Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Leraar zijn is topsport"

woensdag 28 maart 2012

De Vlaamse regering heeft beslist dat leerkrachten langer moeten werken. Door de afschaffing van het TBS-systeem (de periode van 'terbeschikkingstelling') kunnen ze pas op pensioen als ze 60 jaar zijn. Alleen kleuterleid(st)ers kunnen nog stoppen op hun 58ste.

De vakbonden reageerden woedend en dreigden met acties. In ruil voor onderhandelingen werd de aangekondigde staking van 28 maart echter opgeschort. Volgens de leerkrachten zijn leerlingen er niet bij gebaat dat leerkrachten die fysiek of mentaal uitgeput zijn, nog voor de klas moeten staan. Er wordt nu onderhandeld over een loopbaanpact. Begin mei zou dat er moeten zijn.

DeWereldMorgen.be trok naar drie leerkrachten en vroeg hen hoe zij hun loopbaan zien.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

31 reacties

 • door ex-leraar op dinsdag 27 maart 2012

  men vergeet dat collega's in de prive die evenlang naar school zijn gegaan wel tot 62 moeten werken, dus niet teveel klagen en in t bijzonder omdat er nog weken vakantie bij zijn die men ook in t prive niet heeft. OK de lonen liggen iets hoger maar jullie ontvangen op t eind van de rit uitgestelde wedde, ook alweer een serieus verschil in de pocket

  • door TDW op dinsdag 27 maart 2012

   De lonen hoger in de privé? Een leerkracht verdiend goed en zeker tov de privé. ik heb zelf heb daar geen problemen mee maar het fabeltje dat je in de privé meer verdiend bestaat niet meer. Tegenwoordig is de staat een goedbetaalde werkgever.

 • door pc op woensdag 28 maart 2012

  Ik dacht dat wielrennen, voetballen in 1ste, marathon lopen, .... topsport is ? We kunnen ons inderdaad de vraag stellen of met z'n allen langer werken inderdaad wel nodig is, maar op het moment dat er wordt beslist dat het zo is, zie ik geen enkele goede reden om de leerkrachten in deze te ontzien.

  Er bestaan voldoende studies en vergelijkingen die aantonen dat leerkrachten gelijkwaardig worden vergoed voor hun (idd niet te onderschatten) prestaties in vergelijking met de prive. De ene "wat" meer verlof, de andere wat meer voordelen in natura. De ene "wat" meer pensioen, de andere op kosten van het bedrijf een derde pijler, ...

  Bovendien is de pensioenleeftijd in het onderwijs nog altijd lager dan in de prive. Als de vakbonden dan "woedend zijn en met acties dreigen" is de term "groepsegoïsme" nog niet zo fout gekozen

 • door leraar op woensdag 28 maart 2012

  Voltijds leerkracht zijn, betekent een werkweek van 50 UUR!.

  Daarom zijn de vele vakanties ENKEL een compensatie voor die lange werkweken.

  Bovendien is het voor de klas staan inderdaad topsport. Geen leerkracht die nu nog de krant zit te lezen in de klas, MAAR les geven betekent differentiëren, opvolgen, remediëren, problemen opmerken, motiveren, sanctioneren, leerattitude bijbrengen, tuchtproblemen snel en professioneel oplossen, enz... enz. en last but not least: leerstof aanbrengen en er voor zorgen dat die begrepen wordt en verworven wordt door ALLE leerlingen. GEEN middagpauze want dan is er speelplaatsbewaking of toezicht in de refter of maken de leerlingen inhaaltaken in je klas, om 15u30 opnieuw bewaking. Van 16u tot 17u vergaderen met je collega's over de nieuwe eindtermen, over de nieuwe (verplichte) handboeken en leermethodes, over de opvolging van bepaalde leerlingen met leer- of gedragsproblemen, over het opstellen van examens, over infodagen, over bosklassen, het voorbereiden van het oudercontact, enz, enz. Dan naar huis en een uur verbetering van toetsen en dergelijke, vervolgens anderhalf uur lessen voorbereiden. Verder 1 of 2 avonden oudercontact, van 17u tot 21u, of een gesprek 'tussendoor' op een extra avond met de ouders over leerproblemen, gedragsproblemen of carriereplanning van de leerling Dan nog de schoolactiviteiten 's avonds of in het weekend zoals schoolfeest, activiteiten voor inkomsten van de school, infoavonden of -dagen. En natuurlijk nog een hele week, van maandagmorgen tot vrijdagavond mee op bosklassen of gelijkaardig met met de leerlingen.

