Reportage, Nieuws, Economie, België, Lokaal, Carrefour, Gent, BBTK, Buurtvergadering, Sofie Bracke, Katrien Degryse, Carine De Wael -

Reportage: Buurtvergadering Carrefour Groene Vallei

Reportage: Buurtvergadering Carrefour Groene Vallei
zaterdag 20 maart 2010 00:52

Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de Carrefourvestiging Groene Vallei in Gent, vond op vrijdag 19 maart de vergadering plaats tussen klanten, buurtbewoners, personeel, vakbonden en directie van Carrefour Groene Vallei.

Tekst: Olivier Verstichelen

Een petitie van de buurtbewoners had ervoor gezorgd dat men in de aanpalende Lunchgarden kon reageren op het op 23 februari aangekondigde herstructureringsplan.

Omstreeks 19u vult de zaal dan ook met klanten, personeel en de al dan niet iets oudere buurtbewoners. Een honderdtal mensen dringt de vertegenwoordigers van de vakbonden en  directie met de tafel tegen de muur van het uiteinde van de zaal. Het wordt algauw te warm en mensen verzoeken elkaar tot stilte of om vooral niet in de weg te staan terwijl men toch geen kant meer uitkan. Eindelijk kunnen de sprekers beginnen.

Katrien Degryse, secretaris BBTK: “In het plan dat voorligt zouden in België niet enkel in 21 vestigingen 1672 banen geschrapt worden Er zijn ook 20 winkels op een lijst gezet voor overname; als die overname niet doorgaat zijn nog eens 1397 jobs bedreigd. Daarnaast is er in het plan eveneens gesproken over 7 mogelijke franchises, wat opnieuw 356 mogelijks bedreigde banen betekent. In totaal betreft het dus 3425 bedreigde jobs. De realiteit toont aan dat overnames en franchise gepaard gaan met het aanwerven van nieuw en goedkoper personeel waardoor het huidig personeel in de kou blijft staan. Voor de vakbond betekent dit sociale dumping waaraan ze niet wil meewerken.”

Verder vraagt ze geduld voor het overleg van de informatie en consultatieronde die momenteel in het kader van de wet Renault gaande is en uit ze haar begrip voor de frustraties van het personeel dat maar geen licht aan het einde van de tunnel ziet. “Maar nu is het aan ons om alternatieven te zoeken om zoveel mogelijk sluitingen tegen te gaan en jobs te redden” klinkt het.

Katrien Degryse ziet alternatieven in de weldegelijk goede ligging van de vestiging en in de grote sociale rol voor de buurtbewoners die minder mobiel zijn en die geen andere mogelijkheid hebben om hun inkopen te doen.

Johan Vandycke, bestendig secretaris ACLVB: “Deze winkel is niet slachtoffer van haar personeel maar van het slecht beleid. Er is geen visie op lange termijn. Niet met betrekking tot deze winkel en niet betrekking tot Carrefour als groep. Zo is er bv jaren niets gedaan aan het probleem van de parking. Carrefour heeft bovendien geen duidelijke profilering, wat in een hoogconcurrentiële situatie een duidelijk nadeel is. Én er is een slechte kostenpolitiek, zo is het gebouw hier in slechte staat en reizen de energiekosten de pan uit en zitten ze met een gigantische huurlast van 5,7% van hun omzet. De conclusie is dat er heel wat fout gelopen is en dit niet door het personeel maar jammer genoeg maar draagt het personeel en de buurt daar de gevolgen van. Onze vraag is dan ook dat daar iets gedaan wordt en laat de Carrefour Groene Vallei open blijven!”

Piet Van De Walle, LBC, sluit aan: “Wij betwijfelen de gegevens die de directie in haar studie gebruikt. De studie is gemaakt in het verre Brussel. Wij zien veel meer mogelijkheden om het nieuwe klanten aan te trekken en om het zakencijfer op te krikken. Alle steentjes kunnen bijdragen om de winkel op te houden. Wij gaan hier mee naar op zoek. Wij wachten in spanning af wat de directie ons op de volgende ondernemingsraad als antwoorden kan bieden op onze vragen en voorstellen. Maar 1 ding is zeker: wij geven niet op!”

