Dankzij uw steun zien we de toekomst weer even door een roze bril. DeWereldMorgen.be is voor een groot stuk afhankelijk van lezers die uit sympathie of uit overtuiging maandelijks of regelmatig een som op onze rekening storten.

U was de afgelopen weken met velen om dat te doen. We haalden ruim 22.000€ op. Het helpt om dit jaar niet in het rood te eindigen. Waarvoor dank. En mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan kan u nog altijd uw overschrijving maken.

De komende maanden beloven onrustig te worden. De regering-Michel en ook de Vlaamse regering kondigden besparingsplannen aan waartegen de vakbonden storm lopen. De culturele wereld en sociale organisaties verenigden zich in Hart boven Hard.

DeWereldMorgen.be staat klaar om alle facetten van dit protest in beeld en woord te vatten. Er blijft nood aan kritische en onafhankelijke media. Wij gaan er tegenaan en hopelijk zullen we u de komende weken wel ergens – op straat, aan een stakerspost of op een debatavond – tegen het lijf lopen.

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Victoria Deluxe en Vooruit lanceren een oefening in democratie

donderdag 28 juni 2012

GENT - Op 14 oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gepland. Diverse politieke partijen presenteren hun verkiezingsprogramma’s. Elke partij bertrekt op een eigen manier haar kiezers, haar achterban en de bevolking bij de ontwikkeling van haar programma.

Volgens de Gentse sociaal-artistieke organisatie Victoria Deluxe zijn er echter heel wat mensen wier mening en visie niet worden gehoord. Daarom besliste Victoria Deluxe om in de week van 18 juni de Gentse wijken in te trekken en de niet-geraadpleegde Gentenaars te bevragen.

Zo hoopt ze te ontdekken welke thema's er bij de Gentenaars leven. Het beeldmateriaal dat op die manier wordt verzameld, komt op een website terecht en wordt vertoond tijdens verkiezingsdebatten.

Met deze oefening in democratie hoopt ze de politiek meer representatief te maken voor de brede gediversifieerde wereld.

Dit project loopt in samenwerking met kunstencentrum Vooruit en Samenlevingsopbouw Gent.

reageer

Eén reactie

  • door Le grand guignol op donderdag 28 juni 2012

    Ik vind dit een schitterend initiatief omdat men bij Victoria Deluxe , Vooruit en Samenlevingsopbouw Gent begrepen heeft dat het middenveld in wezen de kracht tot democratisering en verandering vormt door enerzijds de mensen meer bij het politieke te betrekken en anderzijds een druk uit te oefenen op de politiek. Daarmee neemt het middenveld het in wezen ook voor zichzelf op want in een 'vermarkte samenleving' of marktsamenleving verdringt de marktwerking de functie van het middenveld omdat 'de markt' een nieuwe sociale subjectiviteit creëert die bestaat uit een binding tussen het micro- en macro-niveau. De marktwerking wordt met andere woorden een soort van 'rechtvaardige regulator' van de samenleving waarbij de functie van het meso-niveau (het middenveld) steeds verder uitgehold wordt. Bovendien verdoezelt de marktwerking de structurele ongelijkheid en uitsluitingsmechanismen. Ik ben dan ook blij verrast dat Victoria Deluxe, Vooruit en Samenlevingsopbouw Gent, o.a. middels dit initiatief, de maatschappelijke tegenstellingen en in het bijzonder de onderliggende ongelijke machtsverhoudingen trachten bloot te leggen en daarmee het belang van een sterk middenveld, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een (politieke) tegenkracht, opnieuw in de verf zetten.

Lees alle reacties