  Tel zelf maar eens op hoeveel uren dat komt en hoeveel uren de leerkracht effectief daarvan betaald wordt...

 • door Johan op woensdag 28 maart 2012

  Ik ben zelf iemand die in de privé werkt, en niet in het onderwijs. Mijn beide ouders hebben echter in de lagere school lesgegeven. Door al de problemen daar hebben al de kinderen besloten vooral niet in het onderwijs te gaan. Ik herinner hun werkdagen, en dan vooral 's avonds als volgt: - Thuiskomen van het werk, dit was inderdaad dikwijls vroeger dan mensen die in de privé werkten. Na het avondeten begon hun 2de dagtaak: verbeteren, rapporten, werkvoorbereidingen maken, studeren op een nieuwe methodiek. Daar er voor elk vak (rekenen, WO, taal) wel minstens elke 2 jaar een nieuwe methodiek uitkwam, werd er dus constant gewerkt aan de "werkvoorbereidingen". Mensen die beweren dat onderwijzers na enkele jaren "op hun lauweren" kunnen rusten, weten totaal niks van het beroep en kunnen beter hun mond houden. Op het einde van de "lange" vakantie zaten mijn ouders minstens 1 week op voorhand in de school, om alles gereed te hebben voor het nieuwe schooljaar. Wat er de laatste jaren nog is bijgekomen (waar mijn ouders gelukkig niet ten volle hebben meegemaakt, alhoewel) : er worden met de regelmaat van de klok leerkrachten door ouders aangeklaagt, omdat deze vinden dat hun kinderen onheus worden behandeld. Leerkrachten wordt regelmatig de huid volgescholden door de ouders, leerkrachten moeten de kinderen "opvoeden" ipv de ouders, leerkrachten moeten wel inventief zijn om goeie lessen te bedenken (met veel minder geld). Er wordt zelfs klacht neergelegd als de leerkracht de leerlingen verplicht om 1 maal per jaar de speelkoer "papierloos" te krijgen, als een lesvorm om "het milieu te respecteren". Leerkrachten hebben ook niet meer de "presence" van vroeger : een tik aan de leerling geven mag niet meer, sommige leerlingen hebben totaal geen respect meer voor de leerkracht, daar ze bovendien gesteund worden door hun ouders : " in naam van de vrije opvoeding". Dat het busongeval in Zwitserland is kunnen gebeuren, was enkele jaren terug niet mogelijk : de kinderen gingen vroeger met de trein op sneeuwklassen, maar nu wordt er langs alle kanten bespaard in het onderwijs. Met dit trieste resultaat. De besparingen hebben ook andere nefaste gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, zodat de leerlingen vb. niet meer kunnen gaan zwemmen/turnen. Al deze zaken zorgen ervoor dat een leerkracht na zijn 50 à 55 jaar begint "uit te bollen" omdat hij het fysiek/psychologisch niet meer aankan, wat dus rechtstreekse gevolgen heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Dit dus met 2 jaar verlengen heeft dus enkel maar nefaste gevolgen voor het onderwijs. Wel zouden er alternatieven kunnen uitgewerkt worden : deze "ervaren" leerkrachten kennis laten uitwisselen met hun jongere collega's, samen voor de klas staan (in werkgroepjes), etc. Maar dat kost allemaal extra geld, waar deze regering helemaal niet wil voor gaan ... Het goeie gekende onderwijs van België wordt door deze maatregelen dus echt te grabbel gegooid ...

 • door Bie Kentane op woensdag 28 maart 2012

  Laat er ons vooral voor zorgen dat de verschillende sectoren mekaar niet beconcurreren over ‘wie het nu het zwaarst heeft’. Als leerkracht worden wij permanent en onterecht in de verdediging gezet. Terwijl we àllemaal in te leveren hebben, behalve de 1% in onze samenleving dan. Een noodzakelijke en duurzame aanpak geldt voor elke sector , ook voor onderwijs. Wat nu gebeurt is pure sociale afbraak. Terwijl men ons laat kibbelen wordt een elite schandalig rijker. Ons land staat in de top drie met de hoogste arbeidsproductiviteit. En mogen we het even ‘solidair’ houden ? Wat betreft pensioenen bestaat een enorme ongelijkheid in levensverwachting. De grootste slachtoffers zijn mensen uit een ‘lager opgeleide' groep. Voor hen is de kans groter dat hun pensioen gevuld wordt met doktersbezoeken en chronische ziekten. Verder vind ik het mijn plicht om als ‘vrouw’ hier een zware discriminatie voor te leggen : heel veel vrouwen zijn thuisgebleven om (zonder uitkering) te zorgen voor de kinderen. Deze jaren tellen niet mee in het aantal jaren dat men op het einde van zijn loopbaan mag voorleggen (volgens de plannen : in 2016 als leerkracht 42 jaren dienst om op 60 jaar op pensioen te mogen gaan !).

