Waarom NSV ook in Leuven erkend werd
Nieuws, Politiek, België -

Waarom NSV ook in Leuven erkend werd

Vrijdag 19 februari werd NSV-Leuven erkend als studentenvereniging van de Leuvense universiteit en hogescholen. NSV-Leuven kan hierdoor gebruik maken van lokalen en faciliteiten van de Leuvense universiteit. Zijn de hedendaagse studenten toleranter voor extreemrechtse verenigingen?

woensdag 3 maart 2010 20:04
Spread the love

LOKO?

LOKO, de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, is de koepel van de studentenkringen verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven en de decretale studentenraad van diezelfde universiteit. Dit betekent dat LOKO standpunten kan innemen namens de volledige studentenpopulatie van de KULeuven. Door een overeenkomst met de studentenvoorzieningen van de Leuvense hogescholen Groep T en de KHLeuven is er ook een zekere mate van inspraak van de hogeschoolstudenten in beslissingen die ook hen aangaan. Een voorbeeld daarvan is de erkenning en subsidiering van de zogenaamde ‘vrije verenigingen’. Dit zijn studentenverenigingen die niet verbonden zijn aan een specifieke opleiding (de zogenaamde studentenkringen). In 2008 verkreeg LOKO van de universiteit de bevoegdheid om studentenverenigingen te erkennen.

Verenigingen kunnen een aanvraag indienen bij LOKO, daar buigt een subsidiecommisse zich over het dossier, die een advies geeft, dat dan voorgelegd wordt aan de Algemene Vergadering van LOKO. De subsidiecommissie is samengesteld uit: de LOKO-voorzitter, de coördinatoren sport, cultuur en internationaal van LOKO, vier vertegenwoordigers van de studentenkringen en vier vertegenwoordigers van de vrije verenigngen. Na een positief advies van de subsidiecommissie werd de vraag dus voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de studentenkringen van de KULeuven en vertegenwoordigers van de studentenraad van de Leuvense hogescholen. Na een hevig debat besliste een meerderheid van de kringen om de aanvraag goed te keuren.

DeWereldMorgen vroeg tekst en uitleg aan Jonas Boonen, voorzitter van LOKO.

Jonas Boonen: “NSV heeft een aanvraag ingediend. LOKO heeft deze aanvraag zo objectief mogelijk behandeld. LOKO is immers geen gerechtelijke instantie. De aanvraag voldeed aan de criteria tot erkenning dus moesten we in alle objectiviteit oordelen dat NSV erkend wordt.”

“Onze criteria stellen onder andere dat zij de mensenrechten moeten onderschrijven. Dat hebben ze gedaan, dus moeten we er ook van uit gaan dat ze dat ook daadwerkelijk zullen doen.”

In het verleden heeft LOKO zich altijd verzet tegen een eventuele erkenning van NSV. Wat is er veranderd?

“Ik kan dat natuurlijk moeilijk zeggen, ik was er vroeger namelijk niet bij. Maar er is binnen LOKO wel wat orde op zaken gesteld, de rommeligheid is er wat uitgehaald. We zien nu meer een tendens naar objectiviteit.”

“Het is zeker niet zo dat de studenten rechtser geworden zijn. Ik denk dat de studenten gewoon objectiever geworden zijn.”

Stel nu dat ‘de Hitler-fanclub Leuven’ een aanvraag indient en die onderschrijft wat ze moeten onderschrijven, gaat LOKO hen dan ook erkennen?

“Er is nu wel wat debat binnen onze algemene vergadering om die criteria te herformuleren. We zijn dit ook van plan. Maar bon, we gaan er zeker op toezien dat NSV zich effectief houdt aan de regels. Als ze geweld gebruiken of racistische boodschappen uitdragen, dan gaan we zeker stappen ondernemen. NSV heeft de mensenrechten expliciet onderschreven. Ik hoop echt dat het geen racisten zijn, maar als zou blijken dat ze het wel zijn, dan liggen ze er uit. LOKO zal NSV in elk geval goed in de gaten houden.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!