Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Het nieuwe boek is het resultaat van een goede samenwerking tussen de LBC-NVK, het ACV en Uitgeverij EPO. Meer dan 100 mensen waren naar Brussel afgezakt om de voorstelling van dit boek mee te maken. Onder hen uiteraard veel mensen met het syndicale hart op de juiste plek....

Het was een verademing om Hedebouw te zien opkomen voor de verzuchtingen van de gewone werkende bevolking, tegenover een politiek geparkeerde manager met een enorm beloningspakket die bitter weinig begrip leek te tonen voor de situatie van meneer en mevrouw Modaal.  Kamerlid Hedebouw schetste he...

De verschillen zijn al meer dan genoeg 'georganiseerd' in dit land. Laten we eindelijk eens ernstig werk maken van de eenheid. Of van de eendracht, voor wie die term verkiest. In het noorden des lands pleiten sommigen ter rechterzijde voor 'confederalisme'. Maar wat is dat precies voor een beest...

Load More