Jelle Druyts

Jelle Druyts

Verslag, Nieuws, België, Stampmedia, Muziekubsidies -

Muzieksubsidies: Vlaamse overheid krijgt herexamen

Op donderdag 18 maart vond in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats over Vlaamse muziekinitiatieven. Verschillende betrokkenen pleiten voor aanpassingen in het Vlaams subsidiebeleid voor pop en rock.

donderdag 18 maart 2010 22:33
Spread the love

Het subsidiebeleid voor de Vlaamse pop- en rocksector blijft een heikel punt. Dat bleek vorige week nog maar eens tijdens de uitreiking van de vierde Popthesisprijs, een initiatief van Poppunt. Hanne Valckenaers legde met haar winnende thesis over subsidies voor alternatieve managementbureaus een gevoelig thema bloot. Voer voor discussie dacht Poppunt en ze nodigden enkele hoofdrolspelers in dit subsidieverhaal uit voor een debat.

Debat rond steun voor managers

Zijn subsidies gerechtvaardigd voor pop- en rockdoeleinden of moet populaire muziek een zelfbedruipend karakter nastreven? Werken subsidies voor alternatieve managementbureaus niet concurrentieverstorend wanneer blijkt dat slechts één op vier steun krijgt toebedeeld? Is er sprake van belangenvermenging bij leden van de adviescommissie die zelf betrokken partij zijn? Vragen die sinds de invoering van het kunstendecreet in 2004 nog steeds verwarring zaaien. De Vlaamse overheid maakt geen goede beurt in de communicatie rondom deze gevoelige materie.

Subsidie criteria?

De artiesten begeleid door een alternatief managementbureau moeten ‘onderzoekend’ zijn om als management kans te maken op structurele- of projectsubsidies. Er zijn hiervoor echter geen duidelijke criteria opgesteld vanuit de Vlaamse overheid. De termijn waarover structurele (werkings-) subsidies worden gespreid bedraagt twee – of vier jaar. Omdat carrières in pop – en rockmuziek onvoorspelbaar zijn pleiten critici zoals Michel Lenaerts van het niet gesubsidieerde MTC Management voor meer projectsubsidies. Zo kan men sneller reageren wanneer jong talent behoefte heeft aan een duwtje richting sterrenhemel.

Maximale winst

Waarom zijn subsidies in de muzieksector cumuleerbaar? Onderzoek via de site van het kunstenerfgoed toont aan dat steun aanvragen een ware kunst is, weggelegd voor ‘ingewijden’. Rock’O Co, Gentlemanagement en Keremos krijgen structurele steun terwijl Supersonic Spectacular projectsubsidie ontvangt. De bands onder hun hoede komen regelmatig terug op de lijst van de overige twee subsidievormen namelijk steun voor opnameprojecten en internationale initiatieven (reis-, verblijf- en transportsubsidie voor tournees).

Het muzikale voorjaar kleurt Vlaams met meer dan honderd nieuwe albumreleases in de winkel. En toch blijkt ondersteuning enkel weggelegd voor ‘de slimsten van de klas’ zoals Jonathan Vandenbroeck (Milow) deze ‘elite’ noemt? Liggen een tekort aan communicatie en een te hoge drempel tot subsidieaanvraag aan de basis van deze verdeling? Rock’O Co neemt naast management ook boekingen van bands voor hun rekening, terwijl de steun enkel voor hun managementafdeling bestemd is.

Maarten Quaghebeur van Rock’O Co: “voor een alternatief managementbureau is het noodzakelijk om jonge bands ook te ondersteunen in boekingen. De managementvisie primeert wel op die van de boekingen maar de beide vormen één geheel in het lanceren van een carrière. Een scheiding maken hierin is moeilijk, Rock’O Co vraagt hieromtrent zelf duidelijkheid aan de Vlaamse Overheid.”

