Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Mantelzorger 2.0
Walter Raemaekers

Schrijft over:
Hoe pesten kan leiden tot NAH (niet aangeboren hersenletsel), coma, karakter- en gedragsveranderingen, mensen dakloos maakt en in armoede brengt. Ik schrijf deze blog om aandacht te krijgen voor één van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Ik doe dat aan de hand van mijn persoonlijke verhaal in de hoop dat mensen die zich hierin herkennen mij zouden contacteren zodat we samen meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Mijn verhaal is een zeer lang en complex verhaal dat de laatste 20 jaar van ons leven beschrijft. Daarom zal ik het verhaal in verschillende delen brengen. Ik weet dat vele mensen zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Allemaal mensen die niet geregistreerd of bekend zijn en die ik onmogelijk zelf kan contacteren. Vandaar dat ik hoop op deze wijze in contact met hen te kunnen komen. Reacties zijn dus meer dan welkom. Wie vragen heeft mag mij altijd contacteren.

Deel 11: Welke rol heeft de medicatie gespeeld?

Bron: Pixabay Toen ik in 2013 sprak met de dochter van de behandelende psychiater, zelf ook psychiater, schrok zij toen ze de lijst met voorgeschreven medicatie zag. “Heeft mijn vader dat allemaal voorgeschreven? En zolang? Dan is er zo...

Deel 10: Waarom de hulpverlening faalt

Het is belangrijk voor ogen te houden dat Ann in de problemen kwam, en een NAH opliep, doordat zij een gekwetste collega heeft geholpen (deel 2: pesten) en dat ik nu in de problemen zit omdat ik Ann probeer te helpen (deel 9: Hoe justitie kwetsbare mensen de kans op herstel ontneemt). Wij hebben ...

Deel 9: Hoe justitie kwetsbare mensen de kans op herstel ontneemt

EEG Bron Flickr Prof. dr. Christophe Lafosse, klinisch neuropsycholoog, schrijft in zijn boek ‘101 vragen over hersenletsel’ op p. 247-248:‘Mensen met een hersenletsel hebben vaak moeite om sociale situaties juist in te schatten. Als ...

Load More