Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

OnsRecht

Bio

De LBC-NVK is een onafhankelijke democratische organisatie met leden en militanten, die streeft naar solidariteit onder werknemers.  Ons Recht, het ledenblad van de vakbond LBC-NVK, een onderdeel van het ACV. Ontdek meer over de LBC-NVK op www.lbc-nvk.be en via www.facebook.com/vakbondlbcnvk

Volgens de vakbond kan het zeker anders. “We worden om de oren geslagen met de boodschap dat er geen andere mogelijkheid is dan het huidige neoliberale beleid”, zucht Simon Keersmaekers van de vormingsdienst van de vakbond LBC-NVK, die deel uitmaakt van het ACV. “TINA, heet dat dan: There Is No A...

Reimborg, staat het water aan de lippen?Reimborg: “Zeer zeker. Als ik vergelijk met 29 jaar geleden, toen ik begon, is het probleem met agressie enorm toegenomen. Door een gebrek aan middelen escaleert het geweld ook veel vaker dan zou mogen. Je kan niet meer zomaar een jongere apart nemen in een...

Piet vond het prachtig. Per 1 april 2021 werd zijn nettoloon gelijk aan zijn brutoloon. Als meest gemiddelde verdiener van België steeg zijn maandsalaris van 2.049 tot 3.401 euro! Hij kocht zich meteen een nieuwe iPhone en ging met zijn gezin eens lekker uit eten. Hij droomde al over hoe hij zijn...

Load More