Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Victoria Deluxe en Vooruit lanceren een oefening in democratie

donderdag 28 juni 2012

GENT - Op 14 oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gepland. Diverse politieke partijen presenteren hun verkiezingsprogramma’s. Elke partij bertrekt op een eigen manier haar kiezers, haar achterban en de bevolking bij de ontwikkeling van haar programma.

Volgens de Gentse sociaal-artistieke organisatie Victoria Deluxe zijn er echter heel wat mensen wier mening en visie niet worden gehoord. Daarom besliste Victoria Deluxe om in de week van 18 juni de Gentse wijken in te trekken en de niet-geraadpleegde Gentenaars te bevragen.

Zo hoopt ze te ontdekken welke thema's er bij de Gentenaars leven. Het beeldmateriaal dat op die manier wordt verzameld, komt op een website terecht en wordt vertoond tijdens verkiezingsdebatten.

Met deze oefening in democratie hoopt ze de politiek meer representatief te maken voor de brede gediversifieerde wereld.

Dit project loopt in samenwerking met kunstencentrum Vooruit en Samenlevingsopbouw Gent.

reageer

Eén reactie

  • door Le grand guignol op donderdag 28 juni 2012

    Ik vind dit een schitterend initiatief omdat men bij Victoria Deluxe , Vooruit en Samenlevingsopbouw Gent begrepen heeft dat het middenveld in wezen de kracht tot democratisering en verandering vormt door enerzijds de mensen meer bij het politieke te betrekken en anderzijds een druk uit te oefenen op de politiek. Daarmee neemt het middenveld het in wezen ook voor zichzelf op want in een 'vermarkte samenleving' of marktsamenleving verdringt de marktwerking de functie van het middenveld omdat 'de markt' een nieuwe sociale subjectiviteit creëert die bestaat uit een binding tussen het micro- en macro-niveau. De marktwerking wordt met andere woorden een soort van 'rechtvaardige regulator' van de samenleving waarbij de functie van het meso-niveau (het middenveld) steeds verder uitgehold wordt. Bovendien verdoezelt de marktwerking de structurele ongelijkheid en uitsluitingsmechanismen. Ik ben dan ook blij verrast dat Victoria Deluxe, Vooruit en Samenlevingsopbouw Gent, o.a. middels dit initiatief, de maatschappelijke tegenstellingen en in het bijzonder de onderliggende ongelijke machtsverhoudingen trachten bloot te leggen en daarmee het belang van een sterk middenveld, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een (politieke) tegenkracht, opnieuw in de verf zetten.

Lees alle reacties