Syndicaal pact
Opinie -

Syndicaal pact

“Het hart van de vakbond zijn de militanten die zich dag in dag uit inzetten voor anderen. Laat hen dan ook niet in de kou staan wanneer zij problemen hebben en zorg ervoor dat ze hun collega’s kunnen blijven verdedigen.”

woensdag 31 maart 2010 15:25
Spread the love

Dagelijks staan delegees in de bres voor de verdediging van tewerkstelling, koopkracht, sociale rechten en openbare dienstverlening. Het is niet nieuw dat patroons proberen die “lastige” delegees opzij te schuiven, de economische crisis heeft dit echter wel versterk. Gespecialiseerde advocatenbureaus worden onder de arm genomen om delegees af te danken. Een strategie die VOKA recent gebruikte door op Zaventem een handleiding uit te delen om stakingen te breken.

Vakbondswerk is veelal vrijwilligerswerk. Op onze arbeidsplaats trachten wij als afgevaardigde dagelijks onze collega’s bij te staan of te beschermen. Maar ook buiten het eigen bedrijf binden wij de strijd aan met het onrecht rondom ons. Veelal in onze vrije tijd, voor en na de uren. De rechten van onze collega’s beschermen, daar doen wij het voor. Daarom zijn wij delegee geworden.

Daar waar strijd gevoerd wordt door een syndicale afvaardiging, probeert men onze syndicale vrijheden te breken. Daar moet solidariteit centraal tegenover komen te staan want een delegee die wordt ontslagen, of een staking die men tracht te breken, is een probleem van ons allemaal.

Al jaren zijn wij binnen de vakbonden op zoek naar methodes om ons tegen deze aanvallen te verweren. Juristen leveren hier baanbrekend werk, maar ook zij zeggen steeds weer hetzelfde als er wordt gevraagd wat te doen. ” Het is door strijd dat jullie het recht van de syndicale vrijheden moeten opeisen”.

En die strijd zullen wij samen moeten voeren!

Het hart van de vakbond zijn de militanten die zich dag in dag uit inzetten voor anderen. Laat hen dan ook niet in de kou staan wanneer zij problemen hebben en zorg ervoor dat ze hun collega’s kunnen blijven verdedigen.

De vakbondsstructuren zijn zich wel bewust van de ernst van deze problematiek maar we merken toch dat de hoogdringendheid slechts wordt ingezien wanneer een afdeling of gewest echt in de feiten wordt geconfronteerd met een aanval op de syndicale vrijheden en het dus nog steeds een beetje een “ieder voor zich”verhaal blijft en het te laat is voor een collectieve reactie.

Daarom stellen wij op http://www.syndicaal-pact-syndical.be een “inter-syndicaal pact” voor, over de grenzen van vakbonden, gewesten of verbonden en centrales heen

Als je dit willen ondersteunen dan vragen wij je om het pact te ondertekenen op de site of ons een mailtje te sturen via :

syndicalevrijheden@gmail.com

Wij willen dan ook vragen om dit pact door te sturen naar iedereen die jullie kennen binnen de syndicale wereld. En breng dit pact ter discussie binnen jullie bestuursorganen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!