Lokaal, Stampmedia, Genk, Fenrir, Vikingboot, Gigos, Genk Zuid, Jeugdwelzijnswerk, Johan Paulini -

Allemaal in hetzelfde Vikingschuitje

In een hangar in Genk werken maar liefst achthonderd jongeren samen aan een reusachtig Vikingschip. De Fenrir weegt niet minder dan één ton en kan ongeveer twintig mensen vervoeren. De bouw van het vaartuig kost 30.000 euro.

zaterdag 17 april 2010 16:39
Spread the love

Het Vikingproject bestaat uit drie onderdelen: het ‘traject’, het bouwproject en het Vikingdorp Flake. Het traject is het overkoepelende project dat al meer dan een jaar oud is. Acht verschillende jeugdbewegingen en -verenigingen werkten samen rond de Vikingen.

Het bouwproject is de constructie van de Vikingboot Fenrir. Acht groepen van acht jongeren werken in ploegendiensten, zeven dagen op zeven. Daarnaast zijn er nog kleinere groepen met hun eigen specialisatie: kleine kinderen zijn bijvoorbeeld niet fysiek in staat om zware arbeid uit te voeren. Zij helpen onder andere bij het schilderen van de schilden voor het schip.

Het Vikingdorp Flake is stap drie in het project: tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt er een dorp gebouwd. Ieder lid van de acht verschillende jeugdgroepen bouwt een eigen hut. Het dorp zeven dagen op zeven, 24 uur op 24 open zijn. Jeugdbewegingen uit heel België mogen de faciliteiten gebruiken. Het Vikingschip ligt aangemeerd bij het dorp.

Aan het project ging grondige research naar het begrip ‘Viking’ vooraf. De naam Fenrir staat voor een wolf die tijdens de Apocalyps de zon opeet. Het schip is gebaseerd op het Noorse Gokstadschip dat in de negentiende eeuw in een grafheuvel van zeeklei werd gevonden. De naam van het dorp, Flake, komt van tekenfilmfiguur Wickie de Viking. Maar waarom een boot? “De boot komt tot leven. De deelnemers van het project krijgen een band met de boot”, zegt coördinator jeugdwelzijnswerking van Gigos Genk-Zuid Johan Paulini. “Het is hun boot, op den duur beginnen ze er zelfs mee te praten.”

Symbolisch weggaan

Het doel van de Fenrir is de lokale jeugd samenbrengen. In de Vikingmaatschappij bestonden de zogenaamde ‘angry young men’. Dit waren jongemannen waar niemand raad mee wist in de Vikingmaatschappij. Ze waren een last en werden op een boot geplaatst om hun geluk ergens anders te zoeken.

“Onder de hedendaagse jeugd leeft sterk de ‘desperado’-gedachte, het idee dat er geen enkele hoop meer is. De boot staat voor een soort symbolisch weggaan als een reflectie op de eigentijdse maatschappij”, zegt Paulini.

Het project biedt een platform voor deze ongeuite gevoelens en zorgt voor een sterke band tussen de jongeren onderling. Dit blijkt uit een anekdote van jeugdwerker en -begeleider Rob Buteneers: “Er was één jongen, een echte speelvogel, waarmee we moeilijk overweg konden. Hij begon de eerste dag aan de boot te werken en zei: ‘Ik ga vandaag heel goed werken, zodat ik morgen zeker mag terugkomen’.”

Afkomst, leeftijd, achtergrond, inkomen enzovoort: ze doen er niet toe. Iedereen werkt samen aan één project. Dit groepsgevoel blijkt ook bij het roeien. Individueel roeien, kan je op ongeveer tien minuten aanleren, maar het aanleren van in ploegverband roeien is veel moeilijker.

De vrijheidsgedachte is ingebed in het project; in tegenstelling tot de roeiers op Romeinse schepen, die vaak slaven waren, roeiden de Vikingboten met vrije mannen. Zowel de Vikingen als de jongeren bezitten dus individuele vrijheid. Ondanks die vrijheid slagen zij er toch in om in groep te werken. Buteneers: “Tijdens het werk was er gewoon een te gekke sfeer, het was plezant om de jongeren zo gemotiveerd te zien.”

De bouw van het schip duurt drie maanden. Rond 11 mei zal het schip volledig afgewerkt zijn. Op 23 juni wordt de boot plechtig te water gelaten.
Het project kreeg al veel aandacht: de ambassadeurs van Finland, Noorwegen en Zweden en een consul van IJsland bevestigden hun komst voor de ‘tewaterlating’ al.

Daarnaast zullen zowel Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A)als de staatssecretaris van Kansarmoede aanwezig zijn. Vrijdag 16 april komt de gemeenteraad van Genk een kijkje nemen en dinsdag 20 april minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). Het project wekte zelfs de interesse van een Turks dagblad. Voor het Vikingdorp zijn al aanvragen binnen van jeugdbewegingen uit heel België en zelfs eentje uit Letland.

De Fenrir ligt tot september aangemeerd bij het Vikingdorp. Leden van de jeugdverenigingen zelf of roeiploegen kunnen vaartochten met de boot maken. Het is de bedoeling om naast roeitochten naar Luik via Maastricht en weekendtochtjes ook één grote roeitocht rond heel Limburg te maken. In september wordt de boot uit het water gehaald. De komende jaren zal hij ingezet worden voor allerhande jongerenprojecten.

© 2010 – StampMedia – Jonas Slegers

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!