 • door YannD op woensdag 28 maart 2012

  Dé leugen: het gaat niet om twee jaar langer werken, maar om veertig dienstjaren. Wie ergens in zijn eigen schoolloopbaan door om het even welke omstandigheid een jaartje gemist heeft, en na zijn afstuderen als onbenoemde interimaris regelmatig heeft moeten gaan stempelen wegens geen werk, of gewerkt heeft in enkele zgn. nepstatuten, raakt op zijn zestig niet aan veertig jaar dienst, hoor. Zelfs niet op zijn tweeënzestig! Overigens is de job van leraar de job waar velen stinkend jaloers op schijnen te zijn, maar die bijna niemand (meer) wenst te doen...

  • door mcdk op donderdag 29 maart 2012

   Dit is het! Je haalt geen volledige loopbaan meer. De nepstatuten, de benoemingsstop, en som maar op.

   Je zal waarschijnlijk wel op een of andere manier kunnen stoppen, ziek in al zijn facetten vb. maar de centen zullen ernaar zijn. Goed gezien die besparing. Een aantal valt er zo uit.

   Vooral de laatste zin is treffend. Velen zijn jaloers op deze ( inderdaad) leuke job, maar toch is er een tekort ! verklare wie kan.

 • door melanie op donderdag 29 maart 2012

  Net omdat je in deze job met (jonge) mensen te maken krijgt, is het tegelijk een boeiende en veeleisende taak. Wat het soms onmenselijk zwaar maakt, zijn de vele administratieve beslommeringen die er bij komen, en waardoor je soms te weinig tijd hebt om tot je kerntaak te komen, nl goed onderwijs verstrekken en een stukje mee opvoeden, zelfvertrouwen stimuleren, interesse verbreden, levenswijsheid meegeven... Mede door de 'doorlichtingen' die om de zoveel tijd neerstrijken in elke onderwijsinstelling, en die de bedoeling hadden om te zien of het belastinggeld wel goed besteed werd, is er een bureaucratie ontstaan die voelbaar is tot bij de leerling. Elk stapje dat gezet wordt, moet gedocumenteerd en verantwoord worden, een vergadering bestaat enkel wanneer ze ook op papier bestaat (en wie het onderwijs kent, weet hoe vaak je over van alles en nog wat overleg moet plegen), de instelling zelf wil bewijzen dat ze 'in orde' is en dat er overal procedures voor zijn, die tot in de kleinste details gekend en opgevolgd worden, en er komt zich een legertje mensen bemoeien met het onderwijs, die geen enkele onderwijservaring hebben maar die wel zullen bepalen wat er in de lessen moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. 'Evidence based onderwijs' noemen ze dat dan, waarbij de 'evidence' dat kleine gereduceerde stukje is, dat toevallig wetenschappelijk werd onderzocht en dat wordt uitvergroot tot Waarheid. (Wat toevallig niet werd onderzocht,' bestaat' ook niet). De stem van de mensen die het dag na dag doen, wordt hierbij vergeten. Zo zoetjesaan vreet dat aan de essentie, de bezieling van mensen die met mensen aan de slag willen gaan. Wil men de job aantrekkelijker maken en wil men mensen niet voortijdig uitputten, dan moeten leerkrachten vertrouwen krijgen, tijd en appreciatie. En laat die onderwijsondersteuners zich eens met 'ondersteuning' bezig houden, in plaats van met betutteling.

 • door J K op donderdag 29 maart 2012

  De centra voor basiseducatie vallen ook onder onderwijs (voor volwassenen). Daar werkt iedereen tot zijn 65ste! Ik heb hier nog niemand weten stoppen omwille van pensioen op zijn 58ste of 60ste. De enigste mogelijkheid om het wat rustiger aan te doen is in een landingsbaan te stappen. Maar daar wil men nu ook in gaan besparen.

 • door Leegganger op donderdag 29 maart 2012

  Drie maanden betaald verlof per jaar is in geen enkel andere werkplaats te krijgen !

