De komende tijd zullen immers meer mensen bij de sociale dienst aankloppen. Helaas krijgen door de crisis ook meer mensen met armoede en schulden te maken. Dat betekent nogal wat. In de eerste plaats voor die mensen zelf. Je zult maar zonder werk vallen. Of financieel het eind van de maand niet meer halen. Niet één keer, maar maand na maand. En ondertussen begeeft ook de koelkast het nog.

De crisis heeft ook gevolgen voor sociale diensten. Het zal moeilijker worden mensen weer aan de slag te helpen, armoede en schulden aan te pakken. De problemen verdiepen zich door de crisis. We kunnen het ons niet veroorloven de armen te laten hangen.

Een leven onder de armoedegrens kan heel diverse problemen tot gevolg hebben, van niet genoeg geld hebben voor eten en kleding tot slechte huisvesting of zelfs dakloos zijn. Armoede beperkt mensen ook in de keuzen die ze hebben op allerlei andere gebieden, wat kan leiden tot sociale uitsluiting.

De komende tijd zullen de gevolgen van de crisis zich ook in het beleid laten voelen. Zowel de federale als de Vlaamse overheid zullen immers minder inkomsten hebben. De mensen in armoede mogen daar niet de dupe van worden. In tijden van crisis komen ze in zwaar weer terecht. Daarom zijn er zeker nu extra inspanningen nodig om de situatie van mensen in armoede gevoelig te verbeteren.

Nieuws, Samenleving, Lokaal, Antwerpen -

StopArmoedeNu: de gevolgen van de crisis

dinsdag 30 maart 2010 11:57
Spread the love

Maandag is er aan het Antwerpse stadhuis door StopArmoedeNu actie gevoerd. Ditmaal stond de maandelijkse activiteit in het teken van “De gevolgen van de crisis voor mensen in armoede”. StopArmoedeNu is een samenwerkingsverband van allerlei organisaties die armoede bestrijden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!