Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Vrouwen op de vlucht

woensdag 7 maart 2012

De jonge Eritrese vrouw, Senait, is op de vlucht omdat ze zwanger raakte van haar vriendje. En Rabiatou uit Guinee-Conakry beschrijft op beklemmende wijze hoe ze tot twee keer toe besneden werd. Ook zij moest vluchten omdat ze een verkeerde partner koos. Maar in België, het land waar ze hoopte veilig te zijn, werd Rabiatou opnieuw misbruikt.

De tocht van beide vrouwen eindigt in het Klein Kasteeltje, in Brussel, waar ze samenleven met zo'n 800 andere asielzoekers. De kamers zijn er piepklein, en hier en daar staat er schimmel op de muur. De vrouwen voelen zich er echter veilig. En ook de animaties, zoals workshops fotografie van fotografe Lisa Van Damme, een initiatiecursus bodypercussion of gedichten schrijven voor wereldvrouwendag worden op enthousiasme onthaald.

Op vraag van Fedasil werden de vrouwen onherkenbaar gefilmd en ook hun namen werden veranderd.

Foto's Lisa Van Damme

reageer

2 reacties

  • door jan peeters op donderdag 8 maart 2012

    Hier werd vandaag in de media veel gepalaverd over het feit dat vrouwen in België iets minder verdienen dan mannen. Inderdaad, vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in sommige beroepen waar iets meer bij verdiend wordt, zoals direktiekaders, bouwvakkers, ingenieurs e.d. (Probeer maar eens een vrouw te vinden die voor beroep als metselaar wil werken, of in de wegenbouw). Dit luxeprobleem steekt schril af tegen de erbarmelijke situatie waarbij veel vrouwen in andere delen van de wereld er aan toe zijn. Dat is pas echte diskriminatie en misdadig, maar in de krant waarop ik ben geabonneerd en die vandaag door vrouwen is samengesteld werden er niet zoveel woorden aan vuilgemaakt, de enkele centjes die vrouwen hier minder verdienen waren belangrijker.

    • door walterboef1 op dinsdag 27 maart 2012

      Beste Ik vind dat hersens hebben en inzet en karakter NIET SEXE GEBONDEN ZIJN; Gelijk werk voor gelijk loon! De baas verdient evenveel aan meerwaarde! Wat je poneert om de vrouw als metser,wegenbouwer te laten werken illustreert uw onbekendheid met deze beroepen. Zakken cement van 50 kg NU herleid tot 25 kg verslijten je body evengoed en er is nog steeds het verschil in spierstelsel tussen de beide geslachten EEN MAN DIE OP ZIJN 55 ste niet versleten is in deze branche is een zeldzaamheid. Nu ze nog tot hun 67 ste laten werken dan vallen ze dood voor ze pensioen zouden kunnen trekken. De jongeren laten we werkeloos ! Is dat het scenario??? Daarmee is de pensioenkas ook uit de problemen! Een overweging

Lees alle reacties