Nieuws, Samenleving, België, Stampmedia, Onderwijs, Genk, Diversiteit, KHLim, C-mine, MDA, Nadia Amezghal, Turkse Unie -

Turkse Ouderbeurs luidt nieuw diversiteitsbeleid in

Minder dan tien procent van de studenten aan de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) is van allochtone afkomst. Als tegenreactie organiseert de Turkse Unie op zondag 18 april een ouderbeurs op de nieuwe campus van de hogeschool. ”Via dit evenement willen we allochtone ouders beter informeren over verschillende studiemogelijkheden”, vertelt Sebila Öztürk van de Turkse Unie.

vrijdag 16 april 2010 16:15
Spread the love

De ouderbeurs vindt plaats op de Media en Design Academie (MDA), die sinds een jaar op C-mine gevestigd is. Deze locatie creëert een win-winsituatie, want zowel C-mine als de MDA hebben de kans zich te promoten bij de Turkse gemeenschap.

“Allochtonen kunnen de weg naar kunstrichtingen moeilijk vinden”, vertelt Öztürk. “Hun ouders zijn vaak onwetend over studiemogelijkheden. Taalbarrières vormen hierbij het grootste obstakel. Vooral creatieve richtingen, zoals op het Media en Design-departement, worden over het hoofd gezien wanneer een allochtone student op zoek gaat naar een studierichting”, legt Öztürk uit.

“Allochtone ouders zien hun pupillen liever klassieke studierichtingen volgen, zoals economie en rechten, omdat die het imago hebben meer werkgelegenheid te bieden.”

Ministers present

“Vorig jaar organiseerden we een gelijkaardige ouderbeurs. Die was zeer geslaagd en de vraag naar een tweede was groot”, geeft Öztürk aan. Toch was er geen onmiddellijke stijging bij de inschrijvingen. Öztürk vertelt dat het om een langetermijnactie gaat. “Ons hoofddoel is om het beeld over niet-klassieke richtingen te verbeteren bij de allochtone ouders en jongeren. De rest volgt later.”

Op vraag van de Turkse Unie zullen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) present zijn op de ouderbeurs. “Zij zullen een toespraak houden en er bestaat de mogelijkheid tot interactie voor de ouders. Het is evenwel niet de bedoeling om een debat aan te gaan”, vertelt Öztürk.

Secundair onderwijs

De ouderbeurs past perfect in het beleid dat toekomstig departementshoofd van MDA, Ann Laenen, wil nastreven. “We zijn alles aan het voorbereiden om volgend academiejaar diversiteit op de campus een boost te geven. De aanstelling van een gedreven diversiteitmedewerker, die de Genkse situatie kent, is een eerste stap in de goede richting”, zegt Laenen.

Die functie zal Nadia Amezghal innemen. Momenteel is zij al projectleidster bij het jongerenpersagentschap StampMedia, waar ze de diversiteit verzekert.

“Er is een fundamentele fout in de structuur van het secundaire onderwijs. We moeten daar allochtone studenten motiveren om verder te studeren. Die studenten moeten worden gemotiveerd om het ASO vol te houden”, vertelt Amezghal. “Daarom willen we een nauwere samenwerking met middelbare scholen, vooral met de kunstschool”, vult Laenen aan.

“Plannen die het schoolse overschrijden, werken. Dat bewijzen projecten als GiGOS en StampMedia dagelijks”, beargumenteert Laenen. “Zulke initiatieven zijn een goed opstapje naar de hogeschool. Op deze manier krijgt niet alleen de hogeschool, maar ook de organisatie meer naamsbekendheid”, besluit Laenen.

© 2010 – StampMedia – Karen De Bruyn en Tomas Bachot

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!