Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Daklozen opnieuw op straat, geen 1 aprilgrap

vrijdag 1 april 2011

Op 31 maart sloegen burgers hun tenten op in Brussel en op 1 april voerde het Vlaams netwerk waar armen het woord nemen actie aan het Brussels parlement tegen de sluiting van de winteropvang voor daklozen. Nu de winter voorbij is, worden veel winternoodplannen stopgezet en staan heel wat daklozen -waaronder steeds meer vrouwen- ‘s nachts terug op straat.

Met de actie willen de organisaties bekomen dat er structurele en permanente opvang komt voor daklozen. Ze eisen dat er ook meer sociale woningen komen, alsook een controle van de huurprijzen.

Een kleine delegatie van het Vlaams netwerk waar armen het woord nemen legden hun eisen voor aan de bevoegde Vlaamse en Brusselse ministers.

reageer

Er zijn nog geen reacties op deze video.