Nieuws, Wereld, Economie, Ontwikkelingssamenwerking, Milleniumdoelstellingen, Millenniumdoelstellingen -

Acht vrouwen ontwerpen noodpakket voor Millenniumdoelstellingen

Het Europees Parlement ontving dinsdag acht vrouwen uit ontwikkelingslanden. Deze W8, Woman Eight, trekt samen met Oxfam-Solidariteit door Europa. Ze herinneren onze politici aan de tussentijdse evaluatie van de Millenniumdoelstellingen in september. Die werden tien jaar geleden door de Verenigde Naties opgesteld, maar vandaag lijkt het onmogelijk om ze tegen 2015 te realiseren.

woensdag 24 maart 2010 15:33
Spread the love

De vrouwen overhandigen een noodpakket met maatregelen waarin ze ijveren voor meer financiële hulp.

“België staat achter de maatregel om tegen 2015 de steun voor de Millenniumdoelstellingen op te trekken. Dit jaar zou België al 0,7 procent van het nationaal inkomen aan officiële hulp uitgeven”, zegt Peter Moors,  directeur-generaal van DGOS (administratie Ontwikkelingssamenwerking). “En we werken aan een belasting op financiële speculatie om zo meer inkomsten te verwerven voor ontwikkeling.”

Maar de vrouwen vinden beloften niet voldoende, de EU-lidstaten moeten bindende tijdschema’s en beleidsmaatregels opstellen om de doelstellingen tegen 2015 te halen. Bovendien moet de hulp efficiënter worden besteed door meer aandacht te hebben voor een goede gezondheidszorg en betere toegang tot onderwijs.

Elba Rivera Urbina is afkomstig uit Nicaragua. “Tot mijn achttiende kon ik niet lezen of schrijven. Mijn enige hoop was om een moeder te worden.” Door een alfabetiseringscampagne op het platteland kon Rivera Urbina onderwijzeres worden. “Onderwijs is het allerbelangrijkste”, zegt ze.

“Als je niet kan lezen, krijg je geen enkele job en dat is de reden waarom vele Nicaraguanen in een uitzichtloze situatie belanden. Door de economische crisis verlaten vele kinderen de school om te gaan werken. Ik vind dat onderwijs een basisrecht is.”

Onderwijs kan de emigratie naar het Noorden stoppen

“Momenteel gaan we door verschillende crisissen: de economische, de ecologische, de energiecrisis, maar ook een morele crisis”, zegt Leonor Magtolis Briones.

Ze is de organisatrice van Social Watch in de Fillipijnen, een organisatie die meer middelen eist voor onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en het milieu. “De Millenniumdoelstellingen en de noodmaatregelen die we voorleggen, hebben dringend meer steun nodig. Door de politiek die we in de jaren tachtig voerden, hebben we een verloren generatie gecreëerd. Dat zijn de twintigers van nu die geen job vinden en dat tast hun gevoel van waardigheid en respect aan. We hebben nood aan gezondheidszorg en onderwijs. Als we dat niet geven aan onze kinderen laten we hen weinig opties. Dan leren ze waarschijnlijk hoe een wapen af te vuren of hoe iemands graf te graven.”

Rivera Urbina werkt voor de Nicaraguaanse onderwijscampagne die eist dat de regering het budget voor onderwijs van 3,8 tot 7 procent verhoogt.

“Er moeten niet alleen lagere, maar ook middelbare scholen gebouwd worden”, zegt Rivera Urbina. “Bovendien moeten we niet alleen de overheid bewust maken van deze problemen, maar ook de ouders. Dat doen we met behulp van de media. Zo werken we aan een sterke samenleving en vermijden we dat mensen naar het Noorden vluchten.”

De Millenniumdoelstellingen zijn geen GPS, maar een kompas

Toch gelooft Europees commissaris voor Ontwikkeling, Andris Piebalgs, dat we de Millenniumdoelstellingen kunnen halen. “De eerste vraag die de internationale gemeenschap zichzelf moet stellen, is hoe we dit kunnen bereiken. De belangrijkste bron die we daarvoor hebben, is het officiële budget voor ontwikkelingssamenwerking. Tijdens het Belgische EU-voorzitterschap (tweede helft 2010) zullen we ijveren voor een groter budget.”

“Er is vooruitgang, maar het gaat veel te traag,” zegt Peter Moors van DGOS. “Armoedebestrijding en onderwijs zijn de belangrijkste doelstellingen en om ze te bereiken, moet de internationale gemeenschap gezamenlijk optreden. Ik denk niet alleen aan financiële middelen, maar vooral aan goed bestuur. De Millenniumdoelstellingen zijn geen GPS, maar een kompas. Daarmee bedoel ik dat elk land zijn eigen beleid moet opstellen.”

Volgens Moors moeten er meer financiële middelen komen, maar dat is geen doel op zich. Dan bestaat het gevaar dat de ontwikkelingslanden er te afhankelijk van worden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!