Foto Karina Brys

Foto Karina Brys

Verslag, Nieuws, Politiek, België, Brugpensioen, Pensioendebat -

Wat de CD&V-voorstellen betekenen voor uw pensioen

Zorgen de pensioenvoorstellen van CD&V voor een big bang? Wie de kranten las, werd niet altijd veel wijzer.

donderdag 18 maart 2010 17:31
Spread the love

“45 jaar werken is nodig om een volledig pensioen te krijgen. Wie korter werkt, krijgt minder. Dat laatste is nu nauwelijks het geval.” Zo vat journalist Guy Tegenbos in De Standaard de pensioenvoorstellen van CD&V samen.

Zoals Tegenbos het schrijft, lijkt het een revolutionair voorstel. Maar dat is schijn. Het is nu al zo dat je pas recht heb op een volledig pensioen na een loopbaan van 45 jaar. Het bedrag dat je krijgt als gepensioneerde wordt berekend in 45sten. Wie 30 jaar gewerkt heeft, krijgt dus 30 45sten.

“Op dat vlak stellen we dus niets nieuws voor. We willen alleen de kloof tussen de reële en de theoretische loopbaan (45 dus, nvdr) verkleinen”, klinkt het bij CD&V.

Toch ingrijpend

Is het dan allemaal much ado about nothing? Wel, niet helemaal. De plannen van CD&V zullen wel degelijk een grote impact hebben. Nu zijn er twee manieren om voor je 65ste op pensioen te gaan: via vervroegd pensioen of via brugpensioen.

Wie 60 is en minstens 35 jaar heeft gewerkt, kan met vervroegd pensioen. Door het Generatiepact kan je voortaan pas met brugpensioen vanaf 60 jaar en na een loopbaan van 30 jaar (in 2012 wordt dat 35). Vrouwen hebben voor ze met brugpensioen kunnen een loopbaan van 26 jaar nodig (28 vanaf 2012). Brugpensioen vanaf 58 kan wel nog na een loopbaan van 37 jaar (38 in 2012).   

Met brugpensioen gaan is in veel gevallen voordeliger omdat de jaren van het brugpensioen meetellen bij de berekening van het pensioen. Bruggepensioneerden verzamelen dus nog wat 45sten.

Brugpensioen enkel als noodoplossing

Over het brugpensioen zegt CD&V: “We willen het brugpensioen niet afschaffen, maar het moet een noodoplossing worden. Het brugpensioen gebruiken om systematisch oude werknemers uit de arbeidsmarkt te stoten, moet volgens ons maximaal ontmoedigd worden.” Met andere woorden: brugpensioen kan wel nog bij grote herstructureringen zoals bij Carrefour en Opel, maar niet meer als opstapje naar het pensioen.

Kleuterleiders, verplegers, bankbedienden of arbeiders die vroeger dan hun 65ste willen stoppen met werken, zullen dus alleen nog met vervroegd pensioen kunnen gaan. Hun pensioen zal dus maar evenveel 45sten bevatten als ze werkelijk gewerkt hebben.

De wereldreiziger straffen

De voorstellen van CD&V zullen nog op een andere manier een grote weerslag hebben op de hoogte van het pensioen. CD&V wil morrelen aan de gelijkgestelde periodes. Dat zijn periodes waarin niet gewerkt wordt zoals loopbaanonderbreking of werkloosheid, maar die toch meegerekend worden bij het bepalen van de loopbaan.

CD&V gebruikt het cliché van de wereldreiziger. Moet iemand die tijdskrediet neemt om de wereld rond te zeilen evenveel pensioen krijgen als iemand die braaf heel zijn leven blijft doorwerken? Ook wie een tijd werkloos was, zal dat – als het van CD&V afhangt – voelen in zijn pensioen.

Werken na 65

De Belgische pensioenen zijn nu al bij de laagste van Europa. Door de plannen van CD&V zullen die nog een stuk lager worden. Tenminste toch voor de werknemers die voor hun 65ste met pensioen willen. Wie een hoger pensioen wil, zal langer moeten werken. Desnoods na 65.

Door te focussen op de loopbaan omzeilt CD&V de discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd die in Nederland (en binnenkort ook in Frankrijk) tot hevig protest leidde van de vakbonden.

“Met het verhogen van de wettelijke leeftijd, realiseer je nog niet dat mensen effectief langer aan de slag blijven”, zegt CD&V. Dat klopt ook. Ook als de pensioenleeftijd 67 wordt, zullen mensen nog op brugpensioen gaan op hun 60ste.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!