Nieuws, Wereld, Politiek, Verenigde Staten, Irak -

“Amerikanen spelen een dubbele rol in Irak”

Hana Al Bayaty is een Frans-Irakese journaliste en documentairemaakster. Ze is lid van “The Brussells Tribunal”, een organisatie die onderzoek voert naar misdaden die begaan zijn tijdens de bezetting van Irak. Ze beweert dat de Verenigde Staten Irak willen destabiliseren, en de recente verkiezingen zouden daarbij helpen. Die verkiezingen zijn volgens Al Bayaty ook niet eerlijk verlopen.

maandag 29 maart 2010 15:43
Spread the love

Hana Al Bayaty beweert dat de verkiezingen gemanipuleerd zijn, maar niet dat er met de stembiljetten gefraudeerd is. “De verkiezingen worden niet vervalsd op de dag van de stemming zelf. Dat is het grote misverstand. Het zijn de maanden voor de verkiezingen die cruciaal zijn. Verschillende kandidaten mochten zich geen kandidaat stellen of konden geen campagne voeren. Bepaalde bevolkingsgroepen konden niet stemmen, bijvoorbeeld Iraakse vluchtelingen in Jordanië en Syrië. Dit systeem slaagt er niet in om mensen op een eerlijke en transparante manier te laten stemmen.”

Gewapende vleugels

Het kiessysteem in Irak zorgt er ook voor dat het enorm moeilijk is om een goed functionerende regering te vormen. “De bedoeling van dit kiessysteem is om de verschillende strekkingen, met tegengestelde standpunten, maandenlang te laten onderhandelen. Zo zouden ze uiteindelijk tot een nationale regering moeten komen die de belangen van de Iraakse bevolking verdedigt”, vertelt Hana.

“In 2005, bij de vorige verkiezingen, hebben we vastgesteld dat de verschillende fracties elkaar constant beschuldigden van fraude, geweld en leugens en er niet in slaagden om constructief samen te werken. De fracties beschikken bovendien allemaal over een gewapende vleugel, en net daar ligt het grote probleem. De verkiezingen in 2005 waren de oorzaak van de explosie van sektarisch geweld die het land maandenlang teisterden in het einde van 2005 en het begin van 2006.” 

Verdeeld houden

De Amerikanen spelen een dubbele rol in Irak. Ze willen het land verdeeld houden, en de verkiezingen zijn daar een perfect middel voor. Ze sturen aan op geweld onder de bevolking om het land zo in een halve burgeroorlog achter te laten. Daarna willen ze alle verantwoordelijkheid van zich af duwen door te beweren dat de Iraakse bevolking zelf op een democratische manier heeft gekozen voor een verdeeld land. Dat is de grootste bedreiging voor het Irak van vandaag.”

Ook de buurlanden van Irak beïnvloeden de binnenlandse politiek van het land. “Turkije steunt de partijen die voor een eenheidsstaat ijveren, omdat het bang is voor een onafhankelijk Koerdistan aan zijn grens. Iran probeert het land dan weer te destabiliseren. Ik hoop dat Iran en andere Arabische landen zullen beseffen dat onrust in Irak uiteindelijk de grenzen zal oversteken en ook hen zal treffen. Ze mogen niet luisteren naar de Verenigde Staten, die Irak willen ontmantelen.”

Klik hier om het interview met Hana Al Bayaty te beluisteren (in het Engels)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!