Akkoord over ‘werkmethode’ sociaal overleg
Nieuws, Economie, België, Vakbonden, Sociaal overleg, Werkgevers -

Akkoord over ‘werkmethode’ sociaal overleg

BRUSSEL -- Het sociaal overleg staat terug op de sporen. De vakbonden en de werkgevers hebben een methode gevonden waarmee ze hopen stappen vooruit te zetten in de zoektocht naar een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dat bleek vanmorgen na een ontmoeting tussen de Groep van 10 en de regering.

maandag 8 maart 2010 14:58
Spread the love

Eind december was het sociaal overleg helemaal vastgelopen. Breekpunt was de discussie over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden.

Na enkele discrete contacten tussen de vakbonden en de werkgevers de voorbije weken wordt een nieuwe poging ondernomen om tot een akkoord te komen over dit dossier.

“We hebben een methode gevonden om vooruit te geraken”, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. Werkgevers en vakbonden zijn het eens geworden over twee experts die hen zullen bijstaan tijdens de onderhandelingen.

Het gaat om Michel Jadot en Arnout De Koster. De Koster is de vroegere directeur Sociale Zaken van werkgeversorganisatie VBO. Michel Jadot begon zijn loopbaan op de studiedienst van het ABVV en werkte later op verschillende kabinetten van PS-ministers. Momenteel is hij ook al coördinator van de Nationale Pensioenconferentie.

Een strikt tijdsschema laten de werkgevers en de vakbonden zich niet opleggen. Volgens Thomas Leysen, voorzitter van de Groep van 10 (de groep die bestaat uit de onderhandelaars van werkgevers en vakbonden) zou het de bedoeling zijn dat er begin 2011 een ‘globale oplossing’ op tafel ligt.

De vakbonden en de werkgevers houden daarmee het dossier in eigen handen en vermijden dat de regering een beslissing oplegt. “Een onderhandelde afspraak tussen de werkgevers en de vakbonden is nog altijd de succesformule”, zegt ACV-voorzitter Cortebeeck.

“Wij zijn altijd vragen partij geweest voor sociaal overleg. Zeker in tijden van crisis”, zegt Anne Demelenne, algemeen secretaris van het ABVV.

Demelenne herhaalde ook nog eens dat het ABVV aanstuurt op een betere bescherming voor arbeiders. Volgens Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, zal er een middenweg moeten worden gevonden tussen het (betere) statuut voor bedienden en het (veel minder gunstige) arbeidersstatuut. “De oplossing zal ook de Europese vergelijking moeten doorstaan”, aldus Timmermans.

De harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden is niet het enige dossier op het bord van de Groep van 10. Eind dit jaar moeten werkgevers en vakbonden een nieuw interprofessioneel akkoord (ipa) sluiten. De regering liet al duidelijk verstaan dat er deze keer geen budgettaire middelen zijn om het overleg te smeren.

Daarnaast is er ook nog het pensioendossier en de financiering van de sociale zekerheid. “De regering buigt zich momenteel over de financiering van de sociale zekerheid en heeft beloofd om de sociale partners daar bij te betrekken”, zegt ACLVB-voorzitter Jan Vercamst.

Premier Yves Leterme kondigde aan dat er eind april een nieuwe ontmoeting volgt met de werkgevers en de vakbonden. Dan zullen ze het onder meer hebben over het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!