Urban Social Forum 2010 in Rio de Janeiro

 

Nieuws, Wereld, Samenleving, Rio de Janeiro, Urban Social Forum, Bewonersbelangen, Grassroots -

Urban Social Forum in de bres voor bewonersbelangen

In de marge van het officiële World Urban Forum 5 (WUF5), dat het VN-agentschap Habitat deze week organiseert in het Braziliaanse Rio de Janeiro, vindt ook een bijeenkomst plaats van het Urban Social Forum (USF).

donderdag 25 maart 2010 15:43
Spread the love

In Rio bereiden de USF-deelnemers de World Assembly of Inhabitants (WAI) voor die volgend jaar zal samenvallen met het Wereld Sociaal Forum in Dakar. Het is vooral de bedoeling de belangen van bewoners van grootsteden beter te verdedigen.

Sloppenwijkbewoners kunnen vaak hun fundamentele rechten op wonen en huisvesting niet hard maken en zijn slachtoffer van gedwongen uitzettingen. Het succes van de World Zero Evictions Days (nvdr: acties tegen uitzettingen en vernieling van huizen) heeft de organisatoren ertoe aangezet om de diverse initiatieven, die zowat overal ter wereld opduiken, beter op elkaar af te stemmen en de stemlozen een krachtige stem te geven.

Bewonersgroepen

In vele landen zijn ter voorbereiding van de lokale sociale fora bewonersgroepen samengekomen om te kijken hoe ze meer efficiënt kunnen samenwerken. Dat moet volgend jaar dan concreet gestalte krijgen in de World Assembly of Inhabitants (WAI).

USF werkt goed samen met UN-Habitat nadat een VN-adviesgroep (Advisory Group on Forced Evictions) in 2008 met een uitgebreid rapport naar voren kwam over de gevolgen van gedwongen uitzettingen voor de armste stadsbewoners. Het rapport bevat gevallen van uitzettingen in Angola, Botswana, Brazilië, India, Nigeria, Japan, Pakistan, de Palestijnse gebieden, Peru, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Het VN-rapport waarschuwde onder meer voor de rechteloosheid waarvan sloppenwijkbewoners vaak het slachtoffer zijn. Aangezien de meeste mensen geen eigendomstitels bezitten, kunnen ze zonder veel juridische procedures van de ene dag op de andere uit hun huis worden verdreven.

De hoop groeit

De laatste jaren is het aantal gevallen van gedwongen huisuitzettingen almaar toegenomen. Dikwijls gaat er totaal geen overleg aan vooraf. Ook het geweld dat autoriteiten daarbij gebruiken, neemt toe. In zestig landen was dat het geval, zegt het rapport.

Stadsbesturen willen wijken saneren of gaan graag in op de plannen van vastgoedpromotoren. Dat daarbij de belangen van sloppenwijkbewoners met voeten worden getreden, lijkt niet te deren. Toch is er hoop: meer en meer bewoners gaan zich verenigen in grassroots-groepen. De International Alliance of Inhabitants (IAI) is er het coördinerende netwerk van. In Rio laten ook zij hun stem horen.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!