Equal Pay Day-actie in Brussel

 

Verslag, Nieuws, Economie, Samenleving, België, Equal pay day loonkloof zij-kant mannen vrouwen gelijke kansen -

Loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleint langzaam

Als vrouwen op jaarbasis evenveel als mannen willen verdienen, moeten ze 86 dagen langer werken. Daarom valt Equal Pay Day dit jaar op 26 maart, de 86ste dag van het jaar.

vrijdag 26 maart 2010 16:40
Spread the love

ABVV, de Belgische socialistische vakbond en Zij-kant, het vrouwennetwerk van SP.A, richten hun campange ook uitdrukkelijk op mannen.

“De situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren, is ook positief voor mannen”, zegt Gitta Vanpeborgh, genderverantwoordelijke bij het ABVV. “Vandaag is Equal Pay Day aan zijn zesde editie toe en ondertussen zien we een lichte vooruitgang. In 2006 verdienden vrouwen 23,58 procent minder dan mannen, in 2007 is dat 23,46 procent. Omdat vrouwen dit niet alleen kunnen oplossen, besloten we om ook de mannen aan te spreken.”

Vlaams minister van Onderwijs en Gelijke Kansen, Pascal Smet (SP.A), is samen met gedelegeerd bestuurder van de VDAB, Fons Leroy en programmamaker, Tom Waes ambassadeurs van de campagne.

Onderwijs is de basis

“Mannen moeten zich achter deze actie scharen, omdat zij de vrouwen vaak blokkeren. Maar om de loonkloof te dichten, ligt volgens mij het onderwijs aan de basis. Het probleem is dat meisjes naar de typische vrouwenberoepen doorstromen en omgekeerd geldt dat ook voor de jongens. We moeten de jongeren daarvan bewust maken.”

“Je hoort vaak dat de crisis vooral mannen treft. Dat komt omdat de industrie- en de bouwsector het eerst werden getroffen”, zegt Vanpeborgh. “Maar vrouwen worden er later en harder door geraakt en ze zijn meer kwetsbaar voor de gevolgen ervan.”

Meer kans op armoede

Inga Verhaert is voorzitster van Zij-kant: “Volgens mij is de economische crisis de ideale gelegenheid om de aandacht op de loonkloof te vestigen. Vrouwen blijven namelijk langer werkloos en bovendien hebben werkloze vrouwen meer kans om in de armoede verzijld te raken.”

“Verschillende maatregelen zijn nodig”, zegt Pascal Smet. “We moeten werk maken van een gelijk loon voor gelijk werk, een opwaardering van de vrouwenberoepen en we moeten ervoor zorgen dat vrouwen beter kunnen doorgroeien naar de top. Maar om dit te bereiken, moeten we eerst het individuele denken van de mensen veranderen.”

“We moeten meisjes ervan bewust maken dat hun studiekeuze, hun beroepskeuze en hun carrièreplanning van groot belang zijn om de loonkloof te dichten”, zegt  Vanpeborgh.

“Ook jongens moeten zich daarvan bewust zijn en dat kan alleen als we de vooroordelen wegwerken. Op die manier kunnen we werken aan gelijke kansen voor vrouwen met een gelijke opleiding en dezelfde ervaring als mannen. Ook wij van het ABVV zitten met aantal knelpunten. Zo zijn er nog te weinig vrouwen bij de diensthoofden. Daarom hebben we quota ingevoerd bij de beslissingsorganen. Maar over het algemeen zien we een vervrouwelijking.”

“De loonkloof dichten, is een werk van lange adem”, zegt Verhaert. “Ik denk dat we meer meisjes naar het technnisch onderwijs moeten sturen. Op de arbeidsmarkt is er vraag naar technisch geschoolde mensen. Een dergelijke opleiding biedt een grotere kans op zinvolle en goed betaalde werkgelegenheid.”

“Ik ben blij dat er dit jaar meer acties gepland zijn dan enkele jaren geleden”, zegt Vanpeborgh. “Dat betekent dat we ons bewustworden van de kloof en van de gevolgen op lange termijn. Daarmee bedoel ik de ongelijkheid in de sociale zekerheid en met name de pensioenen.”

Aanbevelingen

Samengevat zijn de aanbevelingen van het ABVV en Zij-kant de volgende.

Meer aandacht voor man-vrouwverschillen in het onderwijs, een betere uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen en dan vooral de kinderopvang, een opwaardering van vrouwenberoepen, de rechten van deeltijdse werknemers verbeteren, lonen transparanter maken via wetgeving en een studie maken over de impact van de crisis op mannen en vrouwen. Bovendien moet ook Europa werken aan het verkleinen van de loonkloof.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!