Een tolk vertaalt het gesprek tussen Leterme (l) en Samuel (r)

 

Nieuws, Wereld, Bolivia, Landbouw, Klimaatverandering, Broederlijk Delen -

Boliviaanse boer Samuel bij Leterme

Broederlijk Delen organiseerde dinsdag een persconferentie in de Wetstraat 16. De NGO overhandigde er een petitie aan eerste minister Yves Leterme. Samuel, een Boliviaanse boer, is het gezicht van de campagne van Broederlijk Delen. Hij sprak over het klimaatprobleem dat de landbouw in zijn land bedreigt.

dinsdag 30 maart 2010 15:26
Spread the love

Broederlijk Delen voert dit jaar actie over de klimaatverandering. De NGO nodigde de Boliviaanse boer Samuel uit als het gezicht van de lopende actie. Mensen kunnen een petitie ondertekenen waarbij ze Samuel nomineren voor de symbolische Nobelprijs voor duurzame ontwikkeling.

Iets meer dan 44.000 mensen hebben de petitie al ondertekend, maar de actie loopt nog door. “We zijn tevreden met het bereikte resultaat tot nog toe. Zonder een agressieve straatcampagne bereiken we toch een grote groep geïnteresseerden. Nog belangrijker voor ons zijn de positieve reacties van het middenveld, jeugdorganisaties en zeker ook de politieke wereld”, zegt Daniël De Klerck, voorzitter van Broederlijk Delen.

Equipo Kallpa

Broederlijk Delen kwam in contact met Samuel via hun partnerorganisatie Equipo Kallpa. Die organisatie houdt zich vooral bezig met landbouwverbetering in Noord-Bolivia. Het landbouwklimaat is heel moeilijk in Bolivia, door de droogte en de grote hoogteverschillen.

Equipo Kallpa helpt de lokale bevolking om de landbouwtechnieken te verbeteren. Ze hebben de boeren leren telen op terrassen en hen laten kennismaken met irrigatiesystemen.

“Equipo Kallpa heeft ervoor gezorgd dat we nu ook gewassen als aardappelen kunnen telen, waar dat vroeger onmogelijk was”, zegt Samuel. Maar door de klimaatverandering dreigt de situatie in de Boliviaanse hoogvlakten opnieuw achteruit te gaan.

Broederlijk Delen volgt met het thema klimaatverandering haar wereldwijde koepelorganisatie Cidse (nvdr: koepel van kerkelijke ontwikkelingsorganisaties), die sinds vorig jaar rond het thema werkt. “We werken nu pas rond klimaatverandering omdat dat vroeger echt als een typisch milieuthema werd beschouwd.”

“De laatste jaren worden de gevolgen van de klimaatverandering vooral duidelijk in de ontwikkelingslanden en is het een echt Noord-Zuidprobleem geworden”, zegt De Klerck. “We vinden het vreemd dat wij de eerste grote ngo zijn in België die rond dit thema werken, maar organisaties als 11.11.11 en Oxfam zullen de fakkel van ons overnemen vanaf 2011.”

Magnette

Het doel van de campagne is de politieke druk op te voeren. België wordt in juli voorzitter van de Europese Unie. Belgische politici gaan dus een belangrijke rol vervullen op de klimaatonderhandelingen in het Mexicaanse Cancun op het einde van dit jaar.

Broederlijk Delen hoopt dat daar de mislukte onderhandelingen van de VN-Klimaattop in Kopenhagen goedgemaakt kunnen worden. Normaal zou alleen premier Leterme (CD&V) aanwezig geweest zijn op de persconferentie.

“Maar omdat het thema van de actie zo nauw aansluit bij de bevoegdheden van minister Paul Magnette (PS), is het niet meer dan logisch dat hij hier ook aanwezig is”, aldus de woordvoerder van de minister van Klimaat en Energie.

Tijdens de persconferentie benadrukte de minister het nut van campagnes als die van Broederlijk Delen. “Het is moeilijk om een complex thema als de klimaatverandering op een duidelijke en concrete manier te verklaren aan het ruime publiek. Het is dus goed dat Broederlijk Delen het thema via Samuel een gezicht geeft”, zei minister Magnette.

take down
the paywall
steun ons nu!