Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Philippe Desmet

Schrijft over:
werkgelegenheid, werkloosheid, sociale zekerheid

Bio

Ik ben coördinator van vzw werkwijzer. De werkwijzer heeft als doelstelling om belemmeringen die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken weg te werken.

Werkgebied

werkgelegenheid en werkloosheid

Pensioenverschillen

Vorige week ging ik naar een infoavond over “eindeloopbaan”. Daar werden de diverse maatregelen die de regering inzake pensioenen en brugpensioenen heeft genomen toegelicht. Deze maatregelen zijn zo ongelooflijk ingewikkeld dat de helft van de zaal er geen jota van begreep en degenen die er wel i...

Waarom we zoveel besparen.

Sinds het aantreden van de NVA-regering is niks nog betaalbaar of dat laat men ons toch geloven. De pensioenen zijn te duur en we moeten allen langer werken voor minder pensioen. De brugpensioenen zijn onbetaalbaar en werden zo goed als afgeschaft. Tienduizenden werkzoekenden werden geschorst wan...

De kracht van verandering of meer van hetzelfde?

Toen de NVA aan de macht kwam presenteerde ze zich als de anti-establishment partij die een zuivere  politiek ging voeren. 4 jaar NVA regering laten een bittere smaak na. In plaats van een propere politiek in het algemeen belang hebben we een amalgaam van leugens, halve waarheden en vooral van fl...

Load More