Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Nico Carpentier wil geen grote stenen naar de media werpen

dinsdag 2 maart 2010

Mediasocioloog Nico Carpentier over dewereldmorgen.be.

"In de klassieke wordt heel veel aandacht besteed aan de klassieke politieke partijen, aan de klassieke politiek. Dat is eigenlijk een verarming van wat politiek is, dat is oneindig veel meer. Politiek heeft bijvoorbeeld ook te maken met nieuwe sociale bewegingen, en met ideologieën en wereldbeelden die ze proberen te verspreiden: berichtgeving daarover is ontzettend belangrijk, al was het maar als tegengewicht voor de traditionele media.

Voor mij is het belangrijk om niet alleen meer verscheidenheid te bewerkstelligen wat betreft de inhoud, maar ook wat betreft de mensen die de media maken. DeWereldMorgen.be wil veel meer met vrijwilligers gaan werken. We zien dat binnen de klassieke heel veel nadruk ligt op professionalisme. Het werken met vrijwilligers is een belangrijk tegengewicht voor die dominantie van een professionele mediacultuur.

Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om grote stenen te werpen naar de traditionele media. Het is ook niet de bedoeling om een tegenstelling te creeëren tussen de goede alternatieve media en de slechte mainstream media. Het is belangrijk dat verschillende media kleine puzzelstukjes van de realiteit aanreiken, zodat wanneer je ze samenlegt een vollediger beeld krijgt van de realiteit."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.