  • door melanie op donderdag 29 maart 2012

   Beste 'leegganger', Ik heb het één jaar bijgehouden. Als ik alle uren optel per week, dan heb per jaar ik recht op een 30-tal recuperatiedagen. Ik maak vaak weken van 50, 52 tot zelfs 60 uur. Vergeet niet dat ongeveer iedereen die in het onderwijs staat, op enkele 'leeggangers' na (die trouwens vaak worden 'buitengedragen' door hun leerlingen en hierdoor ook vaak uitblinken door ziekte), elke avond en elk weekend ook aan de slag gaan. De verlofperiode heb ik nodig om mijn batterijen terug op te laden na een zeer intensief trimester. Het is geen cadeau, maar pure noodzaak. Het is ook het moment dat ik boeken lees, zodat ik mijn leerlingen een rijker onderwijs kan bieden. Studeer maar voor 'schoolfrik' en loop eens een jaartje mee, je zal snel anders piepen. Maar zoals wel vaker staan de beste stuurlui ook hier aan wal ...

   • door mcdk op donderdag 29 maart 2012

    [title]Beste Melanie Je hebt gelijk,[/title]Beste Melanie

    Je hebt gelijk, maar ik zou die 'leegganger' niet de raad geven om een jaartje mee te draaien. Onze kinderen hebben recht op gemotiveerde mensen! Dank zij hen, verzekeren we toekomst van de tekomst.

  • door leraar op donderdag 29 maart 2012

   Inderdaad: die 3 maanden vakantie zijn maar normaal voor de vele OVERUREN, zo'n 20 uren per week. Op een jaar: 750 overuren = 3 maanden extra werken.

   OVERUREN 's avonds of in het weekend worden NIET betaald in het onderwijs, laat staan dubbel of driedubbel.

   Ter compensatie krijg je extra weken vakantie, wat niet meer dan normaal is. Of wil jij 50 uren per week werken (met een bachelors- of masterdiploma) voor een beginnersloon van 1400 netto?

   • door Yvo op donderdag 29 maart 2012

    Beste,

    Ik ben begonnen aan 1400 netto (in 2005) voor een werkweek die vaak rond de 70 uren draaide (inclusief vaak weekendwerk), zonder overuren aan te geven en zonder compensaties in rustdagen of zo. Nu verdien ik wel beter, maar werdruk ligt nog in dezelfde mate.

    Ik was blij dat ik werk had dat ik aangenaam vond en dan kijk je niet op de klok. Zorg dat je je werk graag doet. Als het u niet aanstaat als leraar, zoek dan een andere job. Er zullen toch nog wel redenen zijn om leraar te blijven, niet?

    "Those who can do, those who can't teach".

    • door MM op donderdag 29 maart 2012

     Goed van u Yvo dat u zo'n 'voorbeeldige' werknemer wou spelen/zijn van uw baas. VOKA en hun vrienden van de NV-A hebben nog meer van zo'n gewillige figuren nodig die blij zijn met de kruimels die de hoge heren hun willen toewerpen. Maar verwacht niet dat iedereen, zoals u, met zijn klak nederig gekneld tussen zijn pollen mijnheer patron komt bedanken om hem zo edelmoedig uit te persen. Sommige mensen durven nog opkomen voor de rechten die hun toekomen als werknemer. Vooral wetende dat het via hun arbeid is dat het schoon volk de grote Jan uithangt.

     • door Yvo op vrijdag 30 maart 2012

      Het probleem is dat jullie linkse rakkers arbeid zien als een straf. Ik zie dat als een manier om mezelf te ontwikkelen en bij te leren.

      Was het niet Marx die zei dat een mens zich door arbeid verwezenlijkt?

      En als je jaloers bent op de "grote Jannen", start dan zelf eens een onderneming.

    • door melanie op donderdag 29 maart 2012

     ... yep, Yvo, and total nitwits don't know the value of a comma...

     • door Yvo op vrijdag 30 maart 2012

      Beste Melanie,

      In het Engels schrijft men geen komma tussen werkwoorden. Niet alle talen werken zoals het Nederlands.

      Informeer u vooraleer te spuien. Werkt u in het onderwijs?

      Mvg

      • door melanie op zaterdag 31 maart 2012

       En omdat ik in het onderwijs werk, zal ik u graag uitleggen dat 'those who cant't teach' betekent: 'zij die niet kunnen lesgeven'; 'those who can't, teach': betekent daarentegen: 'zij die het niet kunnen, spellen de les' (of 'geven les'). In uw geval verkies ik de eerste vertaling. Zonder dank. (tussen haakjes: van iets doodop geraken, betekent daarom niet dat je iets niet graag doet, maar wellicht wel dat je moet recupereren. Zoals een marathonloper (die graag loopt) er ook geen twee na elkaar zal lopen - wat ons weer naadloos bij de stelling brengt: leerkracht zijn is topsport).

