Protestactie aan Pearl Continental Hotel in Karachi (foto: IUF)

 

Nieuws, Wereld, Economie, Vakbondsrechten, Pakistan, IAO, Hotelmanagement -

Spanning loopt hoog op bij Pearl Continental Hotel in Karachi

Deze week liep de spanning weer hoog op. Het sociale conflict bij het beruchte Pearl Continental Hotel in de Pakistaanse havenstad Karachi escaleert. Vier verkozen vakbondsleiders blijven zich verzetten tegen hun illegale ontslag door de hoteldirectie op 24 februari 2010.

vrijdag 19 maart 2010 16:17
Spread the love

De ontslagen vakbondsleiders weigeren het hotel te verlaten en vele vakbondsleden en hun supporters zijn vastbesloten buiten voor het luxehotel acties te voeren tot de ontslagen worden ingetrokken. Met een nachtwake en een sit-in zetten ze hun eisen kracht bij.

Het hotelmanagement ligt al overhoop met de vakbonden sinds 2002. Toen werd met brutaal geweld het streven naar een onafhankelijke vakbond zo goed als onmogelijk gemaakt. Dit gebeurde onder meer via allerlei intimidaties tegen vakbondsleiders en hun famileleden.

Valse beschuldigingen

Drie vakbondsleiders werden maandenlang illegaal gevangen gezet en gemarteld op  beschuldiging van vermeende strafbare feiten. In 2009, na 7 jaar van laster en valse beschuldigingen, besliste de rechter de zaak te seponeren omdat de bewijslast zo flinterdun was.

In 2003 veroordeelde het Comité voor Vrijheid van Vereniging van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève het Pakistaanse hotelmanagement van ernstige schendingen van de fundamentele vakbondsrechten.

De IAO eiste een diepgaand onderzoek naar de incidenten en het buitensporige geweld van de politie. Noch de directie, noch de regering van Pakistan heeft ooit gereageerd op dit verzoek. Acht jaar later wacht de vakbond nog altijd op een wettelijke erkenning van zijn rechten. De eisen van de vakbond zijn in behandeling bij de arbeidsrechtbank van Karachi.

Politie tegen vakbondsprotest

Op 1 maart van dit jaar is de politie weer hard opgetreden tegen de vakbondssupporters die zich buiten aan het hotel hadden verzameld. Ook vrouwen en kinderen werden opgepakt en pas na een protestactie aan de gevangenis weer vrijgelaten. Op spandoeken stond te lezen: “De strijd zal doorgaan totdat de werknemers worden vergoed en de vakbond erkend!”

Het management probeert nu via rechterlijke bevelen de acties te stoppen. Maar door de massale steun voor de Pearl Continental-werknemers is de politie de laatste dagen wat terughoudender geworden. De Internationale Vakbondskoepel van de Werknemers uit de Voedingsindustrie en het Hotelwezen (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers -IUF) heeft haar leden gevraagd solidariteitsacties met de Pakistaanse werknemers op te zetten.

Internationale druk is nodig om tot een onderhandelde oplossing van dit al veel te lang aanslepende conflict te komen.

De IUF bestaat momenteel uit 391 vakbonden uit 124 landen en vertegenwoordigt ongeveer 2,7 miljoen leden wereldwijd.

Bron:
IUF, Rampe du Pont-Rouge 8, CH-1213 Petit-Lancy (Zwitserland)
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!