Franstalig onderwijs betoogt voor Tess en Wendy

Franstalig onderwijs betoogt voor Tess en Wendy

Woensdag 24 maart hielden de Franstalige scholieren en studenten een actiedag voor het onderwijs. De scholierenkoepel CEF en de studentenkoepel FEF hadden hiertoe opgeroepen.

donderdag 25 maart 2010 18:23
Spread the love

Zowel de studenten als de scholieren hadden naast hun eigen eisen ook een gemeenschappelijke eis: 7% van het bruto nationaal product (BNP) moet gaan naar het onderwijs.

De scholieren uit het secundair onderwijs, kwamen in voormiddag op straat tegen het nieuwe TESS-decreet. In Brussel en Luik betoogden ze met zo’n 900 man tegen de invoering van een algemeen test voor het zesde jaar van het middelbaar onderwijs dat minister van leerplichtonderwijs Simonet wil doorvoeren.

In Brussel werd een delegatie van het comité van Franstalige scholieren (CEF) ontvangen door minister Simonet.

In de namiddag waren de studenten met 1200 om te betogen om concrete maatregelen te eisen om de studiekosten te verlagen.

TESS

TESS is de afkorting van een nieuw decreet dat minister van onderwijs van de Franse Gemeenschap wil doorvoeren, Test de l’Enseignement Secondaire Supérieur, de test voor het hoger middelbaar onderwijs.

Een algemeen eindexamen voor het middelbaar onderwijs, dat alle scholieren in het zesde jaar dienen af te leggen. En dit in alle richtingen, zowel het aso, het TSO als het BSO.

De test zullen nu in gebruik genomen worden en zullen over drie jaar overal verplicht zijn.

Minister Simonet wil deze test invoeren om het niveau van het onderwijs aan het pakken. De internationale vergelijkende wiskundetesten georganiseerd door de OESO, de PISA-testen toonden aan het niveau van het Franstalig onderwijs te laag ligt.

Een mogelijke oplossing voor deze problematiek is de invoering van de veralgemeende vergelijkende testen, zodat de leerkrachten het niveau van hun klas te vergelijken met die van hun collega’s.

De scholieren zien hier meerwaarde niet van in: “En wat zo een bijkomend examen helpen? Er zijn zo al genoeg testen, overhoringen, toetsen, controles, examens in december, examens in juni. Het onderwijs heeft niet meer testen nodig, maar meer middelen!”

Een zelfde examen voor alle scholen is, volgens actievoerders, geen meerwaarde gezien de grote verschillen tussen de verschillende scholen.

Een eenvormige en veralgemeende test is ook een directe bedreiging voor de gelijke kansen, zo vrezen de scholieren, “men verzint toch ook geen test voor zowel heen atleet marathonloper als voor athleet met slechts 1 voet?”

Voorlopig wil minister Simonet wil van geen wijken weten en wil de eerste TESS laten starten in 2011.

Wendy

de actie van Franstalige studenten, georganiseerd door de studentenkoepel FEF, kadert in de campagne ‘Sauvez Wendy’. Met de actie ‘Red Wendy’ willen ze concrete maatregelen eisen om de problematiek van de studiekosten aan te pakken.

Minister Marcourt kreeg 5000 postkaarten van de studenten.

In het regeerakkoord van de Franse Gemeenschap zijn een aantal bepalingen opgenomen rond de verlaging van de studiekosten, maar die zijn volgens de actievoerders niet concreet genoeg. Ze presenteerden minster Marcourt hun eisenbundel met concrete voorstellen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!