Vakbonden betreuren Europees gebrek aan ambitie
Opinie, Europa, ABVV, ACV, ACLVB, EU, EU 2020 -

Vakbonden betreuren Europees gebrek aan ambitie

De drie Belgische vakbonden zijn verheugd dat de eurozone een akkoord heeft gevonden om Griekenland bij te springen, maar betreuren het Europese gebrek aan ambitie.

vrijdag 26 maart 2010 18:26
Spread the love

De Belgische vakbonden verheugen zich erover dat de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone eindelijk tot een akkoord gekomen zijn om Griekenland bij te springen. Op die manier geven ze gevolg aan de vraag van de vakbonden naar een billijke, solidaire oplossing, klinkt het.

Toch betreuren ze het gebrek aan ambitie van dit akkoord. “De solidariteit met Griekenland is uiterst beperkt en blijft onzeker wat de praktische modaliteiten ervan betreft. Bovendien werpt het onvermogen om een eventueel beroep op het Internationaal Muntfonds te vermijden, een duidelijke smet op het Europese karakter van dit akkoord.”

De Belgische vakbonden zeggen dat ze de beslissingen van de Raad in verband met de strategie Europa 2020 van de Commissie ten zeerste betreuren. “De Raad schrapte elke becijferde verwijzing naar de enige twee sociale streefdoelen van dit plan: het aantal personen dat een armoederisico loopt met 25% te doen dalen en het aantal jongeren dat vervroegd de school verlaat tot 10% te beperken.”

“De Belgische vakbonden vonden dit plan al volkomen ontoereikend, omdat het de sociale pijler van een nieuwe strategie voor de komende 20 jaar beperkte tot de strijd tegen armoede en schoolmoeheid. Maar een ruime meerderheid van de lidstaten vonden deze streefdoelen nog te ambitieus! Nochtans werd de fundamentele rol van de sociale beschermingsregelingen, als automatische buffer tegen de crisis, door alle Europese instellingen erkend.”

“Door de Europese strategie toe te spitsen op de groei alleen hebben de politieke leiders een zoveelste afspraak met hun burgers gemist, om aan te tonen dat Europa zich ook bezighoudt met de groeiende sociale onveiligheid waarmee zij dagelijks te kampen hebben.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!