Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Iedereen migrant

maandag 17 december 2012

Migratie is van alle tijden. Al duizenden jaren vóór ontdekkingsreizigers de oceanen afschuimden, trokken onze prehistorische voorouders de wereld rond. Dat mensen echter hun recht om te migreren gebruiken, wordt hen niet altijd in dank afgenomen.

Het project 'Iedereen migrant' beoogt een discussie teweeg te brengen over migratie. Waarom migreren mensen? Hoe worden ze onthaald in hun gastland? Wat moet een migrant weten van z’n gastland om een succesvol parcours af te leggen? En voelen ze zich er ook thuis?

'Iedereen migrant' is een project van het Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers (BON), CDF vzw, FMDO en het Masereelfonds.

Met de steun van Federaal Impulsfonds voor Migranten

Langere interviews vind je op volgende pagina: www.dewereldmorgen.be/iedereenmigrant

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

  • door freedumb op dinsdag 18 december 2012

   simplist

 • door Bram op dinsdag 18 december 2012

  Het algemene ontwikkelingspeil van het "werkvolk" was dankzij het onderwijs zodanig gestegen , hun klassebewustzijn zo gegroeid , dat het een hinderlijke factor werd voor bedrijven die het niet te nauw wensten te nemen wat betreft arbeidsvoorwaarden en omstandigheden . De macht van de vakbonden moest gebroken worden . De solidariteit moest dringend ondermijnd worden om de profijtmarges terug op te krikken . Dus werd er massaal beroep gedaan op migranten , liefst zo dom en achterlijk mogelijk met een taal die niemand kon verstaan .Niettegenstaande de werkloosheidsgraad al decennia boven de 10% bedraagt blijven deze migranten toestromen , (op zoek naar werk?). Het ongeschoold werk daarentegen werd uitbesteed aan lage-loonlanden . Deze migrant wenst natuurlijk zo veel mogelijk zijn bekomen inkomen naar zijn moederland te sturen omdat daar zijn hart ligt , zijn mensen wonen enz. Bovendien is de waarde ervan veel groter in het moederland . Nu zijn er intussen een honderdtal nationaliteiten die hier allen willen een loon opstrijken om hun naaste , hiun moederland , hun familie te verrijken . Dit is natuurlijk een enorm kapitaal dat uit ons land wordt gedraineerd en niet hier terug wordt geïnvesteerd . Deze migranten hebben geen enkele band met ons land onze natuur ons milieu , de kans is dus groot dat ze er geen enkel respect voor hebben .De gelijkenissen met multinationals zijn frappant.Waar de mobiliteit vroeger het uiteenrafelen van families over een land veroorzaakte , worden families hierbij over continenten verspreid, wat de behoefte aan intercontinentale mobiliteit enorm doet toenemen . Men kan dit bezwaarlijk milieuvriendelijk noemen ? Kortom ik vind dit alles een heel bedenkelijke ontwikkeling .

 • door Corse op dinsdag 18 december 2012

  Integratie analyse:

  Immigratie en integratie zijn enkel mogelijk wanneer de immigrant zich rechtstreeks in de nieuwe samenleving bevindt. Wanneer de immigrant zich in een eigen gemeenschap afzondert met eigen landgenoten, zijn eigen kerken of moskeeën bouwt, zijn eigen koopcentrums creëert, dan is integratie onmogelijk. Integratie is enkel mogelijk door volledige inburgering in een vreemde samenleving. Vermits de meeste immigratie economisch gedwongen is en niet berust op persoonlijke vrijheid, kan er geen integratie mogelijk zijn. In de eerste plaats moet ieder mens de mogelijkheid hebben om in eigen land een behoorlijk leven te kunnen leiden, dit is een mensenrecht.

  Een hongerende mens een vis te eten geven is een sociale daad:

  Deze mens in eigen land leren vissen, dit is een definitieve oplossing voor zijn honger. Economische hulp, vooral in de automatisering van de landbouw, wetenschappelijke en medische kennis en studies overbrengen enz, dit moet kunnen uiteraard, dit om volksverhuizingen te voorkomen! Zelfs bij eigen volk (de gegoede klasse) zien we dat integratie onmogelijk is. Deze vestigen zich in rijke getto’s en leven afzonderlijk, (apartheid), integratie in deze vorm is zeker niet mogelijk en vooral voor deze decadente rijke elite niet wenselijk. In de VS worden rijke getto’s afgesloten met slagbomen.

