Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door 'ons' in het rijke Westen wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). Zie ons dossier 'Overzicht: Interviews en artikels over Noam Chomsky'. In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

Alle extreem-rechtse partijen in de EU, waaronder het Vlaams Belang, profileren zich als de stem van de gewone mens die het 'corrupte systeem' gaat uitzuiveren. Uit hun stemgedrag blijkt het omgekeerde. Zij aanvaarden gulle fondsen van steenrijke sponsors, stemmen tegen sociale rechten en zijn be...

De Franse regering bedreigt drie Franse journalisten met een gevangenisstraf van vijf jaar en 85.000 euro boete als zij hun bronnen niet vrijgeven, voor het publiceren van geheime documenten die de rechtstreekse Franse betrokkenheid bij de oorlog tegen Jemen bewijzen. (more…)

De Bundestag - de Duitse federale Kamer van Volksvertegenwoordigers - heeft een resolutie goedgekeurd die BDS-activisme gelijkschakelt met antisemitisme. Joodse academici in Israël en Europa reageren met deze oproep om dat niet te doen. Zij beschouwen BDS als een vorm van vrije meningsuiting over...

Load More