Verslag, Nieuws, Wereld, Palestina, Israël, Gaza, Goldstone rapport, Hamas -

Europees Parlement onderschrijft aanbevelingen Goldstone-rapport

Op 10 maart keurde het Europees Parlement de 'Resolutie over de uitvoering van de aanbevelingen in het rapport-Goldstone over Israël/Palestina' goed.

dinsdag 16 maart 2010 10:16
Spread the love

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties onder leiding van Richard Goldstone onderzocht de schendingen van het internationaal recht in Gaza tijdens de Gaza-oorlog van december 2008 en januari 2009. Het Europees Parlement onderschrijft expliciet de aanbevelingen van dit rapport.

De commissie werd op 3 april 2009 in het leven geroepen door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en bestond uit vier raadsleden onder leiding van Richard Goldstone, een Zuid-Afrikaanse rechter. Israel weigerde elke medewerking aan het onderzoek. Op 15 september 2009 stelde de commissie dan haar ‘Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict’ voor.

De conclusies zijn vernietigend. Tijdens de invasie in Gaza zijn oorlogsmisdaden begaan. Het rapport stelt dat het Israelische leger zich tijdens de inval in Gaza richtte tegen de bevolking van Gaza. Het rapport had ook ernstige kritiek op Hamas en hun beschietingen op Israel.

Het rapport geeft het mensenrechtenhof in Den Haag de aanbeveling mee om Israel te vervolgen.

Er werd de voorbije weken druk gelobbyd in de parlementaire wandelgangen tegen dit rapport. Maar op 3 maart werd de resolutie toch goedgekeurd.

De resolutie werd ingedient door zowat alle grote partijen, de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, de Groenen, de Liberalen en Democraten en tenslotte Unitair Links/Noords Groen Links.

Heel wat Belgische parlementairen waren mede-indieners, waaronder Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Frieda Brepoels en Isabelle Durant.

CD&V-senator Elke Tindemans is verheugd dat het Europees Parlement een duidelijk standpunt over dit gevoelig onderwerp inneemt. “Israël en Hamas worden nu opgedragen om binnen een termijn van 5 maanden onafhankelijke, onpartijdige en effectieve onderzoeken te doen naar de beweerde schendingen. Dergelijk onderzoek van beide partijen verdient alle ondersteuning.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!