Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

|Video| Europa op de Gentse Feesten

woensdag 21 juli 2010

Dat er weinig belangstelling is voor Europa ligt aan de media, de academici, het onderwijs,... en misschien ook wel een beetje aan Europa zelf. 

De afwezigen op dit Gentse Feesten-debat hadden echter ongelijk, want Rik Pinxten, Hendrik Vos, Kathleen Van Brempt, Peter Bursens, Francine Mestrum, Raf Jespers, Ivo Belet en Emille Roemer zorgden voor een meer dan boeiend debat.

Europa is veel dichterbij dan we doorgaans vermoeden.

KLIK HIER EN BELUISTER HET HELE DEBAT

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

7 reacties

 • door Wilfried op woensdag 21 juli 2010

  Ivo Belet zegt dat we met H. Van Rompuy aan het hoofd van de EU, "goed op weg zijn" in Europa. Welke weg bedoelt hij dan? "Groei, groei, groei en nog eens groei" is het credo. Als we dan zien dan die "groei" verwezenlijkt zal moet worden door het uitbuiten van arbeiders en bedienden om de exeburante mega superwinsten van beursspeculanten "veilig te stellen" dan wordt het moeilijk om nog eerlijk te blijven. Hoe kan Europa voor "groei" pleiten, als armoede alsmaar groter wordt? Regeringen blijven werknemers een schuldgevoel aanpraten door te hameren op het aanzuiveren van "begrotingstekorten" waarmee men eigenlijk wil zeggen dat het met minder zal moeten, dat Jan met de pet het "te goed heeft en fors zal moeten inleveren". Men zegt er nooit bij welke bijdragen de "ware schuldigen" van de crisis gaan leveren. Er wordt dan al héél veel vergaderd en geleuterd op de allerhoogste niveau's over regulering, Tobintaks, belasting op meerwaarden, beperking van superbonussen en wedden etc.... maar wat zien we? Juist ja, ..niks inleveren en business as usual. Basta. Men leest daarbij in media dan ook wel eens dat de burger zich met dergelijke zaken niet hoeft bezig te houden omdat dat maar een "symbolische en simplistische voorstelling van de feiten is die hij toch niet ten volle begrijpt". Voorwaar, de hand van Rupert Murdoch laat zich al gelden. Geen haai die kraait over de honderden zoniet duizenden miljarden euro's en dollars die wereldwijd aan defentiebegrotingen besteed worden. Gewoon, om mensen te doden die het ongeluk hebben aan de andere zijde van de wereld te leven, maar vooral om de oorlogsindustrie te voeden. Waarom is dat zo? Waarom doet men bij natuurrampen, sociale drama's en ecologisch onheil beroep op liefdadigheid, terwijl de oorlogsindustrie 1/3 van de begrotingen opslorpt? Vormen (lilieputter) landen als Noord Korea - Cuba - Iran écht wel dé nucleaire bedreiging, zoals men ons zo nadrukkelijk wil laten geloven, terwijl de "enige supermacht" de wereld gemakkelijk 10.0000 maal kan vernietigen met nucleaire, biologische, chemisch, psychologische oorlogsvoering? Er zitten wellicht geen vertegenwoordigers van gewone werknemers in organisaties als de G7, G8, G20, Bilderberggroep, B.I.S. enz. Of denkt men dat SWIFT gegevens voor de lol doorgestuurd moeten worden? Het milieu akkoord van Kyoto werd niet goedgekeuurd door s'werelds grootste vervuiler. Het land van de "founding fathers of democracy" bij uitstek, heeft het Verdrag van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag niet gerattificeerd. Men "denkt" erover om de VN te vervangen door de Nato. Wellicht zetelt een "zeer select gezelschap" in de "Bush doctrine" en "War on terror act" Laten we niet vergeten, we (Links) zien ons geconfronteerd met op zijn minst "uit de kluiten gewassen" tegenstrevers met ietwat andere prioriteiten in het achterhoofd. Wie daar nog moeite mee heeft zal de effecten van een "shockdoctrine" moeten ondergaan. Voorwaar, een uiterst moeilijke klus voor een (laten we hopen) "Verenigd Links"

 • door barth op woensdag 21 juli 2010

  Het filmpje gaf mij de indruk dat de debaters zich lieten ringeloren door Ivo Belet, die meteen een karikatuur maakte van het standpunt van de eerste spreker. De overige Euro-critici hebben daarna hun spreektijd gebruikt om zich om ter hardst van die karikatuur te distantiëren. Resultaat: alle EU-kritiek als "links negativisme" van tafel geveegd - nota bene door de linksen zelf - en gewonnen spel voor Belet - nota bene in een debat over een boek dat hij zei niet gelezen te hebben.

  • door han op woensdag 21 juli 2010

   Ik vond zelf de politici op het debat ook storend: ze hanteerden het klassiek format van bokswedstrijd dat ze moeten hanteren op de meeste media-debatten, en dat was hier niet gepast. In het gesprek dat ik nadien had met Belet gaf die trouwens aan dat dat misschien waar was. Toch geeft precies Belet aan dat hij onder de indruk was van de argumenten van iemand als Raf Jespers en die dus grondig wil bestuderen en daarmee aan de slag wil gaan.

