Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Free our seeds

donderdag 21 april 2011

De diversiteit van onze zaden en gewassen - de basis van ons voedsel - neemt snel af. Steeds meer van wat we eten, komt van het verbouwen van steeds minder soorten. Dat is reden voor ongerustheid, en zelfs om te betogen tegen de greep van de zaadmultionals en de voedingsindustrie op de zaden die aan de oorsprong liggen van onze hele voedselketen. Een uitgebreid videoverslag van de betoging Free our Seeds - bevrijd onze zaden in Brussel op 18 april 2011.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

11 reacties

 • door tom behets op donderdag 21 april 2011

  Enkel staan roepen haalt niets uit, wat we nodig hebben zijn copyleft zaden. Dus publieke zaden, onder een GPL of Creative Commons licentie.

  • door Leo op donderdag 21 april 2011

   Er werd niet enkel geroepen, Tom. De dag voordien deden boeren en organisaties precies wat jij voorstelt: zaden uit de privésfeer houden door ze om te ruilen en uit te delen. Nog nooit had ik zoveel verschillende tarwesoorten bij elkaar gezien. Dat zet aan tot nadenken. Je moet geen boer of activist zijn om de pijnlijke tendens van industrialisering van de landbouw en de privatisering van de zaden te stoppen. Als consument kiezen we dagelijks wat we eten. Wie een klein beetje rondkijkt vind je wel een kleinschalig landbouwproject met visie waar hij zich kan achter scharen.

 • door Damhert op vrijdag 22 april 2011

  Nationale veldbevrijdingsdag tegen een ggo-aardappelveld bij het Instituut Mariagaard te Wetteren.

  Op 29 mei 2011 wordt een proefveld met gg-aardappelen tijdens een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid vervangen door biologische aardappelen. Deze veldproef met gg-aardappelen van DuRPh en BASF en de bijhorende marketingcampagne, uitgevoerd door UGent, ILVO, VIB en HoGent, is een grote stap in de richting van ggo-productie voor menselijke consumptie in Belgie.

  Om 11u wordt er van start gegaan met een debat, een persconferentie, een boerenmarkt met zadenruilbeurs, een workshop biologische frieten, muziek en cultuur.

  Om 14u wordt een veld met genetisch gemodificeerde Phytophthora-resistente aardappelen vervangen door biologische Phytophtora-resistente aardappelen. Er zijn geen gg-Phytophthora-resistente aardappelen nodig. Phytophthora-resistente aardappelen kunnen ook via klassieke plantenveredeling bekomen worden; er bestaat al biologisch pootgoed van enkele resistente variëteiten.

  Je wilt het veld helpen bevrijden? Meer info op http://fieldliberation.wordpress.com. Nederlandstalig promotiefilmpje: http://youtu.be/9NvCzEaja_k.

  Een actie van Belgian Field Liberation Movement – civil disobedience against gmo-fields in Belgium.

  ☼ Verzet is Vruchtbaar! ☼

  • door Jurgen op vrijdag 22 april 2011

   Wat is volgens u het verschil tussen genetisch gemodificeerde Phytophthora-resistente aardappelen en via klassieke plantenveredeling bekomen Phytophthora-resistente aardappelen ?

 • door Jurgen op vrijdag 22 april 2011

  De diversiteit van onze zaden en gewassen - de basis van ons voedsel - neemt snel af. Steeds meer van wat we eten, komt van het verbouwen van steeds minder soorten.

  Kan u dat ook hardmaken, of is het de zoveelste loze kreet... Bronnen ? Referenties ?

