Obama, Wereld, Europa, Politiek, Afghanistan, Vrouwen, VS, CIA -

CIA wil publieke opinie West-Europa beter bespelen

Uit een uitgelekt CIA-document blijkt dat deze Amerikaanse inlichtingendienst een grotere rol weggelegd ziet voor de vrouw in het bespelen van de publieke opinie. Zo wil de CIA meer steun krijgen voor de NAVO-bezetting van Afghanistan.

maandag 29 maart 2010 17:34
Spread the love

De Amerikanen zitten met een probleem in Afghanistan. De ‘coalition of the willing’ is niet meer wat ze geweest is. Recent viel de Nederlandse regering, na een uit de hand gelopen discussie over het al dan niet verlengen van de aanwezigheid van Nederlandse soldaten in Afghanistan.

Maar de CIA heeft de oplossing reeds gevonden. In een door Wikileaks gepubliceerd document zet de CIA haar strategie uiteen om de ‘harten’ van de West-Europeanen terug te winnen.

De publieke opinie kan het best worden bespeeld door een beroep te doen op schrijnende verhalen over de situatie van de Afghaanse vrouw, meent de CIA. De Duitse publieke opinie is, volgens de CIA, dan weer gevoelig voor de ‘gevaarlijke’ gevolgen van een eventuele terugtrekking van de NAVO-troepen op het vlak van de veiligheid en de criminaliteit. Een beeld ophangen van Duitsland dat wordt overspoeld door Afghaanse drugs, met een sterke toename van vluchtelingen en een opstoot van het terrorisme kan helpen.

Ideale woordvoerders: vrouwen en president Obama

Ook Obama kan een belangrijke rol spelen want, zo citeert de CIA opiniepeilingen, 90 procent van de Fransen en Duitsers heeft vertrouwen in het vermogen van de president als het op buitenlands beleid aankomt.

“Afghaanse vrouwen kunnen ideale boodschappers zijn in het humaniseren van de rol van ISAF in het bestrijden van de Taliban. Dit komt, zo schrijven ze letterlijk, door ‘het vermogen van vrouwen om persoonlijk te spreken, omdat vrouwen geloofwaardig overkomen in het vertellen van hun ervaringen onder de Taliban, hun verwachtingen voor de toekomst en hun angst voor een Taliban-overwinning.”

Maar niet alleen Afghaanse vrouwen zijn belangrijk. Hulpacties kunnen persaandacht genereren voor Afghaanse vrouwen om hun verhalen te delen met Franse, Duitse en andere Europese vrouwen. Dit kan helpen om het scepticisme onder vrouwen in West-Europa tegenover de ISAF missie te overwinnen.

Volgens de CIA “zullen getuigenissen van Afghaanse vrouwen waarschijnlijk het meest effect hebben als ze uitgezonden worden tijdens programma’s met een verhoudingsgewijs groter vrouwelijk publiek.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!