Waarom NSV in Gent erkend werd
Nieuws, Politiek, België, Gent -

Waarom NSV in Gent erkend werd

Eind december werd NSV-Gent erkend als studentenvereniging. Dit veroorzaakte heel wat opschudding binnen de studentenbeweging. DeWereldMorgen.be sprak met voor- en tegenstemmers van een erkenning van NSV in Gent.

woensdag 3 maart 2010 21:35
Spread the love

Het Politiek Filosofisch Konvent (PFK), de vergadering van alle erkende politieke en levensbeschouwende studentenverenigingen van de Universiteit Gent, erkende de vereniging in december na een nipte stemming (acht stemmen voor, zeven tegen). Voor het eerst in 27 jaar ka het NSV weer beroep doen op subsidies en gebruik maken van lokalen en faciliteiten van de universiteit.

DeWereldMorgen.be sprak met voor- en tegenstemmers van de erkenning.

De eerste op het lijstje is Jefrey Van der Straeten, voorzitter van L² Ugent, vroeger de studentenorganisatie van SLP (het vroegere Spirit, nu Groen!), nu een zelfstandige jongerenvereniging. L² was één van de organisaties die voor de erkenning heeft gestemd. Meteen ook één van de weinige progressieve organisaties die voor de erkenning heeft gestemd.

Als je de activiteiten van NSV bekijkt, met sprekers als Nick Griffin van de Engelse BNP en een lezing van een van de oprichters van het VMO, heb je dan geen spijt van die beslissing?

“Van die sprekers kun je inderdaad veel zeggen. Maar op zich zijn het geen racisten. Nick Griffin is nog nooit veroordeeld voor racisme. Als het zo duidelijk is dat hij racist is, dan kan het toch niet zo moeilijk zijn om hem veroordeeld te krijgen.”

“Laat me duidelijk zijn, racisme, latent racisme, daar zijn we ten zeerste tegen. Dergelijke dingen zijn ontoelaatbaar. Maar doet het NSV dat? Je zou bijna beginnen denken dat sommige verenigingen zoals ALS en COMAC willen dat het NSV zich racistisch gedraagt. In plaats van een debat te houden over de ideologie van het NSV gaan ze bijna de confrontatie opzoeken. Laat ons het debat aangaan over hun maatschappijvisie.”

“Ik roep op tot een pacificatie binnen het PFK. De manier waarop men met elkaar praat op zo’n vergadering, dat is echt triestig. Je ziet de verenigingen ook van beide zijde provoceren. Dat is niet meer serieus. Ik erger mij hier enorm aan. Ook het discours dat afgestoken wordt over verenigingen als Minos, Tzal en L², … Er wordt gedaan alsof wij voor NSV gestemd hebben. Komaan, wij steunen het NSV zeker niet.”

Jullie zeggen dat er geen overtredingen vastgesteld zijn. Gaan jullie kijken bij de activiteiten van NSV?

“Uiteraard gaan we kijken wat daar allemaal gebeurt. Maar we gaan geen politiemacht spelen, hé. Ik ga sowieso langs op activiteiten van andere verenigingen, uit beleefdheid, maar ook om te weten wat daar allemaal gebeurt. Maar we gaan zeker niet iedere dag kijken. Het is logisch dat je eens passeert om te zien wat ze daar allemaal uitkramen. Als we daar iets vaststellen, dan is het logisch wat we maatregelen mee zullen ondersteunen.

Begrijp mij niet verkeerd. We hebben 100% voorgestemd. Het is nu niet dat wij twijfelen. We worden ook niet onder druk gezet of zoiets. Maar we nemen dit dossier echt serieus. Als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, dan zullen we daartegen opkomen.

Minos, L², Tzal, zijn verenigingen die niet om ideologische redenen direct voor gestemd hebben of direct tegen, nee, we hebben er goed over nagedacht. Als er over de schreef gegaan wordt, dan zullen wij zeker onze verantwoordelijkheid nemen. Maar nu hebben we er alle vertrouwen in dat dit niet het geval zal zijn. We zijn tenslotte allemaal intelligente mensen.

Sander Van der Maelen van animo StuGent stemde tegen.

Waarom zijn jullie tegen de erkenning van NSV-Gent binnen de Ugent?

“In de eerste plaats omdat NSV racisme, geweld en onverdraagzaamheid propageert. Dit maakt deel uit van het structurele karakter van de vereniging. Dit blijkt uit de feiten, dat zien we ook in hun publicaties. Een basisvereiste voor erkende verenigingen is toch dat ze op zijn minst respect opbrengen voor anderen. Maar bij NSV zien we dit respect niet: gewelddaden, andersdenkenden die aangevallen worden, het zijn telkens dezelfde mannen die we dergelijke feiten zien plegen.”

“Het racisme van NSV is een essentieel deel van de organisatie, daarom dat dit in acties ook zo benadrukt wordt. Maar het feit dat ze constant mensen in elkaar kloppen en een discours en praktijk hanteren die overloopt van de onverdraagzaamheid, dat is een belangrijke reden om tégen de erkenning te zijn.”

