“CD&V jaagt werknemers de stuipen op het lijf”
Verslag, Nieuws, Economie, Politiek, België, ACV, Pensioenen, Pensioendebat -

“CD&V jaagt werknemers de stuipen op het lijf”

BRUSSEL -- Het ACV reageert afwijzend op de pensioenvoorstellen van CD&V. "Al is hun nieuwe pensioennota genuanceerder, in zijn communicatie is CD&V erin geslaagd de werknemers de stuipen op het lijf te jagen. Dat is niet wat we nodig hebben in het pensioendebat", aldus de christelijke vakbond.

donderdag 18 maart 2010 15:03
Spread the love

CD&V wil de pensioenleeftijd schrappen. Enkel de lengte van de loopbaan zou nog meetellen. “Vergeet het jaar 65”, aldus CD&V-voorzitster Marianne Thyssen. Wie een volledig pensioen wil, moet 45 jaar werken. Wie studeert tot zijn 25ste kan dus pas rond zijn 70ste op pensioen als hij tenminste van een volledig pensioen wil genieten.

Dat is nu al zo, zegt het ACV. “Niemand weet dit echter, omdat de meeste mensen vroeger uitstappen”, aldus het ACV. De vakbond zegt ook absoluut tegenstander te zijn van een optrekking van de pensioenleeftijd tot boven de 65 jaar. “Dit is, gegeven de hoge werkloosheid beneden de 65 jaar, absolute nonsens”, zegt het ACV.

De aandacht voor het bijverdienen van gepensioneerden vindt ACV een slecht signaal. “Een slecht signaal voor ouderen: voor een fatsoenlijke oude dag moet je maar gaan bijverdienen bovenop je pensioen. Het is nog meer een bijzonder slecht signaal naar de werkloze jongeren.”

De christelijke vakbond vindt het ook vreemd dat CD&V weinig zegt over de financiering van de pensioenen. “Het pensioenstelsel is houdbaar, maar ook alleen maar als de sociale zekerheid aanvullende financiering krijgt.  Niet zozeer door een verhoging van de bijdragen op arbeid. Wel door meer alternatieve financiering, waarin alle inkomens en vermogens correct hun deel doen, naar draagkracht”, aldus het ACV.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!