 • door Louis De Bruyn op zondag 24 april 2011

  1. als je GGO's maakt moet je DNA mbv een biologische of fysische vector in het genoom van de doelplant brengen. Dit doet men door het geknipt en geplakt stukje DNA te voorzien van een virusachtig of bacterieel stukje DNA dat de natuurlijke bariére tussen de plant en zijn omgeving (cel en kernmembranen) kan doorbreken. het stukje maakt het 'vreemde' DNA dus veel mobieler en geeft het genconstruct de mogelijkheid om zich als een soort virus of bacterieinfectie te gedragen. Houdt dit op nadat het genetisch gewijzigde deeltje in de doelcel is doorgedrongen? Of kan dit genconstruct zich in spîjsverteringskanalen of in de bodem gaan gedragen als een soort virus dat kan opgepikt worden door bodem- of spijsverteringsbacterïën? Dit laatste blijkt wel mogelijk. 2. Waar dit stukje vreemd erfelijk materiaal dan in de genen van de plant of dier terecht komt is onvoorspelbaar evenals de functie die het daar zal vervullen. - De meeste cellen in de weefselkweek worden niet gewijzigd - In de gewijzigde cellen van de celcultuur die 'gelukt' is heeft het een ander deelwerking het is onwerkaam of onvoldoende werkzaam in verhouding tot zijn doelstelling. - En tenslotte gebeurt er in het genoom 'colateral damage' ttz genen in de omgeving van het ingebrachte gen kunnen uitgeschakeld of juist ingeschakeld worden. Deze gevolgen zijn onvoorspelbaar. Er is dus heel wat testwerk nodig om te zien of een genetische manipulatie geslaagd is en of ze haar doel bereikt heeft. Dit gebeurt meestal met behulp van antibiotica omdat een antibioticumresistentiegen samen met het 'gewenste gen' Zo kan ook antibioticumpresistentie zich in de omgeving en naar de mens verspreiden. Verder moet men nagaan of ze geen andere effecten in de plant teweegbrengt die ongewenst zijn. Dit is quasi onbegonnen werk omdat men niet weet waar of wat te zoeken.

  Genetische Concepten van planten (soorten en rassen) zijn het resultaat van miljoenen jaren evolutie en (natuurlijke) selectie. Genen in een soort staan in de chromosomen niet los van elkaar maar zijn locatiegebonden en interageren met elkaar. Het gaat zelfs nog verden nl. planten die tot een soort of ras behoren onderling vertonen ook genetisch verschillen die een brede erfelijke basis vormen om de soort in wisselende omstandiheden te laten overleven. Er zomaar 'blokkedoosgewijs' een bouwsteentje inpluggen en dat dan nog op een onvoorspelbare locatie leidt tot onvoorspelbare resultaten. Gangbare veredeling (kruising en selectie gaat op zoek naar geschikte genetische modellen (binnen de soort) die dan door kruising worden samengebracht . Maar juist daardoor komen de gewenste genen ook in de gewenste genetische omgeving terecht. Het resultaat zal meer evenwicht en stabiliteit vertonen. 3. Door de techniek van Genetische Manipulatie ontstaan rassen met sterke eigendomsclaims (gebaseerd op 'Intelectual Property Right' (octrooien) waardoor zaden ook duurder worden en met een absoluut verbod op vermeerdering door boeren.. 4 En GGO's ontstaan ver weg van de boer en van het veld, voor het grootste gedeelte in het labo. Dit staat lijnrecht tegenover de betekenis van erfelijkheid nl. de voortdurende aanpassing van de soort aan wisselende plaatselijke omgevingsfactoren. Als het labo de context is dan wordt de diversiteit van de soort daardoor verengd. De basisregel wordt omgedraaid nl: erfelijkheid past de soort aan de omgeving aan en genetische manipulatie de omgeving aan het ras. Hierdoor worden de landbouw en de landbouwgewassen uniform wordt ook de ecologische diversteit aangetast. 5. Bovendien gaat het bij genetische manipulatie niet om 'nieuwe' rassen. Genetische manipulatie maakt gebruik van rassen zoals die generaties lang door boeren en tuinders zijn verbeterd en in stand gehouden. Genetische manipulatie is een cosmetische ingreep die één of enkele nuttige genen in een ras brengt dat vanuit zijn verleden een sterk ras is geworden. Het onder octrooi brengen van een GGO-ras een vorm is van biopiraterij en van roofbouw ten koste van het culturele erfgoed van de agrobiodiversiteit. 6. Dat hierdoor veel diversiteit verloren gaat spreekt voor zich. Grote bedrijven gaan voor wereldrassen die eventueel aan de omgeving worden aangepast door gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen, meststoffen en kunstmatige irrigatie. Enkel grote cashcrops zijn daarvoor interessant. Plaatselijke diversiteit (in soorten en rassen) als basis voor duurzame landbouw maakt plaats voor uniformiteit en een landbouwsysteem met hoog gebruik van externe hulpmiddelen. Dure inputs maken de boeren en de ecologische en sociale omgeving arm en de toeleveringsbedrijven rijk. Ecologische winst maakt plaats voor kapitaalswinst ten koste van boeren en consumenten en ten koste van het milieu. Daarom wil de biosector en de agro-ecologische landbouw geen GGO's ook al zijn het dan phytophtoraresistente 'rassen'. We hebben ze bovendien niet nodig. Conclusie Laat ons het open cultureel erfgoed zoals dat in de loop van zijn ontstaan is tot stand gekomen, verder ontwikkelen met open uitwisseling en zonder genetische manipulatie. Met GGO's bestaat echter het gevaar dat we na verloop van tijd geen vrije rassen meer zullen kunnen/mogen ontwikkelen, vermeerderen en verhandelen. Deels omdat de druk van de bedrijven om te ontginnen en te bezitten het voor gewone boeren onmogelijk zal maken om eigen vermeerdering en uitwisseling verder te doen en deels omdat door genetische manipulatie de niet GGO-productie 'besmet' wordt en niet langer als ggo-vrij zal kunnen geproduceerd en verkocht worden. Geen eenvoudige zaken, dat is zeker, maar zeker de moeite om voor te strijden en vooral om aan te werken: een open veredeling en vermeerdering in een omgeving waarin patenten op leven onmogelijk zijn met het oog op de autonomie van de sector'. We mogen niet toelaten dat de wereld van het zaad in handen komt van grote bedrijven. We mogen niet toelaten dat de biodiversiteit van landbouwgewassen opgesloten wordt in genenbanken weg van de context van het echte leven en het veld! Daarom is er een verschil tussen een ggo-patat en een gangbaar veredelde patat.