Na de vakbonden komt het personeel aan bod: “In het naam van het grote geld worden mensen altijd geofferd. Dag in, dag uit zetten wij ons in om onze klanten te bedienen. Soms moeilijke, soms minder moeilijke klanten maar we zullen ze missen”

Rebecca vertelt over haar ervaringen in de GB Dampoort waar na de overname, het volledige personeelsbestand gewisseld werd: “Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen met veel ervaring zomaar ontslaan worden”.

Buurtbewoner Gregory Cremmereye, die de petitie in gang stak, getuigt over de verontwaardiging in de buurt: “Het sloeg in als een bom. Deze winkel vervult een grote sociale rol. De grote opkomst van vanavond bevestigt dit alleen maar. Steeds horen wij hetzelfde verhaal van de mensen: “Wat moet ik nu doen als die winkel er niet meer is?” en “Gaat de buurt hier nog leefbaar zijn?”. Carrefour profileert zich als een sociale keten, wel, hier is een sociale winkel. Waarom is deze beslissing dan nodig?!”

Vervolgens het verweer van de directie: Louis Vervoordt, communicatieverantwoordelijke van Mevr. De Kat, directielid: “Wij zijn niet een bedrijf dat zomaar winkels sluit. Ons doel is om winkels open te houden. Alleen is de financiële situatie in deze winkel dermate moeilijk dat er inderdaad een intentie tot sluiting is aangekondigd. Het is een economische situatie dat we 33% meer omzet moeten draaien om rendabel te worden. Een ander aspect is de situatie dat we geen eigenaar zijn van het gebouw wat maakt dat niet zomaar aanpassingen kunnen maken.

De wet Renault maakt inderdaad dat we ons momenteel in een onzekere situatie bevinden, deze van het bekijken van de alternatieven; pas in een volgende fase -wanneer weten we nog niet-, beslissen we of de winkel al dan niet dichtgaat. Niets van het plan is definitief. Het zal nog een tijdje duren vooraleer we alle alternatieven en pistes bekeken hebben. In het belang van iedereen moeten we hiervoor de tijd nemen. We hebben er een gemeenschappelijk streefdoel in om die alternatieven te bekijken om de winkel alle kansen te bieden. Daarvoor zijn we ook vanavond naar hier gekomen.”

Terwijl een toeschouwer opmerkt dat de gebouwen eerst wel zelf verkocht werden vervolgt hij: “Er zijn ongetwijfeld dingen in het verleden geweest die beter gekund hadden maar het belangrijkste is dat we inderdaad bekijken of er een mogelijkheid is om de winkel te redden. Wij engageren ons om te bekijken of we de winkel kunnen redden, om de pistes te analyseren. Wel kunnen wij hier nu geen beloftes doen”. Mevrouw De Kat, het directielid, had er niets aan toe te voegen.

De vakbond reageert: “Ik stel vast dat die ondergrondse parking níet altijd vol staat maar dat er nooit geen bord heeft uitgehangen waardoor die parking niet gekend is bij de gentenaars. Bovendien is die studie geen rekening gehouden met de op til staande bouwprojecten in de buurt”.

Nadat 1ste schepen en schepen van Economie, Jeugd en Middenstand, Matthias De Clercq en  schepen van Werk Sofie Bracke de bezorgdheid van het stadsbestuur uitten en beklemtoonden dat het stadsbestuur mee naar oplossingen wil zoeken om de randvoorwaarden maximaal te vervullen zodat de winkel kan openblijven, kon het publiek nog enkele reacties geven.

Het betroffen voornamelijk vragen ivm de historiek van slechte beslissingen inzake investeringen in het gebouw, het stockmanagement en het ongeloof bij de winsten, de steun van de belastingbetaler en de 300 miljoen euro die wél gevonden zijn voor investeringen in nieuwe winkels. Lieve Bossuyt (PVDA) hoopt dat het wetsvoorstel ‘Wet Inbev’ erdoor komt en roept op om de petitie te ondertekenen op http://www.pvda.be/actief/campagnes/wet-inbev.html

Het onderhoudspersoneel wijst erop dat ook zij personeel zijn van Carrefour.

De volgende solidariteitsacties worden alvast aangekondigd: een solidariteitsaperitief en spaghetti aan Carrefour Oostakker (2 april) en een fakkeltocht van Zwijnaarde naar Gent met een barbeque. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

take down
the paywall
steun ons nu!