Ouderen pikken jobs van jongeren in
Verslag, Nieuws, Economie, België, Jongeren, Stampmedia, Werk, Werkgelegenheid, Werkloosheid -

Ouderen pikken jobs van jongeren in

De werkzaamheidsgraad bij jonge mannen tussen 20 en 25 jaar is sinds 2002 drastisch gedaald. Socioloog Jan Hertogen deed een vergelijkende studie en kwam tot deze en nog een paar andere opmerkelijke conclusies.

woensdag 17 maart 2010 09:49
Spread the love

Hertogen baseerde zich op de kwartaalcijfers die voortkwamen uit de enquête naar arbeidskrachten voor het Vlaams Gewest. Uit die gegevens blijkt dat er een exponentiële groei is van de werkzaamheidgraad bij ouderen, ten koste van de werkzaamheid bij jongeren.

De stelling dat de globale werkzaamheid de afgelopen zeven jaar is gedaald, wordt ontkracht door het onderzoek. Integendeel zelfs, ondanks de twee crisisjaren is ze gestegen met 3 procent. Dat meer en meer jongeren werkloos thuiszitten, is te wijten aan de oudere generatie die weigert de handdoek in de ring te gooien. De werkloosheid van jongeren wordt op deze manier dus gecompenseerd.

Productieve vrouwen

De stijging van het aantal werkende mensen is vooral te danken aan de productiviteit van de hedendaagse vrouw. De werkzaamheidgraad van vrouwen is fors gestegen, maar ook hier moest de daling van het aantal jonge werkende vrouwen gecompenseerd worden door de oudere werkneemsters.

Hoofdreden is dat veel niet-actieve vrouwen op zoek zijn gegaan naar een job . Het aantal werkende vrouwen tussen 60 en 64 jaar is sinds 2002 met de helft gestegen van zeven naar vijftien procent en het ziet ernaar uit dat dit verschijnsel de komende jaren zal aanhouden. Het toenemende bevolkingsaantal zal het aantal werkende vrouwen immers automatisch doen verhogen.

Jonge vrouwen de dupe

Alle oudere dames die op latere leeftijd nog aan een carrière beginnen ten spijt, zijn het toch de jonge vrouwen die de dupe zijn. Uit Hertogens studie blijkt dat niet-actieve vrouwen boven de 20 wel willen werken, maar dat er gewoon niet voldoende tewerkstellingsmogelijkheden zijn en hij maant de overheid aan maatregelen te nemen. Daarbij komt dat de pensioenleeftijd sinds 1 januari 2009 weer verhoogd is naar 65 jaar en dat er dus geen nood is aan vervanging.

Toch hinkt Vlaanderen wat achterop in vergelijking met Brussel en Wallonië, waar de werkzaamheidgraad voor 55-plussers een stuk hoger ligt. Volgens Hertogen komt dit omdat Vlaamse ondernemers en werkgevers hun arbeidskrachten veel sneller op brugpensioen sturen of doorverwijzen naar de ’oudere niet-werkzoekendheid‘.

© 2010 – StampMedia – Elise Meekers
foto: creative commons – Heart Industry

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!