Nieuws, Samenleving, België -

Heeft racisme een ander gezicht gekregen?

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding heeft naar aanleiding van de Internationale Dag tegen het Racisme, zondag 21 maart, de staat van raciale discriminatie in België opgemaakt.

donderdag 18 maart 2010 17:52
Spread the love

Het Centrum merkt een toename met 18,5 procent van meldingen van discriminatie ten opzichte van 2008.

Directeur Jozef De Witte benadrukt hierbij dat het gaat om een stijging van het aantal meldingen. “Internationale studies hebben aangetoond dat 80 procent van de discriminatiegevallen niet gemeld worden. Een toename van het aantal meldingen betekent dat meer mensen hun weg vinden naar het Centrum, dus dat is zeker positief.” Verder benadrukt hij dat het centrum absoluut niet de middelen heeft om proactief te werk te gaan. “We slagen er nauwelijks in om de meldingen op een correcte manier te verwerken.”

Meer discriminatie op de arbeidsmarkt, woningmarkt en meer hatelijke taal op internet

De terreinen waar het meest meldingen over binnenkomen, zijn media, de woningmarkt en de arbeidsmarkt.

Maar liefst 31 procent van alle meldingen van racisme die bij het Centrum binnenkomen gaan over racisme in de media. Twee derde van die meldingen zijn gevallen van zogenaamde internethaat (racistische uitlatingen op internetfora en dergelijke meer). Het Centrum stelt vast dat het internet geëvolueerd is van uitlaatklep van latent racisme tot het belangrijkste medium voor racistische en haatdragende boodschappen.

Er is een toename van 27 procent van meldingen van racisme op de arbeidsmarkt.

Het andere gezicht van racisme

Het Centrum merkt een stijging van maar liefst 37,5 procent van meldingen van discriminatie op basis van geloof en levensbeschouwing. Waar meldingen vroeger veeleer getuigden van ‘klassiek racisme’, weerspiegelen ze nu meer de multiculturaliteit, het antisemitisme en de islamofobie.

Er is ook een grote invloed van internationale gebeurtenissen. Zo was er een exponentiële toename van het aantal meldingen tijdens de maand januari 2009, een direct gevolg van het Gaza-conflict. De Witte merkt hierbij op dat dit een toename betreft van het antisemitisme, maar nog scherper van islamofobie.

Meerderheid allochtonen ziet geen verbetering

Het Centrum gaf ook tekst en uitleg bij twee studies die recent verschenen over de tolerantie, attitudes en perceptie: ‘Hoe tolerant zijn Belgen tegenover etnische minderheden’, een studie uitgevoerd door IPSOS, maart 2009 en ‘Hoe beleven etnische minderheden hun situatie in België’, uitgevoerd door IRB, november 2009.

Een kleine meerderheid van de allochtonen vindt dat de houding van de autochtonen tegenover allochtonen niet verbeterd is, een minderheid ervaart zelfs een verslechtering. 48 procent van de allochtonen in België merkt een verbetering in de houding van ‘de Belgen’. Maar daar moet onmiddellijk aan toegevoegd worden dat 65 procent ook vindt dat Belgen alle etnisch-culturele minderheidsgroepen over dezelfde kam scheren. Maar liefst 80 procent merkt op dat autochtonen bevooroordeeld zijn. Maar tegelijk vindt de helft dat ook zij vooroordelen hebben tegenover autochtonen.

Autochtonen hebben over het algemeen een onverschillig of soms negatief beeld van de etnisch-culturele minderheden. Autochtonen staan over het algemeen positief tegenover de Oost-Europeaan, neutraal tot positief tegenover mensen uit Sub-Sahara-Afrika en eerder negatief tegenover Maghrebijnen.

Uit de onderzoeken blijkt ook dat de meeste mensen wel positief staan tegenover de multiculturele samenleving in theorie, maar dat ze merkbaar minder positief tot zelfs negatief staan in concrete situaties. Een allochtoon als baas zou voor 22 procent van de autochtonen ‘zeer storend’ zijn. Om en bij de 30 procent van de allochtonen én van de autochtonen vindt dat hun kind niet moet thuiskomen met iemand uit de andere groep. Nog triestiger: 14 procent van de autochtonen geeft aan liever niet naast een allochtoon op de bus te zitten, maar liefst 24 procent van de allochtonen heeft dit ook al ervaren.

Opvallend is ook dat allochtonen een positief beeld hebben van het onderwijs, daar over het algemeen geen racisme ervaren, maar wel zeer duidelijk discriminatie ervaren door de andere ouders.

55 procent van de autochtonen geeft aan nooit contact te hebben met personen uit een etnisch-culturele minderheid. Evenzeer verontrustend is dat 14 procent van de allochtonen aangeeft uitsluitend contact te hebben met personen van hun eigen origine.

Te optimistisch

Prof. Marc Swyngedouw, van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven, vindt dat de cijfers van het Centrum nog een te optimistisch beeld schetsen van de toestand.

Hij verwijst naar de langlopende onderzoeken naar attitudes die afgenomen worden na de verkiezingen. Daaruit blijkt zeer duidelijk dat autochtone Belgen een zeer negatieve houding hebben tegenover etnisch-culturele minderheden, en dat aan beide grenzen van de taalgrens.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!