Week van de diversiteit aan de KHLim
Samenleving, Stampmedia, Hasselt, Genk, Diversiteit, KHLim -

Week van de diversiteit aan de KHLim

Op 1 maart 2010 gaf de Katholieke Hogeschool Limburg het startschot voor de ‘week van de diversiteit’. De school wil het begrip diversiteit losmaken van het allochtonendebat waar het vaak mee wordt geassocieerd, en er een bredere invulling aan geven.

woensdag 3 maart 2010 16:36
Spread the love

Vorig jaar zette de KHLim het project ‘Hogeschool zonder racisme’ op touw. Met die actie wilde de hogeschool elke student overtuigen bewust op te komen tegen racisme. Dit jaar wordt het begrip diversiteit breder ingevuld, zoals blijkt uit het vooropgestelde programma.

In de loop van de week organiseert de hogeschool verschillende tentoonstellingen, zoals ‘Hoofddoeken uit de doeken: onderwijs en oriënt’, ‘Aspecten van het oriëntalisme’ en ‘Hahahandicap’. Daarnaast kan men gaan kijken naar een documentaire over homoseksualiteit, ‘The times of Harvey Milk’, en zijn er workshops voor zowel docenten als studenten. “Dankzij inleefoefeningen met blinddoeken, rolstoelen of speciale brillen krijgen zij zicht op de beperkingen waar sommige mensen dagelijks mee worden geconfronteerd”, licht Ine Geerts van de Cel Diversiteit van de KHLim toe.

Diversiteit aan de KHLim

De Cel Diversiteit van de KHLim probeert op een actieve manier te werken aan een grotere diversiteit. “We zijn de enige hogeschool die vaak overlegt met verenigingen voor deze doelgroepen”, stelt Ine Geerts. “Op die manier proberen we de drempel te verlagen, zodat de leden van die verenigingen sneller geneigd zijn naar onze infodagen te komen.” Op de vraag of deze inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen, zegt Ine Geerts dat de diversiteitgraad vier jaar geleden 6 % bedroeg, en nu al is gestegen naar 10 %. Er is dus een positieve trend merkbaar. Toch is voorzichtigheid geboden bij de vergelijking van deze resultaten met die van andere scholen. “iedere school geeft een andere invulling aan het concept diversiteit”, benadrukt Ine Geerts.

De week van de diversiteit loopt nog tot eind deze week aan de verschillende campussen van de Katholieke Hogeschool Limburg.

© 2010 – StampMedia – Nadia Amezghal

take down
the paywall
steun ons nu!