   Maar het is zeker zo dat een deel van panel doof bleef voor de argumenten van zowel Eric Goeman, Raf Jespers als Emil Roemer (SP.nl) en niet alleen de politici. Ze luisteren nauwelijks naar de argumenten maar gaan uit van een beeld dat ze zichzelf gevormd hebben van die mensen en de ideêen waar ze voor staan. En heus niet alleen de politci waren in dat bedje ziek maar ook de academici en zelfs de mensen uit het middenveld. Dat bijvoorbeeld de EU grondwet in diverse referenda werd weggestemd minimaliseerden ze allemaal. Dat precies de burgers van die landen waar een referendum doorging het best op de hoogte zijn van de inhoud van die grondwet of het vedrag willen ze al helemaal niet geweten hebben.

   Al was het zeker ook zo dat sommige van de voorbeelden van Roemer ook wel aanleiding gaven tot dergelijke karrikatuur. De EU legt dus niet op hoe krom de bananen moeten zijn, wel hoe krom de komkommers maar mogen zijn.

   We brengen later de volledige debatten in audio versie,.... dan kan je zelf oordelen.

   • door barth op donderdag 22 juli 2010

    Roemer mag dan op het eind van zijn betoog duidelijk hebben gezegd dat hij vòòr Europa was, ik heb Belet niet horen zeggen dat hij het eens was met Roemer. In tegendeel, hij maakte er een punt van om te zeggen dat hij het in alles met hem oneens was. Dat paste volgens mij in Belets geslaagde poging om het debat van het begin af te nekken door Roemers standpunt gelijk te stellen aan dat van VB. Goed wetend dat die partij voor links nog steeds de baarlijke duivel is, kon Belet zo links in de verdediging dringen en hen verplichten om niet over het onderwerp te praten, maar om zichzelf te verdedigen. Dat is een dubieuze debatteertechniek. De bewering waarop ze is gebaseerd, is bovendien onwaar.

    De casus van de bewaarplicht is daar een goeie illustratie van. Die EU-maatregel legt internetproviders op om de gegevens over het internetgebruik van hun klanten een jaar lang bij te houden en ter beschikking te stellen van de politie- en inlichtingendiensten als die daar mochten om vragen.

    Die maatregel heeft niets met transparantie of democratie te maken. Noch met veiligheid, want deze dataverzameling kost enorm veel geld en middelen, en de massale vangst aan 'domme data' genereert maar erg weinig echte informatie. Het nut van die informatie staat dan nog ter discussie, niet in het minst binnen de rechterlijke macht en in politie- en veiligheidsdiensten zelf.

    De telecom-operatoren zijn de enigen die baat hebben bij deze maatregel. Zij souperen nu al enorm veel overheidsgeld op met hun duur betaalde en vaak nutteloze diensten aan justitie, binnenlandse zaken en politie. Het EU-parlement was van al deze zaken op de hoogte toen het voorstel voor de 12 maanden dataretentie op tafel kwam. De resultaten van die stemming vind je onder deze link http://www.ffii.be/bigbrother#belgie . Het stemgedrag van de SP is daarin radicaal verschillend met dat van VB, waar Belet hen mee probeert te vergelijken. De stemmen van Belet lopen dan weer voor een groot deel gelijk met die van VB-europarlementslid Claeys (als je zijn onthoudingen buiten beschouwing laat). De quasi unanimiteit waarmee de centrumrechtse meerderheid van het EU-parlement het voorstel aangenomen heeft, maakt Jespers' these van de EU als dienstmaagd van het neoliberalisme zeer aannemelijk. Belet kan achteraf wel zeggen dat hij het eens is met Jespers, zijn stemgedrag vertelt iets anders.

    Het is ook interessant om de tekst van het voorstel te lezen. Het voorstel begint met de strijd tegen kinderporno (wie kan daar nu tegen zijn?) en smokkelt op het eind, bij de te nemen maatregelen, de dataretentie er in. De drogreden van het karikaturiseren en demoniseren die Belet in het begin van het debat gebruikte, zien we hier terug. Het voorstel koppelt kinderporno aan dataretentie in een valse kwaal-remedierelatie en suggereert zo dat wie tegen dataretentie is, vòòr kinderporno zou zijn. Dan moet je al sterk in je schoenen staan om toch nee te blijven zeggen. SP heeft dat gedaan. En een van de weinige Belgen die dat voorbeeld heeft gevolgd, is het EP-lid van Groen.

    • door barth op donderdag 22 juli 2010

     Die passage over kinderporno vind ik niet terug. Ik zou zweren dat ik het ergens gelezen heb, maar dat zal dan niet in de uiteindelijk aangenomen tekst zijn. De laatste paragraaf van mijn vorige litanie vervalt dus.

     • door Adrien Verlee op donderdag 22 juli 2010

      Ja, Belet 'mag' lessen geven. Heb hem eens bezig gehoord - Terzake ??? - met een arrogantie van hier tot in Siberiê over de kiezer, die niet in staat zou zijn te weten wat goed voor hem, de 'kiezer' is. En dat was samen met Dirk Sterckx. Democratie is voor die heren een curieus beest? Gek toch dat dat zo lekker uitkomt.

      • door barth op dinsdag 27 juli 2010

       De EU verkoopt de dataretentie wel degelijk als maatregel tegen pedofielen. Van Brempt stemde vòòr deze maatregel. http://www.smile29.eu/doc/DS29_NL.pdf

      Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties