Foto:John Moussiaux

 

Verslag, De Wereld Morgen, Sociale bewegingen -

Lancering DeWereldMorgen.be in Gentse Vooruit

Vrijdagavond 26 februari 2010. Ruim driehonderd belangstellenden schuiven aan voor een plaatsje in de Domzaal van de Gentse Vooruit. Ze zijn gekomen om de geboorte mee te maken van een nieuw mediaproject waarvan de naam pas later op de avond bekend zal worden gemaakt. De verwachtingen zijn hoog gespannen. De medewerkers staan op scherp. Een verslag door Jan Van Criekinge.

zondag 28 februari 2010 21:18
Spread the love

De locatie kan haast niet symbolischer: Vooruit, ooit het uithangbord van de emancipatiestrijd van arbeiders, is vanavond de plek waar nieuwe media en sociale bewegingen elkaar opnieuw ontmoeten in de vorm van een boeiend experiment. De emancipatie van zowel journalisten – professionele én burgerjournalisten – als mediagebruikers is meer dan ooit een noodzaak om uit de huidige mediacrisis te geraken. De macht over de media mag niet langer in handen liggen van managers en commerciële nieuwsbedrijven die er een middel in zien om vooral hun aandeelhouders te verrijken. Nieuws en duiding zijn te waardevol om het aan de markt over te laten. Ook vele sociale bewegingen van het brede maatschappelijk middenveld zijn tot de conclusie gekomen dat de tijd rijp is om mee hun schouders te zetten onder dit mediaproject.

Geen andere wereld zonder andere media

Han Soete en Dirk Barrez, de twee drijvende krachten achter het nieuwe initiatief, herinnerden de aanwezigen aan hun eerste contacten op het Wereld Sociaal Forum van 2001 in het Braziliaanse Porto Alegre. Het idee dat een andere wereld mogelijk is, kan maar doordringen tot het ruime publiek als mensen weten wat er schort aan de wereld. Media zijn over het algemeen veel te weing bezig met de échte wereldproblemen, laat staan met diepergravende analyses die lezers het nodige inzicht kunnen geven om die veranderingen mogelijk te maken. Kortom, geen andere wereld zonder andere media.

En dan was het moment suprême aangebroken: de bekendmaking van de nieuwe naam: DeWereldMorgen.be. Voor velen ongetwijfeld een verrassing, voor sommigen een vertrouwde herkenning, maar voor iedereen duidelijk een naam met een boodschap. De keuze voor die naam was totstandgekomen na een lange brainstorming waarbij de mening van de jongste deelnemers de doorslag gaf, vermeldde Barrez om duidelijk te maken dat geen nostalgische motieven aan de basis lagen.

Betrokkenheid

DeWereldMorgen.be werkt met een kleine kernredactie die wordt versterkt met tientallen correspondenten, burgerjournalisten en andere vrijwilligers. Het emancipatorische karakter komt ook naar voren in de bewuste keuze om geen directeur, geen managers en zelfs geen hoofdredacteur aan te duiden. De redactionele onafhankelijkheid van het medium is uiterst belangrijk, maar dat betekent geenszins ‘steriele neutraliteit’. Alleen al in de keuze van de onderwerpen waaraan DeWereldMorgen.be aandacht zal besteden, ligt de betrokkenheid bij de diverse sociale bewegingen besloten.

Marc Leemans, nationaal secretaris van de vakbond ACV, legde in zijn toespraak de nadruk op het belang van goede media voor het functioneren van de democratie. In een commerciële omgeving waarin vorm het duidelijk van inhoud wint, is zelden nog plaats voor nuancering of diepergravende analyse. De dictatuur van de kijk- en leescijfers heeft de emanciperende rol van de media uitgehold. Een tegengewicht tegen de algemene tendens tot vervlakking is meer dan ooit nodig, zo zei Leemans. Hij hoopte ook dat het nieuwe initiatief een gunstige invloed zou hebben op de klassieke media.

Sociologe Nadija Fadil noemde media de culturele software van onze maatschappij. Alleen wat in de media aan bod komt, heeft bestaansrecht in onze samenleving. En over minderheden rapporteren media vaak vanuit een wij-tegenover-zij-perspectief. Journalisten komen zelf meestal uit de blanke middengroepen en nemen de mensen waarover ze berichten niet voldoende au sérieux. Ook de taal heeft een democratisering meer dan nodig, besloot ze. 

Aandacht voor buitenland

Voor 11.11.11-algemeen secretaris Bogdan Vandenberghe is het belangrijk niet te vervallen in een doemdenken tegen de traditionele media. De verminderde aandacht voor de buitenlandse verslaggeving, vooral dan voor ontwikkelingslanden, noemde hij evenwel zorgwekkend. De honger stillen naar degelijk en betrouwbaar nieuws bij de vele vrijwilligers van de Noord-Zuidbeweging is een uitdaging voor alternatieve media. Hij zag daarbij nog ruimte en mogelijkheden naast het tijdschrift MO*.

Ook An Demeulemeester van de Verenigde Verenigingen legde sterk het accent op het emancipatorische aspect dat media zouden moeten bieden. “Wanneer de forces vives zich de media opnieuw toe-eigenen, kunnen ze het verschil maken. Zo wordt de samenleving weer een stukje maakbaarder”.

Zullen de hooggespannen verwachtingen ook ingevuld worden? De nieuwe ploeg geeft zichzelf drie jaar de tijd om geleidelijk aan op te bouwen, uit te breiden als de middelen beschikbaar komen en rekent daarbij op de inzet van velen, ook op financieel vlak. Want op een alternatieve manier nieuws maken zonder zware structuren, kost ook geld. Maar als mensen een utopie najagen die bijna realiteit wordt, is veel mogelijk.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!