  • door jurgen op maandag 25 april 2011

   Louis, bedankt voor uw toelichting. Interessant en leerzaam.

 • door belforter op maandag 25 april 2011

  Jammer dat we dit niet eerder wisten, de Belfort-group ondersteunt deze acties ook, heeft vorig jaar een symposion gegeven tegen de codex alimentarius. Deze internationale wetgeving tracht hier controle op te hebben, en sins april dit jaar heeft men alle kruiden ook heel hard gereglementeerd. Dit is TE belangrijk! Monsterbedrijven zoals Monsanto, BASF, Bayer (ex-nazi bedrijven) trachten wereldwijd voedselschaarste te creëren ipv te bestrijden. Hun draconische lobby wetten zorgen voor 1 waterdicht handeltje van mijarden, een kringloop van hun producten. Zij maken en bezitten het voedsel, bezitten het water, de bestrijdingsmiddelen die enkel gemaakt zijn op die specifieke gewassen, en zelfs sommige planten zijn aluminium resistent (zou verband hebben met de chemtrails). Zij verbieden de concurrentie en de natuur zelf. De codex alimentarius haalt de hoeveelheden vitamines en mineralen naar beneden maar keurt E-nrs, bestraling en pesticiden goed, drijft de toegalaten hoeveelheden op.

  Het lijkt vergezocht, maar niets is te gek als de macht bij deze criminelen komt. Doe uw onderzoek! Keep up the fight guys !

 • door belforter op maandag 25 april 2011

  Jammer dat we dit niet eerder wisten, de Belfort-group ondersteunt deze acties ook, heeft vorig jaar een symposion gegeven tegen de codex alimentarius. Deze internationale wetgeving tracht hier controle op te hebben, en sins april dit jaar heeft men alle kruiden ook heel hard gereglementeerd. Dit is TE belangrijk! Monsterbedrijven zoals Monsanto, BASF, Bayer (ex-nazi bedrijven) trachten wereldwijd voedselschaarste te creëren ipv te bestrijden. Hun draconische lobby wetten zorgen voor 1 waterdicht handeltje van mijarden, een kringloop van hun producten. Zij maken en bezitten het voedsel, bezitten het water, de bestrijdingsmiddelen die enkel gemaakt zijn op die specifieke gewassen, en zelfs sommige planten zijn aluminium resistent (zou verband hebben met de chemtrails). Zij verbieden de concurrentie en de natuur zelf. De codex alimentarius haalt de hoeveelheden vitamines en mineralen naar beneden maar keurt E-nrs, bestraling en pesticiden goed, drijft de toegalaten hoeveelheden op.

  Het lijkt vergezocht, maar niets is te gek als de macht bij deze criminelen komt. Doe uw onderzoek! Keep up the fight guys !

  • door belforter op maandag 25 april 2011

   Deze video van Scott Tips op de codex alimentarius meeting wou ik jullie niet onthouden. Scott vecht hard voor het behoud van gezonde voeding ! http://www.belfort-group.eu/video/view/116

  • Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties