Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De vraag waarmee wij als middenveldorganisaties blijven zitten na vrijdag blijft:  waarom was een dergelijke gespierde politie-inval nodig? Verenigingen zoals Globe Aroma, zijn erkend en gesubsidieerd door de verschillende overheden en worden gecontroleerd door diezelfde overheden. Er is met ande...

Netwerk tegen Armoede pleit voor slimme inzet van Smartschool

Eenzijdig inzetten op digitalisering zonder oog voor andere communicatiekanalen zal kwetsbare gezinnen (nog) verder verwijderen van school. Helaas stellen we vast dat scholen vaak eenzijdig overschakelen op Smartschool en alle andere vormen van communicatie (papier, maa...

Alle burgers moeten de kans krijgen om zich te verdedigen en op te komen voor hun rechten. Dit is essentieel: het is één van de pijlers van onze democratie en een conditio sine qua non voor een rechtvaardige samenleving. Het is om deze reden dat de toegang tot justitie verankerd is i...

Load More