Als het aantal maandelijkse steungevers van DeWereldMorgen.be niet drastisch stijgt, krijgt u binnenkort enkel een zwart scherm te zien.

Beste lezer,


Als u vindt dat DeWereldMorgen.be moet blijven bestaan, word dan maandelijkse steungever. Onze financiële middelen krimpen, terwijl het aantal lezers groeit.

Gemiddeld hebben we maandelijks 350.000 unieke bezoekers. Maar het geld dat we van onze partners krijgen is sinds onze opstart gehalveerd doordat zij moeten besparen. Bovendien komt één derde van onze inkomsten van subsidies en is het lang niet zeker of we die zullen behouden.

DeWereldMorgen.be is in Vlaanderen een belangrijk forum voor visies, verhalen en stemmen die niet of te weinig aan bod komen. Om die zichtbaar te maken, moeten we dag na dag keihard werken. Dat doen we met een klein team dat gelooft in zijn project.

Wij willen graag doorgaan met DeWereldMorgen.be. Nu meer dan ooit. Er is nood aan media, waar informatie over alle geledingen van de maatschappij te vinden is.

Uw steun is nodig. Niet om winst te maken, maar om te doen waar we goed in zijn.

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

about
Toon menu

Exit concentratie, een documentaire over migratie en onderwijs, deel 3

woensdag 12 september 2012

Als je als leerkracht wil bijleren over inclusie dan moet je naar Finland. Al ben je doof, blind, heb je een mentale of fysieke handicap, ben je autistisch, of heb je gewoon een taalachterstand, maakt niet uit. Alle kinderen gaan naar de school in de buurt. Doordat het allochtonenbeleid ruim 20! jaar geleden werd ingevoerd in het Finse onderwijs konden ze problemen voorkomen. Ook al zijn er ook in de hoofdstad Helsinki concentratiescholen met meer dan 60% migranten, er zijn nagenoeg geen problemen. Het doordachte en open beleid zorgt ervoor dat er bijna geen dure zittenblijvers zijn, ook niet bij de allochtonen. De dure universitaire leerkrachten hebben geen impact op het totale kostenplaatje. Niettegenstaande Finland de eerste van de klas is op het vlak van onderwijsprestaties én sociale gelijkheid, kost het onderwijs er zelfs minder dan in België.

Dit is het derde deel van de documentaire Exit Concentratie van Luk Dewulf en Inge Wagemakers. Exit concentratie is een documentaire van 1 uur over migratie en onderwijs en kwam tot stand met de steun van Fonds Pascal Decroos en de regionale televisiezender AVS.

Exit Concentratie is bestelbaar op DVD door een mail te sturen naar inge.wagemakers@gmail.com.

Vind ons op FB: www.facebook.com/ExitConcentratie

reageer

Er zijn nog geen reacties op deze video.