Verslag, Nieuws, Politiek, België, Groen!, Wouter Van Besien, Meyrem Almaci, Transitie -

Groen! en Ecolo porren regering aan tot ecologische transitie

BRUSSEL -- Om ons land uit de economische en ecologische crisis te tillen, lanceren de federale oppositiepartijen Groen! en Ecolo 10 voorstellen. “Zowel de sociale partners als politici uit de meerderheid beamen dat er een diepgaande transitie van onze economie nodig is. Maar er gebeurt niets. Daarom 10 concrete voorstellen om hen wat aan te porren”, zegt Groen!-voorzitter Wouter Van Besien.

donderdag 11 maart 2010 13:46
Spread the love

Groen!-voorzitter Wouter Van Besien bewijst zijn punt met vijf citaten. Van VBO-baas Thomas Leysen tot ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en zelfs VLD-voorzitter Alexander De Croo, allen pleiten ze voor een duurzame en groene economie. “Maar tussen de wereld van de woorden en de wereld van de daden is er een groot verschil. De federale regering wentelt zich in de lethargie en ook op het sociaal overleg komen die thema’s te weinig aan bod”, zegt Wouter Van Besien.

Groen! werkte daarom samen met Ecolo tien voorstellen uit rond de ecologische omwenteling. “Het zijn geen nieuwjaarsvoornemens maar concrete voorstellen waarmee we groene jobs kunnen creëren en waarmee we onze economie kunnen omvormen tot een groenere en duurzamere economie”, zegt Groen!-fractieleidster in het federale parlement Meyrem Almaci.

De twee groene partijen stellen onder meer voor dat de werkgevers en de vakbonden binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een voorstel uitwerken om de ecologische transitie van onze economie te doen slagen. Werkgevers zouden in de ondernemingsraad niet alleen economische maar ook ecologische informatie moeten verschaffen.

Groen! en Ecolo stellen ook voor om “ondernemingsgroeperingen” mogelijk te maken. In Frankrijk kunnen verschillende ondernemingen zo personeel delen. Dat kan gaan om onderhoudspersoneel of webmasters, maar ook om milieuadviseurs.

Overheidssteun moet volgens de groenen voortaan gekoppeld worden aan voorwaarden. Bedrijven kunnen er zo toe aangezet worden om ecologische keuzes te maken. Bij overheidsopdrachten moet de voorkeur gaan naar ecologische en sociale producten en diensten.

Het regent de jongste weken voorstellen en ambitieuze plannen, zowel vanuit de regering als vanuit de oppositie. Dreigen de voorstellen van Groen! en Ecolo niet bovenop het snel aangroeiende stapeltje te komen?

“Als oppositie beschikken we over beperkte middelen, maar we gaan die voorstellen krachtig verdedigen in het parlement en bij de sociale partners”, zegt Wouter Van Besien.

“Er rest ons nog weinig tijd tot 2015. Dat wordt een cruciaal jaar: de babyboomers gaan dan massaal op pensioen, de CO2-uitstoot moet vanaf dan echt naar beneden en er zullen zware budgettaire inspanningen moeten worden gedaan. De urgentie is groot en er wordt veel gepraat, maar ik zie weinig initiatief. Wacht men op het einde van de crisis? Dat is een slecht idee. Ons punt is juist dat we enkel met een groene omwenteling uit de crisis geraken”, aldus Van Besien.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!