Jongeren roeren zich op LBC-congres (foto Monique Braam)

 

Verslag, Nieuws, Economie, België -

LBC gaat op zoek naar “economie op mensenmaat”

MOL -- In Mol braken 600 militanten van de christelijke bediendecentrale LBC-NVK zich het hoofd over de wegen naar waardig werk. “Als we ons programma rond waardig werk willen realiseren, hebben we een andere economie nodig”, zegt adjunct-algemeen secretaris Marijke Persoone.

vrijdag 26 maart 2010 16:16
Spread the love

Op het vierjaarlijkse congres van LBC stond ‘waardig werk’ centraal. Zeshonderd militanten en vrijgestelden van de christelijke bediendecentrale stemden over 70 krachtlijnen.

Die krachtlijnen moeten de leidraad vormen van LBC tijdens de komende vier jaar. Het zal niet bij mooie woorden blijven, zo belooft algemeen secretaris Ferre Wyckmans. “Als we de goedgekeurde krachtlijnen willen verwezenlijken, is een actieplan nodig. We willen voorkomen dat de krachtlijnen dode letter blijven.” Wyckmans belooft nog eind dit jaar een actieplan klaar te hebben.

In de krachtlijnen duiken zowel heel algemene eisen op als heel specifieke vragen. Opvallend voorbeeld van zo’n concrete eis: LBC wil dat ook grootouders tijdskrediet en thematisch verlof kunnen nemen.

Over het variabel loon – loon dat gekoppeld is aan prestaties of financiële resultaten – zegt LBC dat er een “stevig bij CAO vastgelegd kader moet komen. LBC wil ook dat er normale bijdragen voor sociale zekerheid en fiscaliteit betaald worden op variabel loon.

LBC belooft de komende jaren excessieve bonussen “publiek aan de kaak te stellen”.

Loonlastenverlagingen moeten volgens LBC gekoppeld worden aan tewerkstellingsvoorwaarden. Bedrijven die een lastenverlaging kregen zonder positief effect op de tewerkstelling, moeten die voordelen terugbetalen.

Economie op mensenmaat

Om waardig werk te realiseren, is er volgens LBC een “economie op mensenmaat” nodig. “Dat veronderstelt een overheid die de economie in de goede richting aanstuurt en waar nodig, zelf investeert in basisbehoeften en prioritaire noden.” Die overheid moet een belangrijke rol spelen want “de vrije markt is per definitie niet in staat om deze rol naar behoren te vervullen omdat winst er het eerste uitgangspunt is”.

Om de omslag naar een groene economie te maken, pleit LBC voor de oprichting van een federaal transitiefonds dat beheerd wordt door de vakbonden, de werkgevers en de overheid.

Daarvoor heeft de overheid natuurlijk ook geld nodig. Geld dat volgens LBC gevonden kan worden door de belastingen correct te innen. LBC wil ook onderzoeken hoe meerwaarden correct kunnen worden belast. De bediendecentrale pleit ook voor een belasting op de vermogens boven 1 miljoen euro (de eigen woning niet inbegrepen). Die vermogensbelasting moet er ook op Europees niveau komen.

Quota voor jongeren

Om die punten binnen te halen zal de vakbond ook moeten actievoeren, beseffen ze bij LBC en daarom volgt er ook een hoofdstuk over actievoeren. De bediendecentrale schreef een gids over actievoeren en wil die ruim verspreiden. “Ook buiten de vakbond”, zo klinkt het. Binnen de vakbond zelf komt er een centraal informatiepunt dat “planmatig en professionele steun zal bieden bij het uitwerken van acties”.

Op de slotdag van het congres bleven er nog weinig twistpunten over. “Die hebben we de voorbije dagen en ook in de maanden daarvoor al weggewerkt”, klinkt het.

De jongeren van LBC deden wel nog een opmerkelijke interventie. “Wij hebben het gevoel nog te weinig onze stempel te kunnen drukken”, zeiden ze ondanks de geslaagde inspanningen die er geweest zijn om meer jongeren op het congres te krijgen. Dat komt volgens hen omdat er nog te weinig jongeren aanwezig zijn in de organen van de vakbond. De jongeren pleiten voor quota in alle geledingen van LBC. Een ingrijpend voorstel dat met luid applaus werd goedgekeurd.

take down
the paywall
steun ons nu!