  Europeanen de meest slechte integrerende immigranten:

  Van uit het verleden weten we dat Europeanen de meest slechte integrerende immigranten zijn op onze planeet. In Chicago (VS) zijn er na 10 generaties nog Vlamingen die zich niet volledig kunnen aanpassen en in eigen getto’s leven. http://www.arts.kuleuven.be/F206/amdoc2002/gazette_van_Detroit/vandaag.htm In Australië, Zuid-Afrika en Canada zijn er nog vele Europeanen die na vele generaties in eigen getto’s leven. Zelfs in eigen land wanneer stedelingen zich naar buitengemeenten begeven, dan kunnen nevenverschijnselen zoals: (aanpassen aan vreemde dialecten, acceptatie, eigenheid en gewoonten) zich voordoen. Zelfs Vlamingen en Walen die in eigen land moeten samenleven vormen een eeuwenlange eindeloze strijdt, deze problematiek wordt door rechts-radicalen benut om aan de macht te komen, de wolf in schapenvacht. De mens die gebonden is aan culturen:

  De mens is een individu dat gedurende duizenden jaren gebonden is aan culturen, religies, tradities, families, eigenheid en gewoonten. De universele mens bestaat niet, mondiale integratie is een illusie. We kunnen de mens niet omvormen tot een wereldnomade die enkel industrie en geld achterna trekt. Als enkel de *gegoede klasse niet moet immigreren en integreren en wel cultuur, religies, tradities, familieverband, eigenheid en gewoonten kan hebben dan is dat fundamenteel fout en vals.

  De minder gegoeden zijn dan enkel een rader in de economische machine:

  § Immigranten zijn een makkelijke prooi voor werkgevers, een hapje dat geen vragen stelt en goedkoop werkt. § De neoliberale ideologie hierachter is: het uitbuiten van mens door mens is toegestaan. § Zoals ook het “Gnoe effect” het bruggen bouwen op de lijken van andere is toegestaan. § Men verknecht andermans vrijheid ten gunste van zijn eigen vrijheid. § Vreemdelingen niet buiten maar uitbuiten!

  Wat natuurlijk het door jaren en met veel geduld opgebouwde sociaal systeem ondermijnde en voer is voor de rechts-radicalen! Enkel de werkende klasse wordt hier in vraag gesteld, *de gegoede klasse, het beurs profitariaat en de rechtse *happy few niet. (*De gegoede klasse: de economische, ambtelijke en religie-elite zij zijn de happy few, de bevoorrechte, het profitariaat, zij profiteren van de ongelijke verdeling van kennis, geld en rijkdom)

  Alle systemen waarbij privilegies en voorrechten generaties lang erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch, andere leden van de samenleving en nieuw geborenen zijn daardoor kansloos. Zoals ook de homo economicus, homo reclamicus, homo consumentist en het neoliberaal paradijs niet echt bestaat, zo bestaat ook de universele mens niet. Alle vormen van mondiale integratie zijn een uit zijn verband getrokken tijdelijke samenlevingswijze die berust op het principe dat het uitbuiten van mens door mens mogelijk is. Nationalisme, racisme en integratie wordt gecreëerd door het neoliberalisme, het doel hiervan is de gevestigde sociale samenleving te destabiliseren, chaos en verdeeldheid is de inspiratiebron om rijkdom te verzamelen op de rug van andere.

  Integratie is een economisch werktuig, het zijn mensen die zich door anderen laten gebruiken of misbruiken, al dan niet uit vrije wil en daardoor in handen zijn van een economisch regime, dit is valse vrijheid. Marktfundamentalisme schuwt “geen enkele vorm” van subtiel gedwongen integratie.

  De belangrijkste oorzaken voor de toestroom van migranten zijn de slechte economische situatie in hun thuisland:

  Bijvoorbeeld sommige Arabische of Oost-Europese landen, de oorlogen en de valuta verschillen die nog steeds door het neoliberalisme wordt gehandhaafd omdat het migratiebevorderend werkt en het door de jaren met veel geduld opgebouwde sociale systeem destabiliseert. Ook het verhuizen naar belastingsparadijzen of naar landen met een hypocriet belastingssysteem behoren hiertoe. Volksverhuizingen moeten bij de wortel aangepakt worden, dit om onnodige immigratie en integratie te voorkomen.

  Men moet de gevolgen niet bestrijden maar de oorzaak wegnemen, (preventie) dweilen met de kraan open is een hopenloze situatie!

  De volkeren van de wereld worden hier niet in vraag gesteld, maar wel diegenen die deze volksverhuizingen veroorzaken, laten we niet afwijken van de essentie.

  § En of volksverhuizingen hoe dan ook uit vrije wil gebeuren? § En of de mens verplicht wordt zoals een nomade industrie en geld achterna te jagen. En of volksverhuizingen racisme en nationalisme veroorzaken en daardoor voer zijn voor de rechts radicalen en agressie, destabilisatie en oorlogen losweken?

 • door Corse op dinsdag 18 december 2012

  Armoede is een beschavingsziekte, de natuur biedt voldoende middelen om goed te leven:

  Evenwichtige primitieve culturen kennen geen armoede en hongerdood. Het collectief gebruik van middelen om te jagen en te vissen veroorzaakt overvloed en geen armoede. Bij duurzame collectieve jacht en visvangst wordt de buit verdeeld over de totale gemeenschap. Samen met de individualisering en industrialisering van de samenleving ontstond armoede, dit door ongelijke verdeling van de vruchten van de economie.

