Aan het sportpaleis noteren we - zoals iedereen verwacht - erg hoge waarden. Om 10:56u meten we een gemiddelde van 73 db.

Het is helemaal geen spitsuur en het verkeer is relatief rustig. Tijdens de spits zullen de waarden nog hoger liggen. Aan de andere kant van de autosnelweg ligt Park Noord. De stad Antwerpen tracht deze buurt op te waarderen. Een ziekenhuis is er ook gepland.

Nieuws, België, Antwerpen, Lokaal, Lange wapper, Meccano-plan, Oosterweel, Antwerpen -

Antwerpen in de tang van het lawaai

vrijdag 26 maart 2010 16:53
Spread the love

Na decennia van leegloop groeit het aantal inwoners van Antwerpen opnieuw aan. In 2006 voorzag het stadsbestuur een groei van 140.000 inwoners tegen 2026.

Begin 2010 zijn er daarvan al 30.000 in de stad komen wonen. De kans dat de stad veel sterker gaat groeien, is dus reëel. Al die mensen moeten toch ergens kunnen wonen. De stad moet uitbreiden. Waar kan dat? Alle voorziene stadsuitbreidingen liggen in zones met geluidsoverlast of worden bedreigd door geluidsoverlast door de Lange Wapper.

take down
the paywall
steun ons nu!