“We zijn niet akkoord met de mening van sommige voorstanders dat ze zich wel zullen integreren in het studentenleven. We zien hen genoeg dingen doen die niet door de beugel kunnen. We moeten doen zoals aan de VUB, daar moeten kandidaat-verenigingen gedurende drie jaar aantonen dat ze zich aan de regels houden.”

Maar hoe zit het dan met de vrijheid van meningsuiting? Studenten die tot die vereniging behoren hebben toch ook het recht om hun mening te uiten?

“Vrijheid van meningsuiting, dat is allemaal goed en wel maar verwerpelijke denkbeelden uiten en in de praktijk brengen én daar nog eens geld voor krijgen van de universiteit, dat is een heel andere kwestie.”

“Vrijheid van meningsuiting is een algemeen discours. Vrijheid heeft zijn grenzen, wettelijke grenzen zelfs. Denk aan de bestorming van de Blandijn vorig jaar. NSV’ers zijn toen ook betrapt met verboden wapens en dergelijke meer.”

Moet het PFK de diversiteit binnen het studentenleven niet weerspiegelen?

“Dat is het hem juist, het PFK is een goeie weerspiegeling. Er zit uiterst links in, er zit uiterst rechts in. Het KVHV is al zeer lang erkend en die zijn in Gent een stuk rechtser dan in andere studentensteden.”

“De manier waarop NSV te werk gaat is voor ons echt een brug te ver. Wij roepen niet op om andersdenkenden in elkaar te kloppen of ‘die ratten’ uiteen te drijven. Dat is geen normaal discours voor een erkende vereniging.”

“We hebben dit met een uitgebreid dossier proberen aantonen, maar op de laatste vergadering werd dit dossier niet eens bekeken.”

Wat nu? Gaan jullie blijven verzet aantekenen tegen de erkenning?

“Er zijn verschillende pistes. In de eerste plaats willen we, met Studenten Tegen Racisme, verder werken aan het mobiliserend en bewustmakend proces. Daarnaast willen we binnen de unief stappen ondernemen. Er is nu beroep aangetekend tegen de beslissing van het PFK. Dit beroep zal binnenkort behandeld worden door het Bestuurscollege van de Ugent. Maar we willen zeker alle opties bekijken, desnoods via de Raad van State.”

“We werken ook samen met studenten uit andere studentensteden. Animo-nationaal heeft beslist om SteR in alle centra te ondersteunen. We willen ook breder werken en samenwerken met middenveldorganisaties, vakbonden, …”

“SteR gaat ook deelnemen aan de Week van Diversiteit in Gent. We willen daar zeker aantonen dat de studenten tegen NSV zijn.”

Maar de tegenstand van de erkenning beperkt zich niet tot de politieke verenigingen. Zo’n achthonderd studenten kwamen woensdag 24 februari op straat in Gent om hun ongenoegen te uiten over de erkenning van NSV aan de universiteit. DeWereldMorgen.be sprak met enkelen van hen.

Attila, 20 jaar, student geneeskunde UGent:

“NSV is een racistische organisatie. Wat voor een signaal geeft de Ugent als ze zo’n organisatie erkent en subsidieert? Wij zijn hier om duideljik te maken dat dit niet normaal is. Ik bedoel, die gasten organiseren activiteiten met het VMO, met Nick Griffin, hoe duidelijker moet het nog zijn dat het NSV een gevaarlijke organisatie is. Wij zijn hier om de unief duidelijk te maken dat dit niet door de beugel kan.”

Rachida, 19, student bedrijfsbeheer, HoGent:

“Er is al zo veel racisme in onze samenleving en nu gaat de universiteit NSV nog eens gaan erkenning geven én geld, komaan, waar is de unief mee bezig?”

Mustapha, 21, derde Bac pedagogie, UGent

“Het onderwijssysteem in België heeft sowieso al een probleem. Gelijke kansen in het onderwijs, dat is een mooi verhaal, met mooie woorden, maar de praktijk geeft een heel ander beeld. De cijfers tonen duidelijk aan dat ons onderwijs de maatschappelijke verhoudingen reproduceert en dat dus ongelijkheid in de maatschappij vertaald wordt in lagere slaagcijfers. Ik bedoel, kijk eens rond in de auditoria, hoeveel Turken zie je daar? Of Marokkanen? Of Afrikanen? Allochtone jongeren zitten al ondervertenwoordigd in het ASO en zelfs in het TSO, de unief is blank (en middenklasse).”

“Wat denkt de unief te bereiken met deze erkenning van het NSV? Wat voor een signaal geven ze daarmee aan toekomstige studenten? Dat racisme toelaatbaar is? We zijn hier vandaag voor de toekomstige allochtone studenten.”

Ook Elke Decruynaere, Gents gemeenteraadslid voor Groen!, kwam de manifestanten vervoegen.

“Ik ben hier in de eerste plaats om de studenten te steunen die dit georganiseerd hebben. NSV is een fascistische organisatie, die hebben geen plaats aan de universiteit.”

“Maar daarnaast ben ik hier ook om een oogje in het zeil te houden. Het is spijtig dat er veel volk is thuis gebleven, omdat het politieoptreden tijdens de vorige manifestatie zo uit de hand gelopen is. Het is belangrijk dat studenten hun ongenoegen kunnen uiten over deze erkenning.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!