Uitsluiting door huidskleur in Antwerpen gedaald volgens Meldpunt Discriminatie
Verslag, Nieuws, Racisme, België, Antwerpen, Lokaal, Stampmedia, Discriminatie, Werkvloer -

Uitsluiting door huidskleur in Antwerpen gedaald volgens Meldpunt Discriminatie

In 2009 kreeg het Antwerpse Meldpunt Discriminatie 130 meldingen. Daags na de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) kwam het Meldpunt met haar jaarboek naar buiten. Volgens het meldpunt blijft er nood aan een plek waar mensen terecht kunnen voor klachten rond discriminatie.

donderdag 25 maart 2010 08:16
Spread the love

Opvallend is dat de meeste klachten zich situeren op de werkvloer. Een derde van de meldingen gaat over discriminatie bij sollicitatiegesprekken, tijdens de tewerkstelling en bij het beëindigen van het contract. Uit de cijfers blijkt ook dat discriminatie op basis van nationale afstamming en huidskleur het meest voorkomt.

Stok achter de deur

Toch komt uitsluiting door huidskleur in 2009 minder voor dan in 2008. Er werd een daling vastgesteld van 65 naar 45 procent. Hoe dat precies komt is ook voor ombudsvrouw Karla Blomme niet helemaal duidelijk. “Het kan natuurlijk zijn dat discriminatie op basis van welke reden dan ook daadwerkelijk is afgenomen, maar het is ook mogelijk dat het Meldpunt aan bekendheid wint en functioneert als een soort stok achter de deur.”

Van de 130 meldingen die het Meldpunt vorig jaar kreeg, werden er 41 gekwalificeerd als een terechte opmerking of een gegronde klacht. Hoewel de medewerkers niet de bevoegdheid hebben om juridisch op te treden, kunnen ze wel een bemiddelende rol spelen. Indien nodig wordt de melder ook bijgestaan om verdere stappen te ondernemen. “Er wordt echter enkel opgetreden als de melder hiermee akkoord is,” benadrukt Nele Van de Kerkhof van het Meldpunt.

Preventie

Naast klachtenbehandeling heeft het Meldpunt discriminatie ook een preventieve opdracht. In samenwerking met het Netwerk Arbeidsgerelateerde Discriminatie, dat streeft naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt, worden sensibiliserende acties en vormingen georganiseerd.

“Veel werkgevers staan er niet bij stil, maar in cv’s staat vaak dat Nederlands een basisvereiste is om een job te krijgen. Wij besloten om hier iets aan te doen en hebben alle jobaanbiedingen uit kranten gehaald en de werkgevers gebeld met de vraag of ze dit wilden aanpassen. De meesten reageerden enthousiast en waren bereid mee te werken,” vertelt Van de Kerkhof nog.

© 2010 – StampMedia – Elise Meekers

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!