Verder zien we dat artiesten als Sukilove, Mintzkov (Rock’O Co), Absynthe Minded (Keremos) en Selah Sue (Gentlemanagement) ook in de pot van opnameprojecten en internationale initiatieven graaien. Als je hun begeleiding door structureel gesubsidieerde bureaus in rekening brengt passeren ze dus tot drie maal langs de kassa. Geruchten van concurrentievervalsing en belangenvermenging steken zo natuurlijk de kop op.

Maarten Quaghebeur zegt “dat het normaal is dat managementbureaus streven naar maximale steun en hun bands stimuleren om subsidies aan te vragen voor verschillende initiatieven. Het kader van muzieksubsidies met de daarbij horende criteria is aan verbetering toe en daarom ijveren ook de managementbureaus voor een open dialoog met de overheid. ” Jonge bands, die nu voor financiële steun aankloppen bij de Vlaamse Overheid, krijgen de deur vaak hard tegen de neus. Drogredenen zoals “de uitgaven voor opnameprojecten of internationale initiatieven zijn bevroren als gevolg van de crisis” zijn op dat moment hard om te slikken.

Uitschuiver van een selfmade man

Volgens Gunther Van Assche (De Morgen, 10 maart) stelde Milow tijdens het debat van de Popthesisprijs dat “zijn trots hem ervan weerhield een subsidieaanvraag in te dienen”. Een uitschuiver van onze zelfverklaarde ‘selfmade man’ zo blijkt uit de  subsidielijst van de internationale initiatieven: in 2009 ontving Milow zo maar eventjes €26.790 euro.

Andere initiatieven

Voormalig Vlaams Minister van Cultuur Bert Anciaux lanceerde in 2006 CultuurInvest, een investeringsfonds dat zich richt tot ondernemers in de cultuurindustrie, waaronder ook pop en rock valt. Wie een sterk dossier indient kan hier steun krijgen in de vorm van geïnvesteerde middelen die op termijn moeten terugbetaald worden met winst. Sinds de opstart investeerde CultuurInvest op die manier in de internationale carrières van artiesten zoals Sioen (ex-Keremos), Absynthe Minded (Keremos), Gabriël Rios (Gentlemanagement) en onlangs ook Admiral Freebee en Arsenal (Playout!). We zien voornamelijk dezelfde spelers de weg naar de centen terugvinden al is dit systeem door de risico’s van terugbetaling veel eerlijker.

Herexamen

De Vlaamse Overheid haalt een onvoldoende op vlak van communicatie blijkt uit het debat van Poppunt. “Tien jaar geleden werd er 200.000 euro overheidsgeld in de campagne ‘Wij willen hits’ geïnvesteerd”, zegt Quaghebeur. “Daardoor kreeg men de indruk dat Muzieksubsidies voor alles en iedereen beschikbaar waren en dat terwijl de pot voor pop- en rocksubsidies sindsdien enkel kleiner is geworden. Er moet gestreefd worden naar open source communicatie, een transparant beleid en duidelijk afgelijnde criteria waardoor kritiek zoals belangenvermenging en concurrentieverstoring overbodig worden. Enkel dan zullen we de Belgische pop- en rock muziek in een internationaal verhaal kunnen gieten”.

Hopelijk grijpt de Vlaamse Overheid met ‘Music is Life’ de kans om de manier van lesgeven op vlak van muzieksubsidies aan te passen. Zo zullen de meer ‘hulpbehoevenden van de klas’, waarvoor subsidies in wezen bestemd zijn, ook de kans krijgen een bank op te schuiven in de wereld van de internationale pop en rock. De muzieksector snakt naar duidelijke communicatie en een degelijke samenwerking tussen de overheid en de hoofdrolspelers in de prille carrière van talenten.

Tijdens de hoorzitting op donderdag 18 maart wordt ‘Music is Life’, een nieuwe publicatie van Muziekoverleg (een koepel van 17 organisaties uit de brede muzieksector) aan de sector voorgesteld: http://www.flandersmusic.be/document.php?ID=5623

© 2010 – StampMedia – Marcus Deblaere
Foto: Jelle Druyts

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!