    • door froels op zaterdag 31 maart 2012

     Beste Ivo: zijn werk gaarne doen hangt af van de werkvoorwaarden. Dat het bij u goed meevalt, is verheugend. Maar bedenk: dat dankt u ook aan het genoten onderwijs. Denk nog eens terug aan uw lagere school en leraars! Mijn onderwijzers, leraars, professoren zijn al lang overleden, maar nu besef ik beter dan vroeger hoe zij mij gemaakt hebben tot wat ik ben geworden.

 • door PeterI op donderdag 29 maart 2012

  Zelf vier jaar in het onderwijs gestaan. Nooit meer !!! Ze kunnen hun rotjob houden. En wat dat argument over vakanties en lonen betreft: Liever maar 20 dagen op een jaar vakantie en 500 euro minder dan nog één dag de verzamelde lieve oogappeltjes der Vlaamse huismoeders moeten temmen, uw geliefkoosde kroost verandert namelijk van zodra ze de drempel van de schoolpoort over stapt in regelrechte anarchisten. Respect voor degenen die in deze tijd nog wél les willen geven aan de gedemotiveerde, ongeïnteresseerde en arrogante jeugd. Zij mogen van mij gerust hun vakantie hebben en vroeger met pensioen want ikzelf was na 4 jaar al uitgeblust.

  • door Peter G. op donderdag 29 maart 2012

   Blij te horen dat 'de jeugd van tegenwoordig' zich niet meer laat disciplineren.

 • door Koen DILLE op donderdag 29 maart 2012

  Drie leerkrachten op de vele duizenden. Begint DWM nu ook al met dat populistische gedoe om een paar mensen een micorfoon voor de neus te houden en zo te suggereren wat de opinie is van de man in de straat of Jan met de pet - in dit geval ''de juf met het krijtje"'?

  • door Willem op donderdag 29 maart 2012

   [title]Bij de les blijven!! We[/title]Bij de les blijven!! We discussieren wie de zwaarst/lichtste baan heeft, wie het langst/kortst moet doorwerken, wie een hoog/laag pensioen krijgt. Zo houden we onszelf driftig bezig met de verdeling van 1% (ach, laat het nu eens 10% zijn) van het wereldvermogen en vergeten we massaal dat het eigenlijke gesprek niet moet gaan om de verdeling van 1% (of zo u wil 10%), maar om de verdeling van 100%. 100% wereldvermogen is van 100% van de mensen. We dienen vanuit het 100% wereldvermogen een minimum en maximum prive vermogen vast te stellen. Dat is het juiste gesprek. Het gesprek dat nu gevoerd wordt is afleiding. Verdeel en heers.

   • door zoedt op donderdag 29 maart 2012

    “We dienen vanuit het 100% wereldvermogen een minimum en maximum prive vermogen vast te stellen.”… juist … en iedereen recht op een basisinkomen … en aanvullend…. recht op werk naar eigen tempo en mogelijkheden… zodat we elkaar niet langer hoeven uit te schelden, als het om de hardst werkende gaat…

    JA, DE INDIGNADOS EN OCCUPY BEWEGING HEBBEN EEN TAAK ; EEN POLITIEK PROGRAMMA SCHRIJVEN… EN EEN PARTIJ OPRICHTEN WAAR WERELDWIJD OP GESTEMD KAN WORDEN…

 • door frank mulleman op donderdag 29 maart 2012

  Mijn vriendin is al meer dan 35 jaar 'juf' in de lagere school. Vooral het werk na de schooluren (schoolfeesten, kaartingen, ouderfeestjes, grootouderfeestjes,... en ieder schooljaar minstens 3 verschillende methodes en cursussen) maakt het werk in het onderwijs zwaar. Het is dus een zeer herkenbare reportage.

  Wat willen ze (Q en Cie) infeite met de 'hervormingen' van de pensioenen? Iedereen langer laten werken voor minder pensioen. Voor die het nog kunnen om langer te werken... op welke manier nog langer werken!

