Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Micronomics 2009 - Move for a day

woensdag 20 mei 2009

'Stel je voor dat in je buurt op een dag plots alles van plaats verandert.' Dat is het idee achter Move for a Day, een project van kunstenaar David Helbich. Van de hippe Dansaertstraat naar Molenbeek, bijvoorbeeld, zoals in het filmpje dat Thea, Zoe en Nieves erover maakten.

Kinderen die hun huiswerk gaan maken in het leslokaal van een vereniging voor de alfabetisering van vrouwen die zelf naar het atelier van OKNO, een kunstenaarscollectief, trekken, enzovoort. Daarbij worden contacten gelegd en allerlei (onzichtbare) grenzen overschreden. Maar zijn die breuklijnen er echt, of blazen we ze op? Is het kanaal dat Molenbeek van Brussel-Centrum scheidt echt zo'n strikte (psychologische) grens tussen twee gescheiden werelden, of is dat alleen maar een cliché?

Camera & interviews: Thea MATHUES, Zoe CATSARAS

Bewerken: Nieves PELLICER

reageer

Er zijn nog geen reacties op deze video.