Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Exit concentratie, een documentaire over migratie en onderwijs, deel 3

woensdag 12 september 2012

Als je als leerkracht wil bijleren over inclusie dan moet je naar Finland. Al ben je doof, blind, heb je een mentale of fysieke handicap, ben je autistisch, of heb je gewoon een taalachterstand, maakt niet uit. Alle kinderen gaan naar de school in de buurt. Doordat het allochtonenbeleid ruim 20! jaar geleden werd ingevoerd in het Finse onderwijs konden ze problemen voorkomen. Ook al zijn er ook in de hoofdstad Helsinki concentratiescholen met meer dan 60% migranten, er zijn nagenoeg geen problemen. Het doordachte en open beleid zorgt ervoor dat er bijna geen dure zittenblijvers zijn, ook niet bij de allochtonen. De dure universitaire leerkrachten hebben geen impact op het totale kostenplaatje. Niettegenstaande Finland de eerste van de klas is op het vlak van onderwijsprestaties én sociale gelijkheid, kost het onderwijs er zelfs minder dan in België.

Dit is het derde deel van de documentaire Exit Concentratie van Luk Dewulf en Inge Wagemakers. Exit concentratie is een documentaire van 1 uur over migratie en onderwijs en kwam tot stand met de steun van Fonds Pascal Decroos en de regionale televisiezender AVS.

Exit Concentratie is bestelbaar op DVD door een mail te sturen naar inge.wagemakers@gmail.com.

Vind ons op FB: www.facebook.com/ExitConcentratie

reageer

Er zijn nog geen reacties op deze video.