Over DeWereldMorgen.be

Over DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be is een gratis, onafhankelijk en niet-commercieel mediaplatform voor (burger)journalisten en sociale bewegingen. Het is het grootste alternatieve medium van Vlaanderen. 

zondag 14 februari 2010 09:46
Spread the love

Mediabeweging

DeWereldMorgen.be is geen medium in de klassieke zin van het woord, maar een beweging die via het maken van media wil bijdragen aan een divserse, democratische en duurzame wijze van samenleven. Dat doen we door stemmen aan het woord te laten die elders te weinig gehoor vinden, door jong geweld een plaats te bieden, door sociale bewegingen en activisten te ondersteunen.

Inhoud en samenwerking

Door samen met burgerjournalisten, activisten en bewegingen media te maken proberen we een vorm van media te maken die niet gericht is op snelheid, commercieel gewin en clicks. Bij ons staat inhoud en samenwerking centraal. Wij volgen niet zozeer de actualiteit maar proberen bepaalde issues net actueel te maken. 

Website en sociale Media

DeWereldMorgen.be is veel meer dan een loutere website. Ook op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube zijn we actief. Onze vaste medewerkers geven regelmatig lezingen, nemen deel aan debatten of treden op als moderatoren. Je zal ons ook vaak ontmoeten op belangrijke protestacties of evenementen. Tevens werken we nauw samen met andere onafhankelijke media zoals KifKif of Rekto:Verso. 

Vrijwilligers centraal

DeWereldMorgen.be wordt gedragen door een netwerk van honderden vrijwilligers en sympathisanten die artikelen aanleveren, vertalen, foto’s maken, filmen of bloggen. Het team van zes bestaalde medewerkers staat in de eerste plaats in voor de coördinatie van de website en de algemene werking. Wie wil kan hier een account aanmaken en naar hartenlust bloggen (met tekst, foto en video) op onze site. Wie zich op een andere manier wil engageren of een ander soort bijdrage wil leveren kan ons contacteren via redactie@dewereldmorgen.be.

Financiering

Hoe we dat alles financieren? We kloppen aan bij de overheid voor subsidies omdat we vinden dat media en beweging maken, net als cultuur of onderwijs, niet uitsluitend aan de markt mogen worden overgelaten. Tegelijkertijd doen we beroep op een vijfentwintigtal organisaties uit het maatschappelijke middenveld. Tot slot zijn er vele individuele steungevers die ons maandelijks een bedrag storten en die we ontzettend dankbaar zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!