 • door froels op zaterdag 31 maart 2012

  Een goede reportage, kort natuurlijk. maar beter dan de vele stuurlui die tegenwoordig denken te weten wat onderwijs is of moet zijn. Ook de VRT wist het ! Zie: http://www.dewereldmorgen.be/blogs/froels/2012/03/01/pensioen-in-het-onderwijs-vrt-vraagt-het-aan-studenten

 • door Peeters op zaterdag 31 maart 2012

  Ik ken leerkrachten die bijles geven aan 10? 15?, 20? euro per uur, betaald door de ouders, in het zwart. Leerkrachten hebben uiteraard nog voorbereidingen en ontvangen dit bedrag niet per uur, maar spenderen er meer tijd aan. Ik begrijp toch niet goed dat die allemaal zo maar kan.

  • door melanie op zondag 1 april 2012

   ... is jammer genoeg niet beperkt tot één beroepscategorie. We kennen allemaal wel een garagist, loodgieter of elektricien die geen factuur schrijft, een restaurant dat je geen bonnetje geeft, een werknemer die zich onterecht 'ziek' laat schrijven, een belastingplichtige die iets 'vergeet' op te nemen in zijn aangifte en laat ons ook de (kleine maar vooral grote) bedrijven niet vergeten, die geen of te weinig belasting betalen... Inderdaad niet goed te begrijpen als je zelf niet zo in elkaar zit. Op de vele collega's die ik heb, ken ik er zelf geen enkele, maar ik sluit niet uit dat er wel ééntje tussen zal zitten die 'bijklust' (en hiervoor wellicht ook minder tijd stopt in voorbereiding en verbeterwerk voor zijn reguliere job... De mensen in mijn kennissenkring laten hun kind bijles volgen bij een student. In de school van mijn zoon kan er 1 x per week over de middag gratis bijles gevolgd worden bij de eigen leerkracht. Prachtig initiatief en bijkomende belasting voor die mensen, waar ik mijn hoed voor afneem.

 • door Dirk Vos op zondag 1 april 2012

  Er wordt hier vooral gefocust op de loopbaan van de leerkrachten. Dat is een onterechte discussie. Wanneer het gaat over bvb een 'contractbreuk' in een fabriek, dan richt men het daar op, ligt de post onder vuur, dan zal men de facteur zijn rekening wel eens maken enz... het plaatje van de besparingsgolf is zo veel breder dan dat. De constante is wél dat het telkens over werknemers of mensen met een vervangingsinkomen gaat. Daar zal men snijden én zwaar snijden. De mensen in het onderwijs hebben andere voordelen dan die bij de post, of die in bvba Huppeldepup. Maar men zet er ons toe aan om onderling te discussiëren, omdat dit goed uit komt. Wanneer iedereen bang is, dan valt men zijn buurman aan om zelf te behouden wat men heeft natuurlijk. De discussie van de loopbaan in het onderwijs is maar één onderdeel van de totale discussie. Het feit dat het al lang niet meer evident is om voldoende juist gekwalificeerde leerkrachten te vinden, toont toch wel iets over de aantrekkelijkheid van het beroep, alle voordelen ten spijt. Men moet gemotiveerde mensen hebben die van hun vak houden en dat zal men zeker niet bereiken door nu zwaar te snoeien. Een veel minder belicht, maar minstens even belangrijk deel van de besparingen zit ook in het bevriezen van de werkingsmiddelen van de scholen. Deze zullen niet geïndexeerd worden, waardoor de kosten voor de scholen de facto wél stijgen (brandstof- en waterprijzen, onderhoudskosten, aankoop van gebruiksartikelen, vervanging van verouderde middelen, enz.), terwijl de middelen gelijk blijven. Ik erger me er stevig aan dat men het onderwijs afdoet als profiteurs of parasieten. Ik vraag me af wie zich stilletjes in de handen wrijft wanneer mensen boos worden wanneer het onderwijs actie voert. Laat ons wel wezen, iedereen wil voor zijn kinderen –of voor zichzelf- gemotiveerde, dynamische leerkrachten die streven naar kwaliteit, inhoud en betrokkenheid. Dat heeft een prijs, maar men zal het kwaliteit zeker niet bereiken als men bespaart op de manier waarop men nu bezig is. Vooraleer onderwijsmensen tot actie overgaan moet het echt al erg zijn. Geen enkele school, geen enkele collega zal lichtzinnig overgaan tot actie, juist omdat men begaan is met zijn leerlingen. Maar wanneer de omstandigheden om kwaliteitsvol onderwijs te geven ernstig aangetast worden, dan is actie juist nodig in het belang van de kwaliteit van het onderwijs. Wie dit niet aanvaardt, moet ook niet morren als zijn kind in minder optimale omstandigheden les krijgt.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties