De toestand van de mensenrechten in de Verenigde Staten
Wereld, Mensenrechten, China, VS -

De toestand van de mensenrechten in de Verenigde Staten

Op 11 maart publiceerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het jaarlijkse rapport over de mensenrechten in de wereld. Een dag later reageerde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken met een rapport over de mensenrechten in de Verenigde Staten. Een koekje van eigen deeg, zo blijkt.

vrijdag 12 maart 2010 10:13
Spread the love

Het Chinese rapport over de toestand van de mensenrechten in de Verenigde Staten is gebaseerd op officiële of NGO-rapporten uit de VS. Het belicht een aantal terreinen met op de eerste plaats de gemeenschappelijke, sociale mensenrechten. We pikken er enkele markante gegevens uit.

Armoede. 40 miljoen Amerikanen, of 13,2 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. In New York loopt dat cijfer op tot 18,2 procent en in de zwarte wijk Bronx is dat zelfs 28 procent. Van de blanken leeft 8,6 procent onder de armoedgrens. Bij de zwarten en Spaanssprekenden is dat respectievelijk 24 en 23 procent. Het aantal kinderen en jongeren beneden de 18 jaar dat onder de armoedegrens leeft bedraagt 14 miljoen.

Honger.  49,1 miljoen Amerikanen of 14,6 procent van de bevolking heeft onvoldoende te eten. Onder hen zijn er veel kinderen. De Amerikaanse regering schat het aantal kinderen dat onvoldoende te eten heeft op 16,7 miljoen. Dat is één kind op de vier.

Werkloosheid.  Op het einde van 2009 waren 16 miljoen Amerikanen of 10,2 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos. Bij de minderheden ligt de werkloosheid hoger: bij de zwarten 15,7 procent, de Spaansprekenden 13,1 procent en in sommige Indiaanse gemeenschappen is 80 procent van de beroepsbevolking werkloos.  

Lonen en arbeidsrechten. The New York Times heeft een onderzoek gedaan onder 4.300 arbeiders en bedienden. Daaruit blijkt dat 68 procent van hen in de loop van 2009 een loonsvermindering kreeg. Ruim driekwart van hen die overuren deden, kregen die niet of lager dan voorzien uitbetaald. Slechts 8 procent van hen die gewond raakten op het werk, kregen daarvoor een vergoeding. Eén op de vier kreeg minder dan het wettelijk voorziene minimumloon. Een ander onderzoek wees uit dat er iedere dag gemiddeld 17 mensen sterven op het werk. Een kinderrechtenorganisatie schat het aantal kinderen dat werkt op 400.000. Het is niet zo ongewoon op de akkers en de velden kinderen van nauwelijks 8 jaar aan het werk te zien.

Gezondheidszorg. Het aantal mensen zonder ziekteverzekering stijgt jaar na jaar. Ze zijn nu met 46,3 miljoen of 15,4 procent van de bevolking. In sommige steden ligt dat cijfer veel hoger. In Houston bijvoorbeeld heeft 40 procent van de bevolking geen ziekteverzekering. Van de Spaanssprekenden heeft 30 procent geen ziekteverzekering, bij de zwarten is dat 19 procent. Ongeveer 28 procent van de mensen gaat niet naar de dokter als ze dat nodig hebben, omdat ze dat niet kunnen betalen.

Daklozen.  Vijf jaar geleden waren er naar schatting 750.000 daklozen in de VS. Nu zijn ze met 1,6 miljoen. 

Gelijke rechten. Het gemiddelde inkomen van zwarten en Spaanssprekenden bedraagt respectievelijk slechts 68 en 62 procent van het gemiddelde inkomen van blanken. Vorig jaar vroeg de politie ruim één miljoen mensen om hun papieren. Van hen was de helft zwart en 30 procent Spaanssprekend. Een rapport van de New Yorkse politie zegt dat van de mensen op wie agenten schoten 75 procent zwart was en 22 procent Spaanssprekend. Slechts 3 procent was blank.

Politiegeweld. Veel Amerikaanse politieagenten gebruiken onnodig geweld. In New York werd er vorig jaar onderzoek ingesteld tegen 315 agenten wegens machtsbruik en overmatig geweld. In 2007 waren er dat 210.

Gevangenis. Er zitten momenteel 2,3 miljoen mensen in de gevangenis, dat is één persoon per 198, het hoogste aantal ter wereld. Ieder jaar groeit de gevangenisbevolking met 1,8 procent.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!