Solidariteitsactie met Deense klimaatactivisten
Verslag, Europa, Milieu, Actie, Klimaatactivisten, Cop 15 -

Solidariteitsactie met Deense klimaatactivisten

Amsterdam- Dinsdag 16 maart startten de eerste twee van zeven processen tegen mensen die betrokken waren bij vreedzame betogingen tijdens de klimaattop in Kopenhagen in december 2009. Om hun steun te betuigen, overhandigden klimaatactivisten van Climate Justice Action (CJA) een brief aan de Deense ambassadeur in Den Haag.

woensdag 17 maart 2010 16:13
Spread the love

Climate Justice Action (CJA) was een van de mobiliserende netwerken voor de protesten in Kopenhagen tijdens de VN-klimaattop. Zeven mensen werden geïdentificeerd als de organisatoren van de protesten. Het gaat om acties van burgerlijke ongehoorzaamheid en toegelaten demonstraties. Los van het feit wie deze protesten organiseerde, zou het niet illegaal mogen zijn een demonstratie te organiseren om zo het recht op vrije meningsuiting te garanderen.

Peter Polder, een Nederlandse activist van CJA: “De zeven beschuldigden die nu voor de rechtbank staan, zijn opvallend allen mensen van het Climate Collective die heel zichtbaar waren tijdens de protesten. Zij waren perswoordvoerder of stonden op de geluidswagen tijdens een van de protestacties. In feite worden zij ervan beschuldigd leiders te zijn van deze beweging.”

Er werden zo’n 2.000 mensen preventief gearresteerd tijdens de top. Bij een van de grootste arrestatieacties sloeg de politie 900 activisten tegelijkertijd in de boeien. Van die 2.000 arrestanten, werden er 20 aangeklaagd en wachten er nu zeven op een proces. Enkelen onder hen dreigen gedeporteerd te worden. Alle aanklachten houden mogelijke gevangenisstraffen van meerdere jaren in. Telefoongesprekken werden afgeluisterd, privéwoningen in de gaten gehouden, de collectieve slaapplaatsen doorzocht. Deze repressieve maatregelen werden mogelijk gemaakt door de nieuwe regels van het zogenaamde Lømmelpakken, een bundel wetten ter behoud van de openbare orde, ingevoerd net voor de klimaattop.

De beschuldigden zijn: Stine Gry, Natasha Vecro, Tannie Nyboe, Noah Weiss, Malthe Ege, Mads Kissow, and Tadzio Muller. Hoewel ze worden beschuldigd van uiteenlopende misdrijven, worden ze ook allen aangeklaagd voor het plannen van het verstoren van de openbare orde en het plannen van geweldplegingen tegen de politie.

“De zeven hebben in december in moeilijke omstandigheden vast gezeten, sommigen van hen in isolatie. Ook nu worden tegen hen zware straffen geëist.” Dit past volgens Peter Polder (CJA) in het plaatje van toenemende repressie in heel Europa tegen deze vorm van protest. “Dit Lømmelpakken zorgde ervoor dat de ordediensten meer bevoegdheid hadden om mensen preventief te arresteren. Dit had een grote impact op de acties tijdens de VN-klimaattop.”

Reeds bij de voorbereidingen van de top werd er zelfs preventief mensen gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk. Dit gebeurde op grond van de terrorismewetgeving. “Ik vermoed dat er vanuit het Schengen-verdrag wordt gewerkt met een soort van ‘zwarte lijst’ van activisten die reeds eerder betrokken waren in klimaatprotesten.”

“Hoewel de Deense regering elke vorm van protest tegen de top uit beeld wilde houden of zelfs criminaliseren, hadden we niet verwacht dat deze nieuwe wetgeving zulke verrijkende gevolgen zou hebben achteraf. Wat je in heel Europa ziet gebeuren, is dat een incident of een top wordt aangegrepen om de repressie aan te scherpen en de wetgeving bij te schaven. Dit gebeurde ook in Denemarken. Mensen beseffen niet altijd dat  zulke wetgeving vervolgens van kracht blijft”, aldus Peter Polder.

Met het overhandigen van een brief op de Deense ambassade in Den Haag willen de klimaatactivisten in Nederland deze uitholling van grondrechten aankaarten bij de Deense overheid.

take down
the paywall
steun ons nu!