“Werkgevers willen meer, sneller en goedkoper ontslaan”
Nieuws, Economie, België -

“Werkgevers willen meer, sneller en goedkoper ontslaan”

BRUSSEL -- De bediendenvakbonden LBC, BBTK en CNE gaan op 17 maart actievoeren bij de hoofdzetel van de werkgeversorganisatie VBO in Brussel. Volgens hen zinnen de werkgevers op “een gesubsidieerde mini-opzeggingstermijn”.

donderdag 4 maart 2010 17:10
Spread the love

De bediendenvakbonden baseren zich daarvoor op de verwijzingen naar het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden in de “Laat ons ondernemen”-verklaring van de werkgevers van 25 januari.

De werkgevers hadden het toen over “een opzeggingstermijn van een aantal weken per vijf dienstjaren, een netto-ontslagpremie zonder fiscale en parafiscale lasten en een sterk activerend werkloosheidsregime”.  

In een pamflet schrijven de bediendenvakbonden wat dat volgens hen betekent. “Voor de bedienden wordt de huidige duur van de opzeggingstermijn gedeeld door 4 of 5. Voor de arbeiders is dat een terugkeer naar het wettelijk minimum.”

De afschaffing van de lasten komt volgens de bediendenvakbonden neer op een subsidiëring van meer dan 20.000 euro voor het ontslag van een gemiddelde bediende. “De sociale zekerheid ontslagen doen betalen is een onaanvaardbare hold-up”, klinkt het nog.

Maandag 8 maart om 11u30 worden de vakbonden en de werkgevers, verenigd in de zogenaamde Groep van 10, bij premier Yves Leterme verwacht. Leterme had hen een maand geleden opgeroepen om de sociale dialoog te hernemen. Leterme verwacht dat de werkgevers en de vakbonden maandag een ontwerp van agenda voorleggen met de prioritaire thema’s voor sociaal overleg.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!