  • door Jorge H. op woensdag 19 december 2012

   Hoewel ik zeker begrijp waar je vandaan komt, wil ik toch even aanwijzen dat je stelling dat "armoede een beschavingsziekte is", geen steek houdt en feitelijk een ongefundeerde idealisering is van zogenaamde primitieve culturen. Om het kort te houden verwijs ik simpelweg naar "Technological Slavery" van T. Kaczynski (zelf niet bepaald een fan van de moderne, technologische beschaving), waarin hij allerlei waanideeën over dergelijke culturen netjes en sterk onderbouwd ontkracht. Armoede heeft immers altijd al bestaan; het enige verschil dat ik zie tussen nu en "vroeger" is misschien dat er nu een vorm van geïnstitutionaliseerde armoede bestaat. Moest ik er wat meer over lezen, zou ik "wellicht" zelfs naar "waarschijnlijk" kunnen omvormen...

   • door BEN ABDELJELIL op woensdag 19 december 2012

    Hello, mijn excuses. Ik heb nergens gezegd dat armoede een beschavingsziekte is. Je spreekt met iemand die "armoede en sociale uitsluiting meer dans 20 jaar heeft bestudeerd". Ik heb nergens dat geschreven. Armeode is een maatschappelijke productie en een resultaat van de combinatie van meerdere factoren. Met respect, maar ik neem afstand van wat jezelf gezegd heb. Vriendelijke groeten. Youssef

 • door Félicien Manon op dinsdag 18 december 2012

  Zij verlieten het land dat ze lief-hadden maar hen niet kon voeden, om te gaan naar een land dat ze niet liefhebben, maar hen wel kan voeden. Onlangs had ik en wat langere goedendag-goedenavond babbel met mijn naaste buurman: " Tjonge wat is het hier toch koud en zeggen dat het nu 19 graden is in je geboortestad. Voor er wat te doen? antwoordde hij "Om er van die 19 graden te genieten zonder job en inkomen? Zeker, die vochtige koude op dit moment van het jaar, maakt het hier niet aangenaam te vertoeven, komt er nog bij dat ik hier op 't ogenblik ook geen job heb, maar 'k zit niet zonder inkomen, mijn appartementje van de gemeente 't is niet groot maar ik heb een dak, mijn dochter zo'n een slim kind kan hier studeren en mijn vrouw heeft haar medische verzorging, ginds leefde misschien al niet meer". Dus beste mensen, om te weten komen waarom mensen migreren hoef je weeral niet het zoveelste discussie project, geleid door enkele sociaal en maatschappelijk verlichte geesten, op te zetten. Nee, een gewone babbel met je buurman slaan. Meer moet dat toch niet zijn, wat tijd maken voor een warme menselijke babbel, om je te realiseren dat die migrant helemaal niet vreemd is zoals onze politici beweren. Een warme, gezellige en vredige kerst aan jullie allemaal. Félicien.

 • door Corse op donderdag 20 december 2012

  @Jorge H:........... Niet de productiviteit of de hoeveelheid privaatbedrijven is van belang voor de welvaart en democratie van een samenleving, ze zijn enkel verantwoordelijk voor de armoede in een land.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie-index

  Japan is het meest producerende land ter wereld met enorme armoede als gevolg.

  http://www.catherinevuylsteke.com/japan-een-burger-op-zes-leeft-in-armoede/

  Tsjaad één van de armste landen ter wereld beschikt over een enorme rijkdom aan aardolie.

  Armoede in de wereld, MUNDI statistiek in %. http://www.indexmundi.com/map/?v=69&l=nl

  Noorwegen is het meest democratische en rijkste land per inwoner ter wereld, het grootste gedeelte aan grondstoffen en bodemschatten (petroleum) is in handen van de staat.

  http://www.youtube.com/watch?v=uGTzbj3fRSw (Noorwegen)

  Niet de productiviteit of hoeveelheid privaatbanken is van belang voor de samenleving. Niet de technologische automatisering, innovatie of knowhow is van belang voor de welvaart van een democratische samenleving, maar wel hoe winsten van privaatbedrijven en privaatbanken gedeeld worden onder de samenleving, dit schept koopkracht, welvaart en democratie voor iedereen. Duurzame democratische en economische ontwikkeling veronderstelt eveneens dat winsten van privaatbedrijven evenwichtig gedeeld worden tussen aandeelhouders (eigenaars) en werknemers, per slot van rekening dragen ze samen bij tot het succes van de ondernemingen, de enen met kapitaal en werknemers met hun arbeid. Wanneer de staat de economie en het monetaire systeem uitgeeft aan de privé-sectors dan is een degelijk belastingsysteem noodzakelijk, het verhoogt de koopkracht en de welvaart voor iedereen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties