Crisis maakt vrouwen kwetsbaarder
Verslag, Nieuws, Samenleving, België, Loonkloof, Mannen, Vrouwen, Salaris, Werk, Gelijke kansen -

Crisis maakt vrouwen kwetsbaarder

De loonkloof tussen mannen en vrouwen daalt jaar na jaar, maar het blijft een tergend traag proces. Bovendien worden vrouwen nu meer getroffen door de crisis. En zij blijken het moeilijker te hebben om hun carrière terug op de rails te krijgen.

donderdag 25 februari 2010 10:56
Spread the love

Wanneer we kijken naar het bruto maandloon voor vol- en deeltijdse werknemers in de privésector verdienden vrouwen in 2007 gemiddeld 23,43% minder dan hun mannelijke collega’s. Dat is iets beter dan het jaar voordien (23,58%), maar een grote sprong voorwaarts kan je het niet echt noemen.

“Om het jaarloon te bereiken dat een man op 31 december 2009 verdiend heeft, moet een vrouw blijven werken tot 26 maart 2010”, stelt Inga Verhaert, voorzitster van de progressieve vrouwenbeweging Zij-kant.

Campagne

Zij-kant organiseert samen met het ABVV op 26 maart de Equal Pay Day, net zoals het de voorbije jaren ook al heeft gedaan. Opmerkelijk is dat de campagne zich dit jaar ook tot mannen richt. “Terwijl de crisis eerst vooral mannelijke sectoren trof, blijken vrouwen de mannen nu te volgen”, zegt Rudy De leeuw van het ABVV. “Kijk maar naar de ontslagen bij Carrefour, waar vrouwen duidelijk in de meerderheid zijn.”

De Leeuw verwijst ook naar de sluiting van de hypermarkten waar het personeel nog aan betere loonsvoorwaarden werkt. Dat is een gevolg van een vroegere indeling in een ander paritair comité. Een nieuwe hypermarkt met minder gunstige loonsvoorwaarden blijft wel verder te bestaan. “We riskeren de klok terug te draaien op vlak van loonkloof en tewerkstellingsvoorwaarden”, vreest De Leeuw.

Kwetsbaarheid

Hoewel vrouwen lange tijd minder zwaar getroffen leken door de crisis, dreigen ze wel kwetsbaarder te zijn voor de gevolgen ervan. Genderanalyses tonen immers aan dat de werkgelegenheid voor mannen meestal sneller herstelt dan voor vrouwen. Vrouwen lopen een groter risico om geen nieuwe baan te vinden. Of ze moeten een minder goed betaalde job aannemen.

En er is niet enkel het risico op jobverlies: er is nog geen onderzoek naar gedwongen opname van tijdskrediet of onbetaald verlof, of het noodgedwongen verplicht aanvaarden van deeltijdse jobs bij vrouwen zonder dat deeltijdse werkloosheid wordt geregistreerd.

Actie! 

Om de loonkloof te bestrijden is er uiteraard meer nodig dan een jaarlijkse actie. Een belangrijke stimulans moet komen vanuit het onderwijs. Dat beseft ook Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen Pascal Smet. Samen met Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, en programmamaker Tom Waes is hij ambassadeur voor de actie.

“Gelijke kansen beginnen bij het maken van keuzes, en daarin speelt het onderwijs een grote rol”, vindt Pascal Smet. “De studierichting verzorging telt 93% meisjes, houtbewerking 98% jongens. Toch zou het anders kunnen, maar in de praktijk denken ook mensen die het goed voorhebben vaak onbewust in genderstereotypen. Zo blijken leerkrachten jongens meer denkvragen voor te schotelen, terwijl meisjes meer herhalingsoefeningen krijgen.”

Smet kondigde tot slot aan werk te willen maken van een breder Vlaams actieplan voor de bestrijding van de loopbaankloof. “We moeten mensen duidelijk maken dat er gendertypering bestaat, niet om hen te veroordelen maar wel om hen ervan bewust te maken, zodat ze zichzelf in vraag durven stellen.”

take down
the paywall
steun ons nu!